Головна » Кривохижа Анатолій Михайлович

Кривохижа Анатолій Михайлович

Роздрукувати публікацію

Кривохижа Анатолій Михайлович
Заслужений діяч мистецтв Української РСР,

Народний артист УРСР, професор
Email: akrivokhija@ukr.net
ORC ID

Професійна кар’єра
Анатолій Михайлович Кривохижа український культурний діяч і педагог, засновник заслуженого ансамблю танцю України «Ятрань» і академічного театру народної музики, пісні і танцю «Зоряни». Народний артист України, професор, почесний громадянин міста Кропивницький. Анатолій Кривохижа народився 1 грудня 1925 року в селі Копанки Маловисківського району Кіровоградської області. 1957 року закінчив факультет фізичного виховання зі спеціальності «Фізичне виховання» Омського державного педагогічного інституту фізичної культури.

У цьому ж році (1957) Анатолій Михайлович став засновником заслуженого ансамблю танцю України «Ятрань», у якому він плідно працював збирачем та пропагандистом народного хореографічного мистецтва протягом багатьох років. За час роботи в ансамблі він здійснив багато хореографічних постановок, які увійшли в скарбницю українського хореографічного мистецтва: «Ятранські ігри», «Поворотня», «Колядки» тощо.
1967 року Анатолію Михайловичу було присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв України, 1971 року він нагороджений орденом Леніна, а 1973-го – він отримав звання народного артиста України. 1986 року А. М. Кривохижа організував академічний театр народної музики, пісні і танцю «Зоряни» при Кіровоградській обласній філармонії. Починаючи від 1997 року Анатолій Кривохижа працює у Центральноукраїнському педагогічному університеті ім. В. Винниченка (ЦДПУ ім. Винниченка). 1998 року Анатолій Михайлович Кривохижа став почесним громадянином міста Кропивницький.
Від 2002 року – доцент кафедри хореографічних дисциплін ЦДПУ ім. Винниченка. У виші він викладає дисципліни: «Мистецтво балетмейстера», «Підготовка концертних номерів», «Народознавство та хореографічний фольклор України». Анатолій Михайлович Кривохижа був обраний членом правління Національної хореографічної спілки України та головним консультантом із використання фольклорно-етнографічних матеріалів у хореографічному мистецтві.
З 1997 року працював на посаді головного балетмейстра Академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії. З 2018 року – професор кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Із 1 листопада 2018 року працює на посаді професора кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
2019 – 2020 н. р. – Голова екзаменаційної комісії (Спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія), ОС Бакалавр, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Наукові та навчально-методичні праці
(за останні 5 років)

 • Кривохижа А. М. Гармонія танцю: навчально-методичний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Видання 5-е, перероблене та доповнене. Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2018. 118 с.
 • Кривохижа А. М. Мистецтво балетмейстера. Навчально- методичний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. Умань: Візаві, 2020. 145 с.
 • Програмове забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії: навчальний посібник / Упор. Л. М. Андрощук [та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Ч ІІ.  142 с.
 • Хореографічна вистава «Душа картини» : навч.-метод. посібник / уклад. Л. М. Андрощук [та ін.]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. 338 с.
 • Кривохижа А. М. Анатолій Кривохижа: трохи про себе. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти. Матеріали VII Міжнародної науково-практична конференція  (24.04. 2020 року)./ ред. кол : Андрощук Л.М., (гол. ред), І. Г. Терешко (заст гол. ред.), С. В. Куценко (відп. Ред.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С.35-38
 • КривохижаА. М. Думки, поради, побажання…  Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 19 квітня 2019 р. / ред. кол. : Л. М. Андрощук (гол. ред.), І. Г. Терешко, С. В. Куценко (відпов. ред.).  Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. С. 40-43.
 • Кривохижа А. М. Легенди Хутора Надія. Довідник з історії українського хореографічного мистецтва. Кіровоград, 2013.  148 с.
 • Кривохижа А. М. Історія невикористаних можливостей. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2013. 70 с.
 • Кривохижа А. М. Аналізуючи прожите. Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2016. 76 с.
 • Андрощук Л. М., Кривохижа А. М. Програма випускного іспиту «Кваліфікаційна робота з хореографії» для студентів 4 курсу освітньої програми «014 Середня освіта (Хореографія)» денної форми навчання ОС Бакалавр. Умань: 2019 р. 14 с.
 • Андрощук Л. М., Кривохижа А. М. Програма випускного іспиту «Захист випускної кваліфікаційної роботи» (хореографічна композиція) для студентів ІІ курсу освітньої програми «014 Середня освіта (Хореографія)» денної та заочної форми навчання освітнього ступеня магістр. Умань: 2019 р.  17 с.

Участь у наукових конференціях та семінарах
(за останні 5 років)

2019
Думки, поради, побажання… // VI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (19.04. 2019 року, м. Умань);

Використання досвіду провідних хореографів України в контексті хореографічної роботи з дітьми // ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар для вчителів хореографії «Ключові аспекти підготовки майбутніх учителів хореографії» (19–20 жовтня 2019 р., м. Умань);

 2020
Анатолій Кривохижа: трохи про себе // VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (24 квітня 2020 року, м. Умань);

Он-лайн лекція  «Проблеми розвитку хореографічного мистецтва» // VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (25 квітня 2020 року, м. Умань);
Підготовка кваліфікаційної роботи з хореографії : етапи роботи // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (9-10 квітня 2020 року, м. Умань);
Місце народного танцю у підготовці майбутнього вчителя хореографії // Міжнародна науково‑практична конференція «Теоретико методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (15-16 жовтня 2020 року, м. Умань).

Керівництво студентською науковою роботою
Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка «Гармонія танцю».

Підготовка кваліфікаційних робіт з хореографії (творчих проєктів):
Творчий проєкт «Душа картини (2019).

 Творча діяльність
Із 1957 р. по 1986 р. – Працював художнім керівником Заслуженого ансамблю танцю України «Ятрань» та Академічного театру музики, пісні і танцю «Зоряни» Кіровоградської обласної філармонії (із 1988 р. по 1997 р.).

Із 1998 р. по 2013 р. працював у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

 Авторське право
А. М. Кривохижа – ініціатор підготовки та проведення багатьох культурно-масових заходів, які проводились і проводяться в Кіровограді, області, країні в цілому. У складі творчої групи Анатолій Михайлович брав участь у розробці державних стандартів хореографічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» для вищих педагогічних закладів, у науково-методичному семінарі та майстер-класі «Збереження та розвиток народно-сценічного танцю регіонів України», який відбувався в Кіровограді в листопаді 2005 року.

Підвищення кваліфікації
А. М. Кривохижа має вищу категорію режисера-постановника та балетмейстера.

Відзнаки
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1960), орденом Вітчизняної війни (1985), медаллю «За мужність» (1999), почесною відзнакою Міністерства культури і туризму України медаль «Павло Вірський» (2003), грамотами Верховної Ради України (1984, 2005), почесною відзнакою «Честь і слава Кірово
градщини» (2006).

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію