ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Семенова Олена Віталіївна

Семенова Олена Віталіївна

Народилася в місті Умань Черкаської області. У 1995 році закінчила Уманську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10, вступила до Уманського професійно-технічного училища на відділення «Виконавець оформлювальних робіт та різьбляр по дереву». В 1998 році вступила до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на педагогічний факультет, по закінченню якого отримала спеціальність вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва.

Професійна кар’єра:

Під час навчання в університеті працювала педагогом-організатором в Міжнародному дитячому центрі «Артек». По закінченню університету в 2003 році працювала педагогом-організатором Міжнародному дитячому центрі «Артек» (АР Крим).

2004-2005 рік – працювала вчителем початкових класів у Сватівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Луганської області.

2004-2005 рік – по сумісництву працювала керівником гуртка в Сватівському Районному молодіжному центрі м. Сватове, Луганської області.

З 2008 по 2010 рік працювала вчителем образотворчого мистецтва в Уманській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9.

В 2009-2010 році працювала по сумісництву вчителем музичного мистецтва Уманській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10.

З 2010 року працювала викладачем кафедри образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки.

2013-2016 роки навчалася в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2017 року працює старшим викладачем кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Викладає такі дисципліни: основи перспективи, декоративно-прикладне мистецтво, педагогічний малюнок, композиція, педагогічна практика.

Наукова діяльність:

В квітні 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами композиції». Учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій і семінарів.

Список публікацій:

 1. Семенова О. В. Професіоналізм учителя образотворчого мистецтва у вимірах художньо-творчої компетентності / О. В. Семенова // Педагогічний пошук. – 2014. – № 2 (82). – С. 22-24.
 2. Семенова О. В. Сутність та специфіка художньо-творчої компетентності як запорука професіоналізму вчителя образотворчого мистецтва / О. В. Семенова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. УДПУ імені Павла Тичини / [ред. Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10. – Ч. 3. – С. 190-196.
 3. Семенова О. В. Структурні складові художньо-творчої компетентності / О. В. Семенова // Молодий вчений. – 2015. – № 11(26). Ч. 3. – С. 55-59.
 4. Семенова О. В. Теоретичне обґрунтування структури, критеріїв та показників художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / О. В. Семенова // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збір. наук. пр. / Гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : Мрія, 2015. – Вип. 1-2 (5-6). – С 39-49.
 5. Семенова О. В. Теоретичні та практичні основи педагогічного моделювання / О. В. Семенова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФОП Ткачук О. В., 2015. – Вип. 3. – С. 299-304.
 6. Семенова О. В. Удосконалення змісту та методики викладання композиції в системі професійної підготовки вчителя образотворчого мистецтва / О. В. Семенова, М. О. Пічкур / Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. УДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 72-79.
 7. Семенова О. В. Художньо-творча компетентність майбутнього вчителя образотворчого мистецтва : теоретичний аспект / О. В. Семенова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки / [гол. ред. Носко М. О. ]. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 221-224.
 8. Семенова О. В. Інтегративна роль композиції у фаховій підготовці вчителя образотворчого мистецтва / О. В. Семенова // Наука і освіта. – 2016. – №. 6. – С. 111-115.
 9. Семенова О. В. Модель педагогічної системи формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / О. В. Семенова / Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. УДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Вип.. 13. – С. 125-131.
 10. Семенова О. В. Педагогічні умови формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / О. В. Семенова // Молодь і ринок. – 2016. – № 8 (139). – С. 160-164.
 11. Семенова О. В. Створення композиції ілюзорно-фантастичного орнаменту / О. В. Семенова // Мистецтво і освіта. – 2016. – № 3 (81). – С. 29-36.
 12. Semenova О. Еxperimental studies of creative and artistic competence formation of pre-service arts teachers / Olena Semenova // Yale Journal of Science and Education. – 2016, No.1. (18), (January-June). Volume X. “Yale University Press”, 2016.– 144-150.

Повернутися назад