ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Сирота Всеволод Маркович

Сирота Всеволод Маркович

СИРОТА Всеволод Маркович
кандидат педагогічних наук
доцент кафедри образотворчого мистецтва
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини, Відмінник освіти України

Біографічна  довідка: Народився 27 квітня 1944 р.,  на Кіровоградщині.

Освіта:

З 1959 – 1964 рік –  навчався  у Київському художньо-промисловому технікумі.

1978 р. – закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова    (м. Львів) за спеціальністю «Графіка», спеціалізація «Художнє оформлення і ілюстрація книги», кваліфікація «художник-графік».

1999 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13. 00. 01 – «Теорія та історія педагогіки»  в Інституті проблем виховання АПН України.

У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності УДПУ імені Павла Тичини.

Професійна діяльність:

З 1978 -2017 роки  – викладач, старший викладач, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 1999 – 2012 рр. – завідувач секцією образотворчого мистецтва, завідувач кафедри музики та образотворчого мистецтва, кафедри образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності, образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки, кафедри образотворчого мистецтва.

Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Методика навчання образотворчого мистецтва», «Теорія і практика рисунку», «Теорія та методика викладання дисциплін візуального мистецтва», «Педагогічні основи художньо-трудової діяльності», «Поліграфія та типографіка», «Викладання мистецьких дисциплін у ВНЗ (викладання мистецьких дисциплін у вищих навчальних закладах) та підготовка магістерської роботи».

Керівник студентського наукового гуртка «Формування основ художнього світогляду особистості засобами образотворчого мистецтва». Неодноразово був членом журі Всеукраїнських студентських олімпіад з образотворчого мистецтва.

Стаж  роботи в Уманському педагогічному університеті  імені Павла Тичини 39 років.

Наукова діяльність

Автор біля 100 наукових та науково-методичних праць у галузі мистецької освіти. Серед них найбільш вагомі науково-методичні посібники: «Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва: теорія та практика», «Інноваційні технології навчання у викладанні мистецьких дисциплін», «Технології проективного моделювання у мистецькій освіті», «Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жака-Далькроза)», «Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель», «Художньо-творчий  розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті». Монографії (у співавторстві): «Мистецтво у контексті освіти: теорія і практика», «Початкова дизайн-освіта: готовність учителя до художньої праці з обдарованими учнями».

Наукові праці 2013-2018 рр.:

Сирота З.М., Сирота В.М. Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва: теорія та практика: навч.-метод. посіб. для студ. мист.-пед. факульт.; Вид. 2-ге, доп. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. 125 с.
Сирота З.М., Сирота В.М. Інноваційні технології навчання у викладанні мистецьких дисциплін : навч.-метод. посіб. для студ. мист.-пед. факульт. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. 106 с.
Сирота З.М., Сирота В.М. Сприйняття творів мистецтва як процес відображення в пізнанні людини художнього образу Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. Випуск 7. С. 383.
Сирота З.М., Сирота В.М. Підготовка нової генерації педагогічних кадрів у системі мистецької освіти. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. Випуск 8. С. 118.
Сирота З.М., Сирота В.М. Активізація пізнавально-творчої діяльності учнів у навчально-виховному процесі школи. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. Випуск 10. Ч. 3. С. 304.
Сирота З.М., Сирота В.М. Розвиток творчих здібностей і універсалізм образного світосприймання. Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики XXI століття : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 15–17 жовт. 2014 р. / МОН України, Київ,ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг.ред. Огнев юка, Л.Л. Хоружа, К.Ю. Бацак та ін.]. К. : Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. 704 с.
Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза) : навч.-метод. посіб. для студ.мист.-пед. факульт. / Сирота З. М. та ін. Умань : Візаві, 2014. 82 с.
Сирота З.М., Сирота В.М. Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель : альбом-посіб. для студ. мист.-пед. факульт. Умань : Візаві, 2014. 42 с.
Технології проективного моделювання в мистецькій освіті : навч.-метод. посіб. для студ. мист.-пед. факульт. / Сирота З.М. та ін. Умань : Візаві, 2014. 181 с.
Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч. метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт. / Сирота З.М. та ін. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. 106 с.
Сирота З.М., Сирота В.М. Інтегративні зв’язки музичного та образотворчого мистецтва як ефективна умова підготовки майбутніх учителів до музично-творчого розвитку молодших школярів. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ПП Жовтий О.О., 2015. Випуск 12. Ч. 2. С. 291–298.
Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель : альбом-посібник для студ. мистецько-пед. факульт. / Сирота З.М. та ін. Умань : «МВХД», «ОМ», 2015. 104 с.
Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч.-метод. посіб. для студ. факульту мистецтв : / Сирота З. М. та ін. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2016. 52 с.
Сирота З.М., Сирота В.М. Сутність набуття студентами художньо-творчої компетентності засобами інтерактивних технологій навчання у мистецькій освіті. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. Вип. 14. С.169–175.
Сирота З.М., Сирота В.М. Імпровізація як чинник розвитку самостійної творчо-пізнавальної діяльності. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. Вип . С. 56.–335.
Сирота З.М., Сирота В.М. Педагогічна стратегія «Від дитини до мистецтва» в інтеграційному процесі творчого розвитку молодших школярів. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 16. С. 223–230.
Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч. метод. посібн. для студ. факульту мистецтв. / Сирота З.М. та ін. Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2017. 41 с.
Сирота В.М., Сирота З.М. Мистецька вітальня: навч. метод. посіб. для студ. мистецько-педагогічних факультетів. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. 130 с.

Науково-творча діяльність

Співавтор мистецьких віталень присвячених творчості Т. Шевченка,  П. Тичини, О. Пушкіна, С. Єсеніна, І. Левітана, М. Лисенка, С. Гулака-Артемовського. Інноваційних мистецько-освітніх проектів: «Техніка Е. Жак-Далькроза як засіб творчого самовираження особистості  майбутнього вчителя мистецьких дисциплін», «Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель», «Обдарована родина – обдарована дитина» (2014), «Обдарована родина – обдарована дитина» (2015).  Учасник художніх виставок у містах Черкаси та Умань.

Автор ілюстрацій до книг Ю.Бондарєва «Тиша», «Гарячий сніг»,  серії плакатів до Дня захисту дітей,  листівок для трафаретного друку, серії робіт «Акварелі Софіївки».

Деякі роботи
творчого доробку:

Нагороди:

Відмінник освіти України. За період педагогічної роботи нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, почесними  грамотами Черкаської обласної державної адміністрації, почесними   грамотами Уманської міської Ради, ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.