ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » Кафедра хореографії та художньої культури

Кафедра хореографії та художньої культури

Андрощук

Андрощук Людмила Михайлівна,
завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор
Email: vizavi1974@ukr.net

Детальніше

_DSC7337

Кафедра хореографії та художньої культури створена після реорганізації кафедри хореографії та музінструмента в 2012 році.

Викладання на кафедрі забезпечують:
11 викладачів, з них: 1 професор, 5 кандидатів педагогічних наук.

На кафедрі також працюють: 2 концертмейстери, 1 старший лаборант.

Склад кафедри

Колногузенко Борис Миколайович, Народний артист України, дійсний член НАН України, професор, академік

Детальніше

Балдинюк Олена Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Терешко Інна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Умрихіна Оксана Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Сизоненко Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, викладач

Детальніше

Куценко Сергій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри з наукової та навчально-методичної роботи

Детальніше

Бикова Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент заступник завідувача кафедри з профорієнтаційної роботи

Детальніше

Криворотенко Анастасія Юріївна, аспірант

Детальніше

Грошовик Ірина Сергіївна, відповідальна за зв’язки з громадськістю, заступник завідувача кафедри з виховної та міжнародної діяльності, викладач

Детальніше

Гекалюк Людмила Юріївна, викладач                                                        

Детальніше

Косенко Наталя Едуардівна, старший лаборант                                           

Детальніше

Наукова діяльність

Основною формою наукової діяльності кафедри є фундаментальні та прикладні дослідження з метою одержання наукового результату.
Пріоритетом наукової роботи кафедри є створення та впровадження наукових розробок у процес підготовки майбутніх учителів хореографії з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері науково-дослідної діяльності в Україні.

Кафедра хореографії та художньої культури є дослідником актуальної на сучасному етапі професійної підготовки вчителя хореографії наукової теми «Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва» (номер державної реєстрації 0111U007559). Керівник – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Андрощук Людмила Михайлівна.

Кафедра хореографії та художньої культури є співвиконавцем комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації 0115U000603). Головною організацією-виконавцем є Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Керівник проекту – Ніколаї Галина Юріївна, доктор педагогічних наук професор, завідувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії, керівник наукової лабораторії мистецької освіти Сумського державного університету імені А.С.Макаренка.

Кафедра здійснює дослідження підтеми комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії» (номер державної реєстрації 0115U002489). Керівник підтеми комплексного проекту – Андрощук Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри.

В рамках проекту викладачами підготовлено ряд наукової та навчально-методичної літератури:

Колектив кафедри є організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти».

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, є авторами наукових публікацій у провідних вітчизняних та зарубіжних збірниках наукових праць, періодичних наукових виданнях.

Пріоритетним напрямом діяльності викладачів кафедри хореографії та художньої культури є залучення студентів до здійснення наукових розвідок. Студентська наукова діяльність кафедри є організованою науково-дослідною роботою на підставі наукових інтересів студентів, основною метою якої є залучення талановитої молоді до сфери науки, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу майбутніх учителів танцю, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи.

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі хореографії та художньої культури – складова професійної підготовки вчителя танцю, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Щорічно понад 30 студентів кафедри хореографії та художньої культури приймають активну участь у Регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» (Херсонський державний університет); Всеукраїнській студентській науковій конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) та ін.

Навчальна діяльність

Кафедра хореографії та художньої культури готує майбутніх учителів за ОКР «Бакалавр» напрямом підготовки 6.020202 «Хореографія» та  ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю: 7.02020102 «Хореографія». Спеціалізації: «Художня культура» та «Режисура хореографічно-виховних шкільних заходів».

Викладачі кафедри забезпечують якість освітнього процесу, розробляють методичні вказівки та рекомендації за авторськимии методиками. Щорічно видаються навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій. Усі дисципліни професійного спрямування забезпечуються навчально-методичними комплексами, що значно полегшує навчання студентів, сприяє покращенню їх самостійної роботи.

В освітній процес студентів кафедри хореографії та художньої культури активно впроваджуються наукові дослідження викладачів.

Творча діяльність

Головними завданнями організації творчої діяльності кафедри є встановлення, розвиток та підтримка зв’язків з освітніми та громадськими організаціями; сприяння творчій самореалізації студентів-хореографів; участь студентів у хореографічних фестивалях та конкурсах, мистецьких заходах та творчих акціях; підготовка творчих хореографічних проектів, як інноваційна форма творчого розвитку студента.

Зокрема, за останні роки під керівництвом завідувача кафедри доц. Андрощук Л.М. було підготовлено ряд творчих проектів, серед яких: «Легенда про птаха», «Пригоди Попелюшки в УДПУ», «Лускунчик на новий лад», «12 місяців», «Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму» та інші.

Окремою формою творчої роботи кафедри є діяльність хореографічних колективів:

– народний аматорський ансамбль народного танцю «Яворина» (Художній керівник – Куценко Сергій Володимирович);
– народний аматорський ансамбль сучасного танцю «Візаві» (Художній керівник –  доц. Андрощук Людмила Михайлівна);
– хореографічний колектив «Фієста» (Художній керівник – Бикова Ольга Вікторівна);
– дитяча хореографічна студія «Арабеск» (Художній керівник –  Куценко Євгенія Іванівна).

Колективи є активними учасниками мистецького життя університету та міста, міжнародних та всеукраїнських фестивалів, оглядів, конкурсів, де отримують звання лауреатів та дипломантів.

Виховна діяльність

Концепція виховної діяльності кафедри хореографії та художньої культури спрямована на визнання студента основною ланкою реформування освітньо-виховної діяльності.

Метою виховної роботи зі студентами є формування творчої особистості майбутнього вчителя хореографії на засадах демократизму і гуманізму.

Завданнями виховної роботи є: сприяння становленню активної громадянської та суспільної позиції майбутнього вчителя танцю на засадах національної культури; формування творчої особистості майбутнього педагога-хореографа; забезпечення єдності освітнього та виховного процесу; створення умов для всебічного гармонійного розвитку кожного студента.

Зміст виховної роботи спрямований на накопичення виховного досвіду з метою забезпечення та реалізації інтересів держави, суспільства та особистості студента в громадянсько-національній та професійній сферах суспільного життя.

Колектив кафедри володіє значним досвідом організації виховної діяльності студентів, яка є запорукою якості та успішності освітнього процесу.

Контактна інформація:

20300, Черкаська обл.,
м. Умань,
вул. Садова, 28
Еmail: 
kafedra_horeografii@ukr.net

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

14.11
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
На ім’я ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  професора Олександра Безлюдного надійшла подяка від начальника Звенигородського відділу культури та туризму райдержадміністрації Лілії Іщенко за участь факультету мистецтв у заходах з нагоди Всеукраїнського Дня працівників культ [...]
ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ ТА СОЛІСТИ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ ПРИВІТАЛИ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТУРИ ТА МАЙСТРІВ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ЗВЕНИГОРОДЩИНИ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ
14.11
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
12 листопада 2018 року факультет української філології та Польський культурно-освітній центр організували концерт до 100-річчя Незалежності Польщі. [...]
СВЯТКУВАННЯ 100-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОЛЬЩІ В УДПУ
14.11
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
З 1 по 5 листопада в місті Бухара Узбекистан відбувся Чемпіонат Світу з гирьового спорту серед дорослих. В змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів з 15 країн світу, серед яких збірна команда України. [...]
ЗОЛОТИЙ ТРІУМФ ВАЛЕНТИНА ХМІЛЬОВОГО

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua