Головна » Матеріали всеукраїнського науково-методичного інтернет-семінару «Молодь, освіта, наука та мистецтво»

Матеріали всеукраїнського науково-методичного інтернет-семінару «Молодь, освіта, наука та мистецтво»

Роздрукувати публікацію

24 листопада 2016 р.
оnline-трансляція з 10.00 год.

Вітальне слово

Безлюдний Олександр Іванович, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, професор

Вступне слово

Сокирська Владилена Володимирівна, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат історичних наук, професор

Ніколаї Галина Юріївна, завідувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор

Реброва Олена Євгеніївна,  завідувач кафедри музичного мистецтва та хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», доктор педагогічних наук

Доповіді

Apresentação de musica no Brasiv: sintese de estilos e inovaçóes.
Yury Ponomaryov, Honorifico trabalhador da Cultura da Ucrania, Theatro Pedro ІІ (RibeirãoPreto, Brasil)
Концертнівиступи в Бразилії: синтез жанрів і новаторство
Пономарьов Юрій Дмитрович, заслужений працівник культури України, Театр Педро ІІ (Ріберао Прето, Бразилія)

Кризис-менеджмент хореографічно-педагогічної освіти
Ніколаї Галина Юріївна, завідувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор

Практикум з хореографії для майбутніх вчителів
Повалій Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

Особливості навчання початкової фортепіанної освіти в Ізраїлі
Маляренко Олена Володимирівна, вчитель музичної школи (Ашкелон, Ізраїль)

Застосування нетрадиційних звукових джерел у ритмічному вихованні
Ключко Вероніка Валеріївна, аспірантка кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

Функціонування вищої хореографічної освіти в Німеччині: сучасний вимір
Ткаченко Ірина Олександрівна, аспірантка кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

Значення олімпіади зі спеціальності «Хореографія» для формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя хореографії
Криворотенко Анастасія Юріївна, аспірант кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Методи та засоби формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Семенова Олена Віталіївна, викладач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Специфіка виявлення психомоторики у процесі виконавської діяльності фахівців мистецького профілю
Гусак Владислав Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Аналіз початкового етапу становлення виконавської манери охматівського хору
Пиж’янова Наталія Володимирівна, викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Естетичні універсалії мистецько-педагогічної освіти
Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Педагогічна фольклористика: здобутки вітчизняної науки і освіти
Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Методологічні засади магістерської підготовки хореографів
Єременко Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

Розвиток загальних компетентностей студентів у європейській хореографічно-педагогічній освіті
Заболотна Оксана Адольфівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Мистецька спадщина Т. Шевченка: педагогічні й лінгводидактичні аспекти імплементації на уроках рідної мови
Кучеренко Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Образотворче мистецтво як засіб формування естетичної культури сучасної мовної особистості
Мамчур Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Інновації в хореографічно-педагогічній освіті
Андрощук Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Педагогічні умови формування вмінь раціональної організації процесів запам’ятовування музичних творів баяністами-акордеоністами
Багіров Расім Абдулович, магістрант кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Педагог як суб’єкт мистецької комунікації: структурно-функціональні характеристики
Балдинюк Дмитро Іванович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заслужений працівник освіти України;
Балдинюк Олена Дмитрівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Виховний потенціал календарно-обрядових пісень у художньо-педагогічному спілкуванні молодших школярів
Балдинюк Дмитро Іванович, кандидат педагогічних наук, професор кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заслужений працівник освіти України

Формування голосового апарату майбутнього вчителя музики в системі його комунікативної підготовки
Балдинюк Надія Андріївна, старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Роль освітнього середовища у процесі формування музичного смаку школярів
Белекчі Алла Василівна, магістрантка кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Періодизація розвитку фахової (фортепіанної) освіти у сучасних музично-педагогічних дослідженнях
Бойко Ірина Михайлівна, викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Періодизація розвитку фахової (фортепіанної) освіти у сучасних музично-педагогічних дослідженнях
Бойко Олександр Григорович, магістрант кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки
Бондар Ольга Леонідівна, магістрантка кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва
Бондаренко Світлана Миколаївна, викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Лінгвокраїнознавча компетентність вчителя-філолога
Вернигора Олена Леонідівна, аспірант відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Особливості підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності
Волошин Петро Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заслужений працівник культури України

Педагогічні умови формування виконавської майстерності піаністів у процесі навчання в мистецько-педагогічних навчальних закладах
Гайсенюк Анна Ігорівна, магістрантка кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Науковий хореографічний простір в Республіці Казахстан
Горських Юлія Вікторівна, аспірантка кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

Актуалізація ідей національноі-культурного відродження у творчій спадщині видатних українських педагогів-музикантів ХІХ століття
Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Формування творчого мислення студентів-скрипалів засобами виконавської діяльності
Гупало Ольга Михайлівна, викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розвиток художньо-творчих здібностей педагога засобами інформаційно-комунікаційних технологій
Губчик Вероніка Григорівна, аспірант відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Тенденції художньої освіти у шкільництві Херсонщини
Гуріч Зоя Олександрівна, аспірант відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Розвиток творчих здібностей акордеоністів молодшого шкільного віку в умовах початкової музичної освіти як психолого-педагогічна проблема
Добровецька Тетяна Сергіївна, магістрантка кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до просвітницької діяльності
Єфіменко Ірина Володимирівна, старший викладач кафедри музикознавства та інструментальної підготовки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Участь у творчих конкурсах як складова виконавської майстерності студентів-інструменталістів УДПУ імені Павла Тичини
Калабська Віра Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування здібностей майбутнього учителя образотворчого мистецтва у створенні тематичної декоративної композиції
Карман Наталія Олександрівна, магістрантка кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Роль художницы Е. Эвенбах в сохранении национального народного искусства «петриковской росписи»
Касьян Тетяна Костянтинівна, доцент, завідувач кафедри ОДПМ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького заслужений художник України

Періодизація становлення вітчизняної музичної освіти ХХ століття
Коваленко Анатолій Сергійович, викладач кафедри інструментального мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Індивідуальні творчі здібності як складова творчого потенціалу майбутніх вчителів музичного мистецтва
Козій Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Початкова музична освіта на стурнно-щипкових інструментах у закладах естетичного виховання України
Козоріз Богдан Володимирович, магістрант кафедри інструментального мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Народне інструментально-вокальне виконавство на теренах України (початок ХХ століття)
Косінська Тетяна Вікторівна, магістрантка кафедри інструментального мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розвиток хорового мистецтва в Україні: ретроспектива
Котирло Тамара Володимирівна, молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Роль музичного супроводу на етапі підготовки хореографічної композиції
Куценко Сергій Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Емоційна сталість в процесі формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики
Кремешна Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Виховання шляхетності як один з пріоритетних напрямів сучасної мистецької освіти
Кузьменко Людмила Іванівна, заступник директора з НВР на мистецькому факультеті Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради

Розвиток художньо-творчої майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі створення художнього образу
Кулікова Катерина Романівна, магістрантка кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування художньо-естетичного смаку майбутніх митців засобами декоративно-прикладного мистецтва
Линовицька Анастасія Олександрівна, аспірант кафедри педагогіки Вищої школи та освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Естетичне виховання молоді у процесі сприйняття музики
Лупанова Вікторія Іванівна, викладач вищої категорії, методист КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка»

Мистецтво у змісті підготовки майбутніх фахівців сфери сервісу
Мартиненко Людмила Василівна, аспірант відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Живописна творчість як необхідна умова становлення художнього досвіду майбутніх учителів образотворчого мистецтва
Марченко Роман Геннадійович, магістрант кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Тенденції українознавчої освіти у шкільництві Канади
Машкова Інна Миколаївна, аспірант відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Музично-пісенна анімація як форма організації фахівців сфери туризму
Міхо Олена Іванівна, старший викладач кафедри теорії а практики туризму і готельного господарства Київського університету туризму, економіки і права

Творча активність як чинник професійного саморозвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва
Музика Ольга Яношівна, кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Педагогічні умови формування готовності студентів до інструментально-виконавської діяльності
Обманець Людмила Олександрівна, магістрантка кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування поліпрофесіоналізму художника-педагога – актуальна проблема сучасної мистецької освіти
Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Креативні освітні технології у системі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва
Побірченко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Рисунок у підготовці художньо-педагогічних фахівців
Полудень Лілія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, Навчально-наукового інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, Черкаського національного університет імені Богдана Хмельницького

Естетика та етика зароджують людську духовність
Прісич Наталія Михайлівна, учитель фортепіано та художньої культури Шевченківської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради

Принципи і методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності інструменталістів у ВНЗ
Радзівіл Тетяна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Українська народна пісня як засіб формування художнього мислення молодших школярів
Редванський Володимир Вікторович, магістрант кафедри інструментального мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Живописна творчість як основа формування індивідуальної живописної манери майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
Резніченко Наталія Олексіївна, магістрантка кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Використання творчої спадщини Ф. Шопена у середній ланці музичної освіти (на прикладі Уманського обласного музичного училища імені П.Демуцького)
Садовий Євгеній Анатолійович, магістрант кафедри інструментального мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Пошукова українознавча діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
Семенчук Василь Васильович, доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заслужений працівник культури України

Діалогова взаємодія педагогічної та професійної культури у мистецькій освіті
Сирота Зоя Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Сирота Всеволод Маркович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Розвиток когнітивного досвіду як компонента професійної самореалізації викладачів художньої культури вищих навчальних закладів
Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Технології естетичної підготовки педагогічного персоналу: теоретичний аспект
Султанова Лейла Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Формування професійної компетентності інструментально-виконавської підготовки студентів вищих навчальних закладів
Тарасюк Леся Михайлівна, викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Народний танець як образно-пластична модель українського характеру
Терешко Інна Григорівна, в. о. декана мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Функціонування вищої хореографічної освіти в Німеччині: сучасний вимір
Ткаченко Ірина Олександрівна, аспірантка Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

Естетичні основи розвитку педагогічної майстерності молодого вчителя на початку ХХ століття
Тринус Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, вчений секретар Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Мистецька компонента в мистецькій освіті України ХХІ ст.: пошуки раціонального
Умрихіна Оксана Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Становлення музичної освіти в Україні (ХVІІІ століття)
Філіпчук Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Розвиток баянно-акордеонного мистецтва України другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Черевченко Олександр Олександрович, магістрант кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Формування художньо-образного мислення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в процесі живописної творчості
Шевченко Ірина Олегівна, магістрантка кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Скрипкова школа – предмет наукових досліджень
Шевчук Анастасія Валеріївна, магістрантка кафедри інструментального мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Психолого-педагогічні особливості мистецтва читання
Шарошкіна Наталія Геннадіївна, завідувач аспірантури і докторантури, молодший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Деякі аспекти педагогічної інноватики у системі музичної освіти в Україні
Ятло Леонід Петрович, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заслужений працівник культури України

Психолого-педагогічні засади виховання вчителя музичного мистецтва в сучасних умовах
Ятло Людмила Григорівна, старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію