ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Заєць Світлана Сергіївна

Заєць Світлана Сергіївна

Заєць Світлана Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Email: svitlana.zayets@udpu.edu.ua

Профіль Google Scholar

 

Освіта

1992 – здобула музичну освіту в Уманській школі мистецтв струнного відділу по класу «Скрипки».

1996 – Закінчила навчання в Уманському педагогічному училищі ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Дошкільне виховання» та присвоєно кваліфікацію вихователь, керівник хореографічних колективів у дошкільному закладі.

2001 – Закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів і хореографії.

2003 – Отримала диплом з відзнакою за навчання в магістратурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини і здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки і методики початкового навчання.

2005-2008 – навчання в аспірантурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

2010 – Захист кандидатської дисертації зі спеціальності Соціальна педагогіка. Рішенням Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

2013 – Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy (Polska), w Specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi. / Вища школа менеджерська в Лєгніці (Польща) за спеціальністю Управління персоналом.

2017 – закінчила базовий курс Український інститут Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту. Спеціалізація: Психолог-консультант

 

Професійна кар’єра

2000 – 2001 – хореограф в дошкільному закладі

2001 –2005 – лаборант в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

2005 – 2010 – викладач кафедри соціальної педагогіка та історії педагогіки в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

2010 – 2012 – старший викладач кафедри соціальної педагогіка та історії педагогіки в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

2008 – 2012 – заступник декана мистецько-педагогічного факультету в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

2012 – 2018 – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

2016 – 2017 – за внутрішнім сумісництвом викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

2018 – 2019 – працівник бюро в Agencji Pracy Tymczasowej Work&Benefit w Konine (Polska)

2020 – доцент кафедри хореографії та художньої культури на факультеті мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів »

Сфера наукових інтересів.

З 2002 по 2018 рік працювала в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Викладала навчальні дисципліни на факультеті соціальної та психологічної освіти: «Педагогіка сімейного виховання», «Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка та соціальна робота»», «Етика і психологія сімейного життя», «Технологія роботи соціального гувернера».

Маю досвід наукової діяльності як в Україні (захист кандидатської дисертації, 85 публікацій) так і в Польщі (магістерська робота), досвід викладацької діяльності. Здійснювала керівництво студентською науковою роботою (28 публікацій студентів), участь у роботі студентської молоді в межах діяльності Студентської соціально-психологічної служби факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Маю досвід співпраці з державними службами і приватними організаціями, як методист і керівник практичної підготовки студентів в державних службах і центрах, які підпорядковуються Управлінню праці та соціального захисту населення м. Умань Міністерства соціальної політики.

Ініціювала відкриття Науково-практичного «Центру родинного виховання» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Одним із напрямків діяльності Центру є спільний проект факультету соціальної та психологічної освіти та відділу освіти Уманської районної адміністрації «Батьківський університет». Учасниками проекту є викладачі, соціальні педагоги, практичні психологи, вчителі, батьки і діти.

У 2015 р. в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» МСПУ (Міністерство соціальної політики України) і ОБСЄ (Організації з безпеки та співробітництва в Європі) пройшла тренінговий курс «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї». Здобуті знання реалізувала в освітній діяльності соціальних працівників та проведенні комплексу заходів по корекційній роботі з сім’єю та з кривдниками.

Входжу в групу приватної «Студії Психології «Просто разом»» м. Умань. Мета якої сформувати нове бачення сімейного виховання, поширення європейського досвіду технологічного аспекту співпраці психолога-консультанта та тренера з сім’єю, безпосередньо серед жителів міста.

Науково-дослідні роботи »

Науково-дослідні роботи – держбюджетні теми, госпдоговірні теми, наукові теми кафедр, інші науково-дослідні роботи:

2017 р. – дослідниця держбюджетної теми «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації 0115U000603), підтеми комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії» (номер державної реєстрації 0115U002489).

Участь в атестації »

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:

2014 – 2016 р. входила до складу спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.05 Соціальна педагогіка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 • Опонування дисертації Рябкиної Лідії Миколаївни на тему «Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів першої половини ХХ століття», (Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ, 2016 р.)
 • 2015 році член Акредитаційної комісії зі спеціальності «Соціальна педагогіка» Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро, Україна)

Наукові та навчально-методичні праці »

Наукові та навчально-методичні праці

(за останні 5 років)

Монографії:

 • Андрощук Л.М., Бикова О. В., Заєць С. С. Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії / гол. ред Л. М. Андрощук [та ін.]. Умань : ФОП Жовтий О. О, 2017. 260 c.
 • Заєць С.С. Соціальна робота з сім’єю в Польщі: інтердисциплінарний вимір, компаративний аналіз, перспективи для України. Соціальна робота: від теорії до практики. Ч. ІІ [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: ФОП Жовтий, 2017. 153 с.
 • Заєць С.С. Трудова діяльність вихованців сирітських притулків та будинків як провідний засіб їхньої соціальної адаптації з історії питання. Проблеми соціального виховання в педагогічній теорії і практиці України (20-ті – середина 30-тих років ХХ століття): колективна монографія / авторський колектив: І.В.Албул, Н.М. Коляда, О.О. Кравченко та ін. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. С.2-20.
 • Сизоненко В. А., Заєць С. С., Ковальська В. В., Маркіна В. В. Виховання впевненості та наполегливості у молодших школярів засобами хореографічного мистецтва: Монографія.. : Умань : Візаві. 2020. 164 с.

Навчальні посібники:

 • Заєць С.С. Вступ до спеціальності «Соціальна робота» в схемах і таблицях : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Умань, 2016. 58с.

Статті:

 • Заєць С.С. Соціальна робота з вимушеними переселенцями в Україні. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали VІ науково-методичного семінару, м. Умань, 26 квітня 2016 р. Умань, ФОП Жовтий О.О., 2016. С.52 – 61.
 • Заєць С.С. Стан функціонування системи управління і контролю якості освітніх послуг у ВНЗ (досвід УДПУ). Механізми впливу громадськості та бенефіціарів на забезпечення якості вищої освіти в Україні : матеріали засідання круглого столу, м. Умань, 23 серпня 2016 р. / Укладач Серняк О.І.. Івано-Франківськ : ФОП Сидір П.П., 2016. С. 12 – 16 (44 с.)
 • Заєць С.С. Правовий аспект соціальної роботи з сім’єю в Україні. Права дитини: від витоків до сьогодення : матеріали V науково-методичному семінарі, м. Умань, 25 травня 2016 р. / [ред. Кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: ФОП Жовтий, 2016. С.33 – 36.
 • Заєць С.С. Молодіжна політика в Польщі / Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 6 7 жовтня 2016 р. / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань : ФОП Жовтий, 2016. С.39-44
 • Заєць С.С. Соціальна естафета андрогенної моделі сім’ї. Гендерні аспекти підготовки фахівців соціально-психологічної сфери : матеріали всеукр. наук.-практ. конференція з міжнародною участю, м. Умань, 15 грудня 2016 р. Умань : ФОП Жовтий, 2016. С.37-39
 • Заєць С.С. Практична підготовка фахівців соціальної сфери в УДПУ. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару, м. Умань, 27 квітня 2017 р. / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: ФОП Жовтий, 2017. 153 с.
 • Заєць С.С. Історія фахової соціальної роботи в Україні. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 5‑6 жовтня 2017 р. / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. 133 с. (С.39 – 44)
 • Заєць С.С. Етичні дилеми захисту прав особистості на етапі консультування. Права дитини: від витоків до сьогодення : матеріали VI наук.-метод. Семінару, м. Умань, 24 травня, 2017 р. / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: ФОП Жовтий, 2017. 108 с. (С.35 – 40)
 • Заєць С.С. Термінологія сучасного танцю у лінгвокультурному аспекті підготовки хореографа. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи матеріали : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 8-9 жовтня 2020 р. Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії дидактики іменя Я. А. Коменського / гол. ред: Осадченко І. І. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 181 с.
 • Заєць С. С., Подгорінова А.Ю. Теорія і методика історико-побутового танцю: Навчально-методичний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 158 с.
 • Теорія і методика історико-побутового танцю: методичні рекомендації до самостійної роботи / упорядник. С. С. Заєць. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 32 с.
 • Мистецтво балетмейстера: методичні рекомендації до самостійної роботи студента / упорядник С.С. Заєць. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 38 с.
 • Заєць С.С., Ковальська В.В., Маркіна В.В. Проблеми соціалізації майбутніх вчителів хореографії. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка».
 • Заєць С. С. Використання психологічних трансформаційних ігор в контексті фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії. Науково-методичний збірник: «Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку» Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Заєць С. С. Експресія тіла та елементи хореотерапії в терапевтичному процесі. Стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції, м. Умань, 23 квітня 2021 року / [ред. кол. : Андрощук Л. М. та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. 158с., С. 51-56
 • Заєць С.С. Хореотерапія в терапевтичному процесі з людьми з особливими потребами. Мистецтво та мистецька освіта у сучасному соціокультурному просторі : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (3–4 червня 2021 р., м. Бердянськ) / [упоряд. М. М. Погребняк]. Полтава : Сімон, 2021. 219 с., С.110-117

 

Участь у наукових конференціях та семінарах »

Участь у наукових конференціях та семінарах

(за останні 5 років)

2016

 • Заєць С.С. Реалізація релаксаційної функції сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами // I Міжнародний наук.-практ. сімпозіум (м. Умань, 27-29 жовтня 2016 р.)
 • Заєць С.С. Соціальна адаптація дітей-сиріт у польській педагогіці на початку ХХ століття // ІІІ регіональний круглий стіл «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини» (м. Умань, 2016 р.)
 • Заєць С.С. Використання електронного журналу у взаємодії сім’ї і школи // Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференція «Використання інформаційних технологій у сучасному виховному процесі» (Умань, 10 листопада 2016 року)
 • Заєць С.С. Діячі української та зарубіжної культури в історії Умані // Науково- методичний семінар «Освіта Уманщини: погляд крізь роки» (Умань, 19 квітня 2016 року)
 • Заєць С.С. Форми і методи роботи О.А.Захаренка у співпраці з батьками // Круглий стіл «Втілення педагогічних ідей О.А Захаренка у підготовку сучасного вчителя» (Умань, 12 квітня 2016 року)
 • Заєць С.С. Педагогічне спілкування у процесі взаємодії соціального педагога з батьками учнів // Регіональний науково-практичний семінар «Створення цілісного виховного процесу: заклад-родина-соціум» (Умань, 24 листопада 2016р.)
 • Заєць С.С. Формування почуття материнства у соціально-культурному середовищі  вищого навчального закладу // Всеукр. наук.-практ. присвячена 25-річчю незалежності України Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики, (Умань, 13-14 жовтня 2016 р.)
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Перетин двох культур: Україна- Грузія» (3.09.2016 р., м. Умань)
 • Регіональний науково-методичний семінар «Українське народне мистецтво як засіб національно-патріотичного виховання молодого покоління» (в рамках проведення ІV Етнографічного фестивалю «Ярмарок мистецтв у «Старій Умані») (12 травня 2016 року, УДПУ імені Павла Тичини);
 • Засідання круглого столу з міжнародною участю «Психологічні проблеми творчої діяльності митця» (3 вересня 2016 р., УДПУ імені Павла Тичини);
 • Обласний семінар музичних шкіл і шкіл мистецтв «Потенціал хореографічного мистецтва в розвитку творчої особистості» (9 листопада 2016 року);
 • Всеукраїнський навчально-методичний семінар «Купальські традиції в хореографічній культурі центрального регіону України» в рамках ІІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти» (25 червня 2016 року).

2017

 • Заєць С.С. Соціально-психологічні проблеми дітей-сиріт в інтернатних установах // Матеріали науково-методичного семінару «Актуальні проблеми роботи соціальних працівників у справах неповнолітніх: психологічні та соціальні аспекти», (Умань, 04 квітня 2017 р.)
 • Заєць С.С. Особливості співпраці школи і сім’ї у педагогічних поглядах О.А. Захаренка // Матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару «Гуманна педагогіка у процесі особистісного розвитку дитини» («Олександр Антонович Захаренко – лицар гуманної педагогіки»), (м. Умань, 20 лютого 2017 р.)
 • Заєць С.С. Поняття «педагогічна культура батьків», умови успішності її формування, критерії оцінювання // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Інститут класного наставництва – новий етап у роботі сім’ї та школи», (м. Умань, 23 березня, 2017 р.)
 • Заєць С.С. Активізація соціальних ресурсів у роботі з дітьми-сиротами // ІV регіональний круглий стіл з міжнародною участю «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини», (м. Умань, 28 вересня 2017 р)
 • Заєць С.С. Міждисциплінарний підхід підготовки фахівців для роботи з сім’єю // Матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару «Проблема наступності у змісті навчальних дисциплін окремих спеціальностей», (13 лютого 2017 року)
 • Заєць С.С. Форми співпраці з батьками у роботі вчителя хореографії // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція, присвячена 85-річчю заснування Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, 14 вересня 2017 р.)
 • Актуальні питання сімейного виховання // науково-методичний семінар «Батьківський університет» спільний проект факультету соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини та відділу освіти Уманської РДА (м. Умань, 28 листопада 2017)
 • Кроскультурний підхід у соціальній роботі з сім’єю // науковий семінар «Інноваційні підходи до соціальної роботи з сім’єю» (м. Умань, 11 квітня 2017 р.)
 • Науково-методичний семінар «Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини» (м. Умань, 26 грудня 2017 р.)
 • Люблячі батьки – щасливі діти // практикум для батьків спільно з громадською організацією «Воля» (м. Умань, 31 березня 2017)
 • Науково-практичний семінар «Акторська майстерність в хореографічному мистецтві та режисура масових свят» (13 травня 2017, УДПУ імені Павла Тичини).

2018

 • Заєць С.С. Формування соціальної емпатії в педагогіці Івана Зязюна // Міжнародна науково-практична конференція «Формальна й неформальна освіта в діахронному вимірі педагогіки добра Івана Зязюна» (м. Полтава, 5-7 березня 2018 р.) на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
 • Заєць С.С. Трансформація ролі жінки у суспільстві України // Студентська науково-практична конференції «Видатні жінки в історії України» (м. Умань, 8 травня 2018р.)
 • Заєць С.С. Соціальна робота з сім’єю в умовах європейської інтеграції // Міжнародна наукова конференція «Україна і Польща: минуле, сучасне, майбутнє» (м. Умань, 22-23 травня 2018р.) на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
 • Всеукраїнський науковий семінар «Танцювальна культура Слобожанщини» (17. 11. 2018 р. , м. Умань).

2019

 • ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар для вчителів хореографії «Ключові аспекти підготовки майбутніх учителів хореографії» (19.10.2019 р., м. Умань);
 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Художньо-педагогічні технології навчання на уроках мистецтва у процесі розвитку пізнавальної активності школярів» (4 квітня 2019 року, м. Умань).


2020

 • Заєць С.С. Актуальні проблеми викладання теорії та методики хореографічної роботи з дітьми в системі інклюзивної освіти. // Перша Міжнародна науково-практична конференція «Імплементація концепції інклюзивної освіти: проблеми та перспективи» (м. Умань, 07-08 жовтня 2020 року)
 • Заєць С.С. Використання новітніх технологій та засобів у викладанні хореографічних дисциплін // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» (м. Умань, 08-09 жовтня 2020 року)
 • Культурна парадигма в аналізі творів хореографічного мистецтва // І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспект» (Умань, 25 вересня 2020 року)
 • Сучасні тенденції хореографічного мистецтва // ІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (м. Одеса, 15-16 жовтня 2020 р.)
 • Складність використання термінології сучасної хореографії // VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», 15-16 жовтня 2020 року , м. Умань)
 • V Міжнародна науково-практична конференцію «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва: тенденції та перспективи розвитку» (12 листопада 2020 р, м. Львів)
 • Андрогінна модель балетмейстера // VІ Морозівських читаннях «Освіта впродовж життя: педагогіка, андрагогіка, герогогіка», (19-20 листопада 2020, м. Київ)
 • Роль дисципліни «Гімнастика» у фізичному розвитку майбутнього вчителя хореографії // VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (15-16 жовтня 2020 року , м. Умань).

2021

 • Експресія тіла та елементи хореотерапії в терапевтичному процесі // VІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» (м. Київ, 14 травня 2021 року).
 • Мистецтво як простір для інтеграції // VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення» (15-16 квітня 2021 р., м. Кропивницький)
 • Засоби дистанційного навчання в освітньому просторі вивчення танцювального мистецтва // IV Міжнародна науково-практична конференція «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття», (м. Мукачево, 14– 15 квітня 2021 року).
 • Підготовка інструменталістів до терапевтичної роботи з дітьми та молоддю з травматичним досвідом // ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інструментальної виконавства в умовах сучасної мистецької освіти» (м. Умань, 28-29 квітня 2021 року)
 • Етнонаціональна специфіка відображення світогляду в хореографічному мистецтві України // Регіональний науково-методичний семінар «Народне мистецтво України: знак, символ, текст-джерело» (15 квітня 2021 року на базі науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини)
 • Формування «естетичних смаків» у молодших школярів засобами хореографічного мистецтва // ІV Міжнародна науково-практична конференція on-line «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (8-9 квітня 2021 року факультетом мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини).
 • Психологічний аспект хореотерапії для осіб з травматичним досвідом // Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування» (м. Умань, 15 квітня 2021р.)
 • Міжнародний проект «Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці польських спеціалістів» Посольства Республіки Польща у Києві та Польської асоціації арт-терапії за темами:
 1. Музикотерапія. Створення та виконання пісень у терапії дітей та молоді з травматичним досвідом (30.03.2021 року, он-лайн платформа ZOOM)
 2. Потенціал візуальної арт-терапії – зростання та зміни у творчому процесі. (6.04.2021 року, он-лайн платформа ZOOM)
 3. Експресія тіла та елементи хореотерапії в терапевтичному процесі. (27.04.2021 року, он-лайн платформа ZOOM)
 4. Театр, що йде за людиною – про суть акторської майстерності в терапевтичному театрі. (11.05.2021 року, он-лайн платформа ZOOM)
 5. Театр як форма терапевтичної роботи з людьми з обмеженими можливостями (можливості та проблеми). (18.05.2021 року, он-лайн платформа ZOOM)

Керівництво студентською науковою роботою »

Керівництво студентською науковою роботою

Статті:

 • Заєць С.С., Поліщук І.В. Культура материнства жіночої молоді як актуальна проблема // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6 7 жовтня  2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань : ФОП Жовтий, 2016. С.37-39
 • Гнідак В. Проблеми формування сімейних цінностей у студентському середовищі // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (м. Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: ПВКП «Алмі», 2018. С.26 – 29.
 • Мельничук А. Корекційна модель соціальної роботи з особами, які вчинили насильство в сім’ї // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: ПВКП «Алмі», 2018. С.108 – 110.
 • Задорожна Я. Підготовка майбутніх соціальних працівників до соціально-педагогічного супроводу жінок в умовах полового будинку // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. Умань: ПВКП «Алмі», 2018. С.30 – 33
 • Заєць С, Полєхіна В. Особливості соціальної та культурологічної підготовки фахівців до роботи з дітьми-вихованцями інтернатних установ // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнських науково-методичних семінарів (Умань, 18 квітня 2018р. та 26 квітня 2018р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ПВКП «Алмі», 2018. – С.129 – 131.

Конференції:

Заєць С.С., Поліщук І. В. Правова основа формування материнства у студентської молоді // V науково-методичний семінар «Права дитини: від витоків до сьогодення», (м. Умань, 25 травня 2016 р.)

Поліщук І.В. Вплив соціальної політики  на формування  культури материнства / І.. Поліщук // Всеукр. наук.-практ. присвячена 25-річчю незалежності України Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики, (м. Умань, 13-14 жовтня 2016 р.)

Кокоша А. Особливості соціально-психологічної роботи з учасниками АТО в Черкаському регіоні / Антоніна Кокоша // Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції (м. Умань, 2016 р.)

Павленко А. Синтез мистецтв в хореографічній постановці «Образи Софіївки» // IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (м. Умань, 15-16 жовтня 2020 року)

Павленко А. Образ дерева хореографічної постановки «Душа софіївського дубу» як частини танцювальної композиції «Образи Софіївки» // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, магістрантів та студентів «Хореографічна культура – мистецькі виміри» (12 листопада 2020 року, м. Львів,) на базі кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка

2020 н. р. Керівництво студентським науковим гуртком «Мистецька альтернатива».

Підготовка кваліфікаційних робіт з хореографії (творчих проєктів):

 • «Душа софіївського дуба» частини танцювальної композиції «Образи Софіївки» (2020 р.)
 • «Чарівні птахи» частина танцювальної композиції «Синій птах» (2020 р.)

Творча діяльність

1996 – 2001 роки – учасниця народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві» (керівник – Андрощук Л. М.) та народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» (керівник – Піддубний Г. О) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2014 – 2019 роки – учасниця танцювального ансамблю «Фієста» (художній керівник – Бикова О. В.) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Авторське право

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №49025 (30.04.2013) / Навчальний посібник «Педагогіка сімейного виховання: теорія і методика» / Автори Заєць Світлана Сергіївна, Кравченко Тамара Володимирівна.

 

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №69027 (07.12.2016) / Навчальний посібник «Вступ до спеціальності «Соціальна робота» в схемах і таблицях / Автор Заєць Світлана Сергіївна.

 

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 086381 за програмою «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації» в НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, обсягом 216 год.(20 червня 2014 р.)

Свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000048-17 за програмою «Соціальна політика держави і соціальна робота» в Академії соціальної праці, соціальних відносин і туризму, обсягом 5 кредитів ЄКТС (30 червня 2017 р.)

Сертифікат тренінгового курсу «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї» в повному обсязі, в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» ОБСЄ (організація з безпеки та співробітництва в Європі), Координатор проектів в Україні (Джефрі Ерліх), Міністерство соціальної політики України, Київ, 21-23 жовтня 2015 р.

Сертифікат про участь у навчальній програмі післядипломної освіти «Основи консультування в руслі Позитум-підходу» ввідний модуль Базового курсу, Всесвітня Асоціація Позитивної та транскультурної психотерапії (WAPP), Український інститут Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (УІПП), 50 ак. год. теорії, практики та особистого досвіду (Умань, 10 червня 2017 р.)

Сертифікат міжнародного зразка тренінгового навчання “Активні громадяни” за підтримки Британської Ради (15-17травня 2017 року в УНУС м.Умань) Під час тренінгу учасники практикувалися писати власні проекти соціальної дії та подавати їх на конкурс грантів.

Проходження програми тренінгу «Мультидисциплінарний підхід до виявлення, ідентифікації та надання комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» (Черкаси, 17-18 січня 2017р.) Проект «Впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Черкаській області», що реалізується у партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні за підтримки Державного департаменту США та громадської організації «Серце до серця» м. Черкаси та громадської організації «Воля» м. Умань.

З 03 по 08 липня 2016 та 2017 р. брала участь у Літній Авторській школі академіка НАПН України Т.С.Яценко з глибинної психокорекції (метод активного соціально-психологічного пізнання), що є формою підвищення кваліфікації в галузі практичної психології в обсязі 70/60 год. (реєстраційний номер 186/10)

Сертифікат про участь у навчальній програмі післядипломної освіти «Основи консультування в руслі Позитум-підходу» ввідний модуль Базового курсу, Всесвітня Асоціація Позитивної та транскультурної психотерапії (WAPP), Український інститут Позитивної крос-культурної психотерапії та менеджменту (УІПП), 50 ак. год. теорії, практики та особистого досвіду (Умань, 10 червня 2017 р.)

Сертифікат міжнародного зразка тренінгового навчання “Активні громадяни” за підтримки Британської Ради (15-17травня 2017 року в УНУС м. Умань)

Проходження програми тренінгу «Мультидисциплінарний підхід до виявлення, ідентифікації та надання комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» (Черкаси, 17-18 січня 2017р.) Проект «Впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Черкаській області», що реалізується у партнерстві з Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні за підтримки Державного департаменту США та громадської організації «Серце до серця» м. Черкаси та громадської організації «Воля» м. Умань.

Сертифікат тренінгового курсу «Впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї» в повному обсязі, в рамках реалізації проекту «Посилення комплексного гендерного підходу в контексті конфлікту в Україні» ОБСЄ (організація з безпеки та співробітництва в Європі), Координатор проектів в Україні (Джефрі Ерліх), Міністерство соціальної політики України, Київ, 21-23 жовтня 2015 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 086381 за програмою «Викладач-тьютор (організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації» в НАПН України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, обсягом 216 год.(20 червня 2014 р.)

Відзнаки

2014 р – нагороджена почесною грамотою Уманського державного університету імені Павла Тичини за профорієнтаційну роботу.

2017, 2018рр – отримала відзнаку «День науки» за активну діяльність Науково-практичного центру родинного виховання.

Повернутися назад