ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » Умрихіна Оксана Станіславівна

Умрихіна Оксана Станіславівна

Роздрукувати публікацію

Умрихіна

Умрихіна Оксана Станіславівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта
У 1988 році закінчила музичне відділення Уманського педагогічного училища імені Т.Г.Шевченка, цього ж року вступила на музично-педагогічний факультет Криворіжського державного педагогічного інституту. Закінчила інститут зі спеціальності вчитель музики та художньої культури. Після закінчення закладу у 1997 році, працює викладачем фортепіано в Уманському державному педагогічному університеті імені П. Тичини. Вступає до аспірантури на денну форму навчання. У 2003 році успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Тема дисертаційного дослідження: «Соціальне виховання учнів засобами музики в школах нового типу на прикладі школи мистецтв-інтернат».

Професійна кар’єра
Трудова діяльність в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини продовжується у якості викладача фортепіано та навчального курсу «Художня культура» на кафедрах інструментального виконавства, хореографії та художньої культури.

Науково-методична робота
Автор понад 30 наукових праць, серед яких навчально-методичний посібник з грифом МОН України «Методика викладання художньої культури», участь у колективній монографії мистецько-педагогічного факультету, методичні рекомендації.
У березні 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри музичного мистецтва.

Основні наукові праці:

Умрихіна О.С. Українська художня культура: навч. посібник. Умань: ПП Жовтий О.О., 2017. 140с.

Умрихіна О.С. Зарубіжна художня культура: навч. посібник. Умань: АЛМІ, 2019. 155 с.

Умрихіна О.С. Cтановлення фортепіанної школи ХIХ – ХХ століття / Інструментальне виконавство: теорія, історія та практика: монографія / В. А. Гусак [та ін.] ; наук. редактор В. С. Калабська. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. 187 с.

Умрихіна О.С. Розвиток музичного виконавства в Україні. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол. Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. Умань : ПП Жовтий О. О., 2016.  С324-331.

Умрихіна О.С., Подолян А. Роль піаніста концертмейстера в педагогіній освіті. Збірник наукових праць УДПУ імені Павла Тичини / [гол.ред. Мартинюк М.Т.]. Умань : ВПЦ «Візаві»,2017. Вип.2, Ч.2. С.286-295.

Умрихіна О.С. Музичний образ як складова фортепіанного виконавства. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол. Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. Умань : ПП Жовтий О. О., 2017. С133-140.

Умрихіна О.С., Висоцька Т. Соціальне виховання в контексті музичного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол. Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві»,., 2017. С. 231–238.

Умрихіна Оксана, Калабська Віра. Компетентнісний підхід становлення особистісно-професійних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17. С. 182-187.

Умрихіна О.С. Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців музичного мистецтва в умовах європейської освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол. Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. Вип. 60. С.78-86.

Умрихіна О.С. Інструментальна музика як засіб соціального виховання учнів. Вісник науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття / за ред. В.М. Кушнір. Умань :Візаві, 2019. Вип. ХIІ. С.121-126.

Умрихіна О.С. Саморозвиток особистості – важливий фактор сучасної культурно-мистецької освіти. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з Міжнародною участю (м. Умань, 17-18 травня 2017р.) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І.Г. (гол.ред.), Калабська В.С. (відповід. ред.) [та ін.]. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візіві», 2017. 173 с.

Умрихіна О.С. Основні питання методики музичного виховання в загальноосвітній школі. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 16 березня 2017 р.) / ред. кол.: Л.М. Андрощук (гол. ред.), І.Г. Терешко, С.В. Куценко (від. ред.). Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. 184с.

Умрихіна О.С. Українська художня культура в контексті мистецької освіти. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 23 листопада 2017р.) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І.Г. (гол. ред.), відповід. ред.) [та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 160 с.

Умрихіна О.С. Художні течії у мистецтві модернізму. Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20 березня 2018 р.) / ред. кол.: Л.М. Андрощук (гол. ред.), І.Г. Терешко, С.В. Куценко (від. ред.). Умань: ФОП  Жовтий О.О., 2018. 102с.

Умрихіна О.С., Калабська В.С. Духовність та культурно-мистеька освіта: пошуки раціонального. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 19-20 квітня 2018 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І. Г. (гол. ред.), Побірченко О. М. (відповід. ред.) [та ін.]. Умань : Видавництво «АЛМІ», 2018. 209 с.

Умрихіна О.С. Мистецтво як засіб духовного становлення особистості. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 квітня 2019 року, м. Умань,) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Факультет мистецтв; [ред. кол.: Терешко І. Г. (гол. ред.), Побірченко О. М. (відповід. ред.)]. Умань : АЛМІ, 2019. 155 с.

Повернутися назад

 

Контактні дані адміністратора сайту:

Телефони: (093)-188-35-45; (096)-171-61-75.
Email: kutsenko.udpu@gmail.com
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію