Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти | ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Мистецько-педагогічний факультет
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Кафедра мистецької педагогіки та хореографії
Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Познанська музична академія імені І.Я. Падеревського
Кафедра ритміки та фортепіанної імпровізації (Польща)

Сучасні стратегії

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти», яка відбудеться 16 травня 2015 року на базі кафедри хореографії та художньої культури мистецько-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, творчий звіт хореографічних колективів.
Робота конференції планується за такими напрямами:

1. Актуальні проблеми навчання та виховання засобами хореографічного мистецтва;
2. Теоретичні та методологічні аспекти формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії;
3. Сучасні стратегії підготовки майбутнього вчителя хореографії.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

Завантажити інформаційний лист

Реєстрація учасників конференції – 16 травня 2015 року у фойє нового корпусу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 9.00 до 10.00 год.
Тези доповідей будуть видрукувані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції «Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії».
Тези приймаються до друку українською, російською, англійською або польською мовою.
Електронний варіант тексту тез має бути обсягом 3-5 повних сторінки формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.
У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Іванов_тези.

Зразок оформлення тез

Андрощук Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри хореографії та художньої культури
Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини

ЗАГОЛОВОК ТЕЗ

Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, с. 156; 8, с. 22-23].
Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».
Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» №3 за 2008 р.
За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Морозов А.В. Креативная педагогика и психология: Учебное пособие / А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. – М. : Академический Проэкт, 2004. – 216 с.
2. Проектування креативного освітнього середовища вузу [Електронний ресурс] / І.А. Кадієвська // Наукове пізнання. – 2008. – № 22. – С. 72-76. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Npmt/2008_2/st14.pdf. (дата звернення: 19.12.2009). ‒ Назва з екрана.

Для участі у конференції необхідно:

–  до 1 квітня 2015 року надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) квитанцію про оплату та текст тез доповіді.

Фінансові умови:

Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 100 грн., які потрібно надіслати поштовим переказом до 1 квітня 2015 р. За умови заочної участі у конференції організаційний внесок становить 50 грн.; додатково потрібно сплатити вартість пересилки матеріалів конференції, що становить 15 грн.
Вартість публікації тез – 25 грн. за 1 сторінку тексту.

Грошові перекази просимо здійснювати за адресою: 20308, поштове відділення № 308, м. Умань 8, Черкаська обл., з поміткою: до запитання Андрощук Людмилі Михайлівні.
Електронний варіант тез доповіді, заявки та копії квитанції просимо надсилати електронним листом на адресу: orgkomitet@mail.ua

Довідкова інформація для учасників конференції

1. За необхідності оргкомітет має право редагувати тези.
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.
3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).
4. Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.
5. За довідками просимо звертатися за телефонами:
(067) 810-92-98 – зав. кафедри хореографії та художньої культури Андрощук Людмила Михайлівна;
(093) 188-35-45; (096) 171-61-75 – Куценко Сергій Володимирович, координатор конференції;
або за електронною адресою: orgkomitet@mail.ua 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!
З повагою, оргкомітет.

Організаційний комітет:

О.В. Дудник – канд. іст. наук, доцент, декан мистецько-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
Л. М. Андрощук – канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури, художній керівник народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві» Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
Г.Ю. Ніколаї – доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
О.Є. Реброва – канд. пед. наук, доцент кафедри музичного мистецтва та хореографії ДЗ «Південноукраїнський Національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»
С.В. Куценко – викладач кафедри хореографії та художньої культури, художній керівник народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
О.В. Бикова – викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
А.Ю. Криворотенко – викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
І.С. Грошовик – викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.

Фотозвіт І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти” (травень 2014 року)

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти” (Збірник наукових праць 2014 р.)

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

22.06
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Викладачі кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини побували в Пісківському історико-меморіальному музеї Павла Тичини, що розташований у селі Піски Бобровицького району Чернігівської області. [...]
ФІЛОЛОГИ УНІВЕРСИТЕТУ ВІДВІДАЛИ ПІСКІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ПАВЛА ТИЧИНИ
22.06
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
21 червня в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулася зустріч координатора міжнародного співробітництва, кандидата філологічних наук, доцента Ольги Сушкевич та декана факультету іноземної філології, кандидата педагогічних наук, доцента Ірини Постоленко із докторантом Національного ун [...]
НАШ УНІВЕРСИТЕТ РОЗШИРЮЄ СПІВПРАЦЮ ІЗ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ СХОДУ
21.06
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Шановні вступники! Ви вже отримали результати сертифікаційної роботи з української мови і літератури, математики, біології та іноземних мов. До 21 червня будуть оприлюдненні результати з історії України, географії, фізики та хімії. Все ближче і ближче початок вступної кампанії 2018 року. Нагадуємо, що відповідно до Умов прийому [...]
ЗАПРОШУЄМО ДО ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ УДПУ

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua