Головна » Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти

Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти

Роздрукувати публікацію

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Мистецько-педагогічний факультет
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Кафедра мистецької педагогіки та хореографії
Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»
Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Познанська музична академія імені І.Я. Падеревського
Кафедра ритміки та фортепіанної імпровізації (Польща)

Сучасні стратегії

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти», яка відбудеться 16 травня 2015 року на базі кафедри хореографії та художньої культури мистецько-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, творчий звіт хореографічних колективів.
Робота конференції планується за такими напрямами:

1. Актуальні проблеми навчання та виховання засобами хореографічного мистецтва;
2. Теоретичні та методологічні аспекти формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії;
3. Сучасні стратегії підготовки майбутнього вчителя хореографії.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, польська.

Завантажити інформаційний лист

Реєстрація учасників конференції – 16 травня 2015 року у фойє нового корпусу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 9.00 до 10.00 год.
Тези доповідей будуть видрукувані до початку конференції у збірнику матеріалів конференції «Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії».
Тези приймаються до друку українською, російською, англійською або польською мовою.
Електронний варіант тексту тез має бути обсягом 3-5 повних сторінки формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc, *rtf. Поля: ліве, праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 14, абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1,5; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону на редагування.
У верхньому правому куті зазначити прізвище та ініціали автора(ів), нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами з вирівнюванням по центру. Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Іванов_тези.

Зразок оформлення тез

Андрощук Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри хореографії та художньої культури
Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини

ЗАГОЛОВОК ТЕЗ

Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком використаних джерел, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, с. 156; 8, с. 22-23].
Бібліографічний список мовою оригіналу складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».
Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК України» №3 за 2008 р.
За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Морозов А.В. Креативная педагогика и психология: Учебное пособие / А.В. Морозов, Д.В. Чернилевский. – М. : Академический Проэкт, 2004. – 216 с.
2. Проектування креативного освітнього середовища вузу [Електронний ресурс] / І.А. Кадієвська // Наукове пізнання. – 2008. – № 22. – С. 72-76. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Npmt/2008_2/st14.pdf. (дата звернення: 19.12.2009). ‒ Назва з екрана.

Для участі у конференції необхідно:

–  до 1 квітня 2015 року надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) квитанцію про оплату та текст тез доповіді.

Фінансові умови:

Організаційний внесок (збірник тез доповідей, програма конференції, сертифікат учасника та інші організаційні витрати) становить 100 грн., які потрібно надіслати поштовим переказом до 1 квітня 2015 р. За умови заочної участі у конференції організаційний внесок становить 50 грн.; додатково потрібно сплатити вартість пересилки матеріалів конференції, що становить 15 грн.
Вартість публікації тез – 25 грн. за 1 сторінку тексту.

Грошові перекази просимо здійснювати за адресою: 20308, поштове відділення № 308, м. Умань 8, Черкаська обл., з поміткою: до запитання Андрощук Людмилі Михайлівні.
Електронний варіант тез доповіді, заявки та копії квитанції просимо надсилати електронним листом на адресу: orgkomitet@mail.ua

Довідкова інформація для учасників конференції

1. За необхідності оргкомітет має право редагувати тези.
2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.
3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).
4. Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок учасників.
5. За довідками просимо звертатися за телефонами:
(067) 810-92-98 – зав. кафедри хореографії та художньої культури Андрощук Людмила Михайлівна;
(093) 188-35-45; (096) 171-61-75 – Куценко Сергій Володимирович, координатор конференції;
або за електронною адресою: orgkomitet@mail.ua 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції!
З повагою, оргкомітет.

Організаційний комітет:

О.В. Дудник – канд. іст. наук, доцент, декан мистецько-педагогічного факультету Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
Л. М. Андрощук – канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури, художній керівник народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві» Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
Г.Ю. Ніколаї – доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
О.Є. Реброва – канд. пед. наук, доцент кафедри музичного мистецтва та хореографії ДЗ «Південноукраїнський Національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського»
С.В. Куценко – викладач кафедри хореографії та художньої культури, художній керівник народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
О.В. Бикова – викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
А.Ю. Криворотенко – викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.
І.С. Грошовик – викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини.

Фотозвіт І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти” (травень 2014 року)

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти” (Збірник наукових праць 2014 р.)

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію