Головна » Сизоненко Вікторія Анатоліївна

Сизоненко Вікторія Анатоліївна

Роздрукувати публікацію

Фото на сайт Ніка

Сизоненко Вікторія Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, викладач.
E-mail: nika_dance27@ukr.net

Освіта:

У 2005 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів та хореографії.

Професійна кар’єра:

2003-2013 рр. – учасник та хореограф народного ансамблю бального та сучасного танцю «ЛюВіНа» в Уманському національному університеті садівництва;

2007-2010 рр. – учитель хореографії Христинівської школи мистецтв;

2013-2014 рр. – учитель хореографії Уманської загальноосвітньої школи №8;

2015-2016 рр. – учитель хореографії Уманської загальноосвітньої школи №9;

з 2012 року – художній керівник (з 2015 р. хореограф) Родниківського СБК, керівник хореографічного колективу «Імпульс» та театру танцю «Фантазія»;

з 2016 року – викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Викладає дисципліни:

– «Теорія та методика сучасного бального танцю»

Наукова діяльність:

Наукова діяльність »

Наукова діяльність.

2010-2013 рр. – аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Проблема дослідження: «Виховання впевненості і наполегливості в молодших школярів засобами хореографічного мистецтва» (13.00.07 – теорія і методика виховання). Науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Коберник Галина Іванівна.

Наукові праці за 2016 »

Наукові праці за 2016-2020 рр.:

Сизоненко В. А. Психолого-педагогічні умови виховання впевненості і наполегливості в молодших школярів в процесі занять хореографією. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць. Умань, 2016 р. С. 149-156.

Сизоненко В. А. Естетичне виховання молодших школярів засобами бальної хореографії. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю (м. Умань, 17-18 травня 2017 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв ; [ред. кол. Терешко І. Г. (гол. ред.), Калабська В. С. (відповід. ред.) [та ін.]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. С. 126-130.

Сизоненко В. А. Вплив занять бальною хореографією на естетичний розвиток молодших школярів. Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 грудня 2017 року, м. Суми). Суми : ФОП Цьома С. П., 2017.

Сизоненко В. А. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами бального танцювального мистецтва. Актуальні питання мистецької освіти: науковий журнал. Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. С.57-64.

Сизоненко В. А. Теорія і методика сучасного бального танцю: навч.-метод. посіб. / уклад.: В.А. Сизоненко Умань: АЛМІ, 2017. 200 с.

Сизоненко В.А. Организация учебно-воспитательного процесса младших школьников на уроках хореографии. Научное знание современности: материалы Международных научно-практических мероприятий Общества Науки и Творчества. Казань, 2017 №6. С. 15-20.

Сизоненко В. А. Формування естетичних цінностей в майбутніх вчителів хореографії засобами сучасного бального танцю. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць. Умань, 2018 р. С. 336-342.

Сизоненко В. А. Бальна хореографія як засіб саморозвитку особистості майбутнього вчителя хореографії. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20 березня 2018 р.) / ред. кол.: Л. М. Андрощук (гол. ред.), І. Г. Терешко, С. В. Куценко (відпов. ред.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. С. 69-72.

Сизоненко В. А. Підготовка майбутнього вчителя хореографії до виховання впевненості та наполегливості засобами сучасного бального танцю. Актуальні питання гуманітарних наук: науковий збірник. Дрогобич. 2020

Сизоненко В.А., Заєць С.С., Ковальська В., Маркіна В. Виховання впевненості та наполегливості молодших школярів засобами хореографічного мистецтва. Монографія. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2020. 164 с.

Участь на Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях та семінарах »

Участь на Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях та семінарах.

2016

Організація навчально-виховного процесу на уроках хореографії // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти (м. Умань, 25 червня 2016 р.)

 

2017

Організація навчально-виховного процесу молодших школярів під час занять хореографією // IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності», (29-31 березня 2017 р., м. Полтава).

Естетичне виховання молодших школярів засобами бальної хореографії // Всеукраїнська науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (18 травня 2017 р., м. Умань).

Організація навчально-виховного процесу молодших школярів під час занять хореографією // IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (17 листопада 2017 р., м. Дрогобич).

Вплив занять бальною хореографією на естетичних розвиток молодших школярів // Всеукраїнський науково-методичний інтернет-семінар з Міжнародною участю «Молодь, освіта, наука та мистецтво» (23 листопада 2017 р., м. Умань).

 

2018

Бальна хореографія як засіб саморозвитку особистості майбутнього вчителя хореографічного мистецтва // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти (20 березня 2018 р., м. Умань)

 

2019

Бальний танець як засіб естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку // IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи (27 червня 2019 р., м. Ужгород).

Розвиток вольової сфери у студентів-хореографів у процесі вивчення дисципліни «Теорія і методика сучасного бального танцю» // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти (19 квітня 2019 р., м. Умань).

Формування творчих здібностей особистості засобами бальної хореографії // V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття (4 квітня 2019 р., м. Київ).

Бальний танець як джерело естетичного розвитку особистості майбутнього вчителя хореографії // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін (18 квітня 2019 р., м. Умань).

Значення діяльності Імперської спілки викладачів танцю для розвитку бальної хореографії // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти (16–17 квітня 2019 р., м. Кропивницький).

Розвиток моральних цінностей майбутніх хореографів засобами бальної хореографії // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновації (4–5 квітня 2019 р., м. Чернівці).

Бальний танець в життєвому просторі особистості // Міжнародна науково-практична конференція «Проектування позитивного життєвого простору особистості (18–19 квітня 2019 р., м. Полтава).

Бальний танець як засіб естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку //Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 27 червня 2019 року).

Формування  естетичного  смаку  в  дітей  молодшого  шкільного віку засобами бальної хореографії // Інновації в освіті: здобутки та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Умань, 11 жовтня 2019 року).

Роль бального танцю у процесі формування естетичних цінностей в майбутнього вчителя хореографії // Всеукраїнський науково-практичний семінар «Художньо-педагогічні технології навчання на уроках мистецтва у процесі розвитку пізнавальної активності школярів (4 квітня 2019 р., м. Умань).

Виховання вольових якостей в майбутніх вчителів хореографії засобами сучасного бального танцю // Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 року).

Використання інноваційних технологій при вивченні бальних танців для підвищення професійної майстерності майбутнього вчителя хореографії // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність сучасного вихователя в інформаційному просторі (16 травня 2019 р., м. Умань).

Бальна хореографія та її вплив на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку // Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування здоров’язберігаючих компетенцій дітей та молоді: проблеми, розвиток, супровід» (18 квітня 2019 р., м.  Умань).

Проблеми викладання бального танцю в хореографіному колективі // ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар для вчителів хореографії «Ключові аспекти підготовки майбутніх учителів хореографії» (19-20 жовтня 2019 р., м. Умань).

Роль Уолтера Лерда в становленні та розвитку бальних танців латиноамериканської програми // Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Художні практики та мистецька освіта у кроккультурному просторі сучасності» (7-8 жовтня 2019 р., м. Полтава).

 

2020

Самостійна робота студентів в процесі вивчення бальної хореографії як важливий компонент неперервної освіти // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Неперервна педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи» (24 квітня 2020р., м. Умань).

Впровадження гендерного підходу в хореографічну освіту засобами бального танцю // І Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю)  «Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти» (28 квітня 2020 р., м. Умань).

Бальний танець в системі освіти та естетичного виховання // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (9-10 квітня 2020р., м. Умань).

Сучасні підходи до вивчення бальної хореографії у ЗВО // VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво в реаліях сучасної освіти» (23-24 квітня 2020 р., м. Полтава).

Переваги та недоліки дистанційного навчання в процесі вивчення дисципліни «Теорія та методика сучасного бального танцю» // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (24 квітня 2020р., м. Умань).

Формування художньо-естетичної культури майбутніх хореографів у процесі вивчення бальних танців // VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (15 травня 2020р., м. Київ).

Формування професійних якостей в майбутніх хореографів в процесі вивчення бальної хореографії // IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (15-16 жовтня 2020 року, м. Умань).

Керівник студентського наукового гуртка «Естетичневиховання учнів засобами сучасного бального танцю» »

Керівник студентського наукового гуртка «Естетичне виховання учнів засобами сучасного бального танцю»

Студентські публікації:

Шестопал Л. Вплив бальної хореографії на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю, 17-18 травня 2017 року) Ї/ [ред. кол. Терешко І. Г. (гол. ред.), Калабська В. С. (відповід. ред.) [та ін.]. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – С. 26-30.

  1. Гилюк Є., Сизоненко В. Бальний танець як засіб естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи: матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції 27 червня 2019 року. Баку-Банська Бистриця-Ужгород: Посвіт, 2019. С. 36-38.
  2. Гилюк Є. Роль імпровізації під час вивчення бальної хореографії. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VII Всеукр. студ. наук. конф., 20 березня 2020 р. / [гол.ред.: І.Г. Терешко]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 18-22.
  3. Кисла Д. Формейшн як особливий вид змагань з бальних танців. Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VII Всеукр. студ. наук. конф., 20 березня 2020 р. / [гол.ред.: І.Г. Терешко]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. С. 39-42.

Повернутися назад

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію