Головна » Академічна доброчесність

Академічна доброчесність

Роздрукувати публікацію

Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів і правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

 

Нормативні документи

Рекомендації міжнародних організацій

 

Група сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв

Діяльність Групи сприяння академічній доброчесності факультету мистецтв (далі – ГСАД) передбачена відповідно до Положення про групу сприяння академічній доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2022 р.).

Завдання Групи:

 • координація дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин як елементу внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та наукової діяльності на факультеті;
 • популяризація дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин як одного з основоположних принципів корпоративної культури в закладі вищої освіти здобувачами вищої освіти та працівниками факультету під час освітньо-наукової діяльності та виконання своїх посадових обов’язків;
 • організація контролю дотримання академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в освітньо-науковій діяльності факультету;
 • створення дієвих механізмів залучення всіх стейкхолдерів освітньо-наукової діяльності факультету (адміністрації, гарантів та груп забезпеченняякості освіти, співробітників, здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців) до популяризації академічної доброчесності в освітньому процесі.

Функції Групи:

 • проведення популяризаційних та інформаційно-технологічних заходів (тренінгів, семінарів, відкритих лекцій з академічного письма та дотримання принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин тощо);
 • надання консультаційних послуг із формування культури академічної доброчесності здобувачам та співробітникам факультету;
 • розробка інформаційного матеріалу (пам’яток, дорожніх карт тощо) з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

Склад ГСАД затверджено на засіданні вченої ради факультету (Протокол № 1 від 12.08.2022 р.). До неї входять науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, представники органів студентського самоврядування:

 1. Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. декана факультету мистецтв;
 2. Король Анатолій Миколайович – канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, заступник декана з навчальної роботи;
 3. Бикова Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури;
 4. Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва;
 5. Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інструментального виконавства;
 6. Семенчук Василь Васильович – доцент, заслужений працівник культури України, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва;
 7. Балдинюк Дмитро Іванович – канд. пед. наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заслужений працівник освіти України;
 8. Калабська Віра Степанівна – канд. пед. наук, доцент кафедри інструментального виконавства, заступник декана з наукової роботи;
 9. Волошина Анастасія Олександрівна – викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заступник декана з виховної роботи;
 10. Сухецька Оксана Валеріївна – старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заступник декана з міжнародного співробітництва, координатор з курсів підвищення кваліфікації
 11. Заєць Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури, заступник декана по роботі з громадськістю;
 12. Коваленко Анатолій Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства, голова ради молодих науковців факультету мистецв;
 13. Алаєв Максим Миколайович – голова студентської ради факультету, студент 36 групи, спеціальність 024 Хореографія;
 14. Гавриленко Вячеслав Володимирович – студент 33 групи, спеціальності: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво
 15. Терлецька Аріна Андріївна – студентка 44 групи, спеціальності 025 Музичне мистецтво.
 16. Білоусов Антон Миколайович – студент 42 групи, спеціальності 014.12 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Засідання Групи проводяться не рідше 1 разу на семестр і вважаються правомірними, якщо на них були присутні не менше двох третин її членів.

 

Академічна доброчесність в УДПУ імені Павла Тичини

 

План заходів сприяння академічної доброчесності

 

ПЛАН ЗАХОДІВ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
НА ФАКУЛЬТЕТІ МИСТЕЦТВ НА 2022-2023 Н.Р.

з/п

Назва заходу Відповідальні Термін виконання
1 Координація дотримання і популяризація академічної доброчесності на факультеті Група сприяння академічній доброчесності Впродовж року
2 Інформування і популяризація дотримання Кодексу академічної доброчесності УДПУ імені Павла Тичини серед здобувачів вищої освіти і науково- педагогічних працівників Група сприяння академічній доброчесності, гаранти ОП, завідувачі кафедр Вересень-жовтень 2022 р.
3 Залучення здобувачів освіти, стейкхолдерів до популяризації академічної доброчесності на факультеті Група сприяння академічній доброчесності, гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Впродовж року
4 Проведення лекцій, семінарів-тренінгів, тематичних бесід, зустрічей для здобувачів освіти щодо популяризації академічної доброчесності. Група сприяння академічній доброчесності, гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Впродовж року
5 Анкетування учасників освітнього процесу щодо академічної доброчесності Група сприяння академічній доброчесності, гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Грудень 2022 р., Травень 2023 р.
6 Розміщення кваліфікаційних робіт (проєктів) здобувачів освіти на сайті факультету Гаранти ОП, завідувачі кафедр Січень, Червень 2023 р.
7 Розміщення на сайті факультету повідомлень про проведені заходи з формування культури академічної доброчесності учасників освітнього процесу Організатори заходу Впродовж року
8 Вивчення досвіду щодо впровадження академічної доброчесності в Україні та за кордоном. Гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Впродовж року
9 Підвищення кваліфікації учасників освітнього процесу з питань академічної доброчесності Гаранти ОП, завідувачі кафедр, студрада факультету Впродовж року
Інформаційні матеріали

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію