Перелік заліків та екзаменів на ІІ семестр 2017-2018 навчального року | ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ

Перелік заліків та екзаменів на ІІ семестр 2017-2018 навчального року

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

_____________/проф. Гедзик А. М./

 

Факультет мистецтв

УДПУ імені Павла Тичини

Перелік заліків та екзаменів на ІІ семестр

2017-2018 н. р.

І курс

11 група

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 1. Іноземна мова
 1. Історія хореографічного мистецтва
 1. Народознавство та хореографічний фольклор України
 1. Ритміка та музичний рух
 
Теорія та методика танцю  

 

12 група

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Іноземна мова
 1. Фізичне виховання
 1. Вокально-хорове виконавство (хорове диригування)
 1. Хорознавство
 1. Українська народна музична творчість
 1. Теорія музики та сольфеджіо
 
 1. Культура мовлення

 

13 група

Спеціальність: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени Заліки
 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 1. Іноземна мова
 1. Українська та зарубіжна культура
 1. Фізичне виховання
 1. Рисунок
 1. Культура мовлення
 1. Живопис
 
 1. Кольорознавство
 

 

14 група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Інструментальне виконавство (за видами)

Екзамени Заліки
 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 1. Іноземна мова
 1. Теорія музики і сольфеджіо
 1. Фах
 1. Ансамбль
 1. Диригування
 1. Фортепіано
 1. Оркестровий клас

 

14 група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано

Екзамени Заліки
 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 1. Іноземна мова
 1. Теорія музики і сольфеджіо
 1. Фах
3.Фортепіанний ансамбль
 1. Диригування
 
 1. Концертмейстерський клас і концертмейстерська практика

 

15 група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Сольний спів

Екзамени Заліки
 1. Іноземна мова
 1. Теорія музики та сольфеджіо
 1. Вокальний ансамбль
 1. Фізичне виховання
 1. Фах
 1. Аранжування
 
 1. Культура мовлення

 

ІІ курс

21 група

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Теорія і методика роботи з хореографічним колективом
 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 1. Педагогіка
 1. Мистецтво балетмейстера
 1. Психологія
 
 1. Теорія і методика сучасного танцю
 

 

21-А, 24-А група

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Іноземна мова
 1. Мистецтво балетмейстера
 1. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом
 
 1. Педагогіка
 
 1. Психологія
 
 1. Теорія і методика сучасного танцю
 

 

22 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Додаткова спеціальність: Соціальна педагогіка

Екзамени Заліки
 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 1. Вокально-хорове виконавство (хоровий клас)
 1. Педагогіка
 1. Інструментальне виконавство (додатковий музичний інструмент)
 1. Психологія
 1. Гармонія та основи поліфонії
 1. Музична інформатика
 

 

23 група

Напрям підготовки: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени Заліки
 1. Скульптура та пластанатомія
 1. Рисунок
 1. Психологія
 1. Живопис
 1. Педагогіка
 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
4.Композиція
 1. Художньо-прикладна графіка
 
 1. Навчально-творча практика (пленер)

 

23-А група

Напрям підготовки: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени Заліки
 1. Скульптура та пластанатомія
 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 1. Педагогіка
 1. Рисунок
 1. Психологія
 1. Живопис
 1. Композиція
 1. Художньо-прикладна графіка
 
 1. Навчально-творча практика (пленер)

 

24 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Народні інструменти

Екзамени Заліки
 1. Гармонія та основи поліфонії
 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 1. Педагогіка і психологія
 1. Аналіз музичних творів
 1. Диригування
 1. Історія музики
 1. Оркестровий клас
4.Фах

 

24 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано

Екзамени Заліки
 1. Гармонія та основи поліфонії
 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 1. Педагогіка і психологія
 1. Аналіз музичних творів
 1. Камерний ансамбль
 1. Історія музики
4.Концертмейстерський клас і концертмейстерська практика
 1. Фах

 

24 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Естрадний спів

Екзамени Заліки
 1. Гармонія та основи поліфонії
 1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 1. Педагогіка і психологія
 1. Аналіз музичних творів
 1. Хоровий клас
 1. Історія музики
 
 1. Фах

 

ІІІ курс

31 група

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія

Спеціалізація: Режисура хореографічно-виховних шкільних заходів

34 група

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
1.Філософія
 1. ІК технології в галузі «Мистецтво»
 1. Теорія та методика танцю
 1. Мистецтво балетмейстера
 1. Історія педагогіки
 1. Гімнастика та методика навчання віртуозних рухів
 
 1. Навчальна практика

 

34-А група

Спеціальність 014 Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Філософія
 1. ІК технології в галузі «Мистецтво»
 1. Теорія та методика танцю
 1. Мистецтво балетмейстера
 1. Історія педагогіки
 1. Гімнастика та методика навчання віртуозних рухів
 1. Курсова робота з педагогіки
 1. Навчальна практика

 

32 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Додаткова спеціальність: Соціальна педагогіка

Екзамени Заліки
 1. Філософія
 1. ІК технології в галузі
 1. Вокально-хорове виконавство (хоровий клас)
 1. Методика музичного виховання
 1. Музикознавство (гармонія та основи поліфонії)
 1. Інструментальне виконавство (додатковий музичний інструмент)
 
 1. Соціальна молодіжна політика
 
 1. Педагогічна практика (виробнича)

 

33 група

Напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

35 група

Напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени Заліки
 1. Філософія
 1. ІК технології в галузі
 1. Рисунок
 1. Комп’ютерна графіка
 1. Живопис
 1. Педагогічна практика
 1. Історія мистецтв
 1. Практика в оздоровчому таборі

 

33-А група

Спеціальність 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Філософія
 1. Основи графічного дизайну
 1. Курсова робота з педагогіки
 1. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі
 1. Рисунок
 1. Педагогічна практика
 1. Живопис
 1. Навчально-творча практика (пленер)
 1. Історія образотворчого мистецтва
 

 

36 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Струнні інструменти. Народні інструменти. Духові інструменти.

Екзамени Заліки
 1. Філософія
 1. ІК технології в галузі
 1. Фах
 1. Історія музики
3.Інструментування
 1. Гармонія і поліфонія
 
 1. Робота з оркестром

 

36 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано.

Екзамени Заліки
 1. Філософія
 1. ІК технології в галузі
 1. Фах
 1. Історія музики
 1. Диригування
 1. Гармонія і поліфонія
 
 1. Основи імпровізації

 

37 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Естрадний спів

Екзамени Заліки
 1. Філософія
 1. ІК технології в галузі «Мистецтво»
 1. Методика музичного виховання
 1. Фах
 1. Фортепіано
3.Гармонія і поліфонія
 1. Основи сценічної майстерності
 1. Історія музики
   

 

38 група

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Вокально-хорове виконавство (хорове диригування)
 1. Гармонія та основи поліфонії
 1. Курсова робота з педагогіки
 1. Історія музики
 1. Хорознавство
 1. Педагогічна практика (пропедевтична)
 1. Сольфеджіо
 
 1. Інструментальне виконавство (основний музичний інструмент)
 
 1. Аналіз музичних творів
 

 

39 група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Інструментальне виконавство (за видами)

Екзамени Заліки
 1. Філософія
 1. Інформаційно-комунікаційні технології в галузі
 1. Історія музики
 1. Гармонія та основи поліфонії
3.Інструментування
 1. Читання оркестрових партитур
4.Оркестровий клас
 1. Ансамбль

 

39-А група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Сольний спів

Екзамени Заліки
 1. Курсова робота з педагогіки
 1. Вокальний ансамбль
 1. Теорія музики і сольфеджіо
 1. Фах
 1. Фортепіано
 1. Гармонія та основи поліфонії
 1. Аналіз музичних творів
 

 

ІV курс

41 група

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія

Спеціалізація: Режисура хореографічно-виховних шкільних заходів

Екзамени Заліки
 1. Теорія і методика класичного танцю
 1. Теорія і методика українського народного танцю
 1. Теорія і методика народно-сценічного танцю
 1. Теорія і методика сучасного бального танцю
 1. Мистецтво балетмейстера
 1. Підготовка концертних номерів
 1. Методика викладання віртуозних рухів
 1. Ансамбль
 1. Теорія і методика організації масових танцювальних заходів
 
 1. Виробнича практика (у позашкільних навчальних закладах)
 

 

42 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Соціальна педагогіка

Екзамени Заліки
 1. Історія зарубіжної музики
 1. Політологія
 1. Постановка голосу
 1. Хоровий клас
 1. Оркестровий клас
 1. Технології роботи соціального гувернера
 1. Педагогічна практика (виробнича)

4. Основи профорієнтаційної роботи

 1. Курсова робота з методики музичного виховання
 

 

43 група

Напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Політологія
 1. Кераміка та скульптура малих форм
 1. Методика викладання образотворчого мистецтва
 1. Педагогічна практика
 1. Рисунок
 
 1. Живопис
 
 1. Декоративно-прикладне мистецтво
 
 1. Графічний дизайн та комп’ютерна графіка
 
 1. Художня культура світу
 
 1. Основи охорони праці
 

 

44 група

Напрям підготовки: 6.020202 Хореографія

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Теорія і методика класичного танцю
 1. Теорія і методика українського народного танцю
 1. Теорія і методика народно-сценічного танцю
 1. Теорія і методика сучасного бального танцю
 1. Мистецтво балетмейстера
 1. Підготовка концертних номерів
 1. Методика викладання віртуозних рухів
 1. Ансамбль
 1. Виробнича практика (у позашкільних навчальних закладах)
 

 

45 група

Напрям підготовки: 6.020205 Образотворче мистецтво

Спеціалізація: Дизайн

Екзамени Заліки
 1. Політологія
 1. Кераміка та скульптура малих форм
 1. Методика викладання образотворчого мистецтва
 1. Педагогічна практика
 1. Рисунок
 
 1. Живопис
 
 1. Декоративно-прикладне мистецтво
 
 1. Графічний дизайн та комп’ютерна графіка
 
 1. Історія дизайну
 
 1. Основи охорони праці
 

 

47-А група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Вокально-хорове виконавство (постановка голосу)
 1. Українознавство
 1. Курсова робота Методика музичного виховання
 1. Методика робот з дитячим хором
 1. Музична інформатика
 1. Мистецтво в культурі сучасності
 1. Педагогічна практика (Виробнича)
 1. Зарубіжна художня культура
 
 1. Хорове аранжування

 

47 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Соціальна педагогіка

Екзамени Заліки
 1. Вокально-хорове виконавство (постановка голосу)
 1. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
 1. Інструментальне виконавство (оркестровий клас та ансамбль)
 1. Технології соціально-педагогічної діяльності
 1. Музикознавство (історія музики)
 1. Соціальна робота у сфері дозвілля
 1. Педагогічна практика (виробнича)
 1. Хорове аранжування та практикум шкільного репертуару
 1. Курсова робота «Методика музичного виховання»
 

 

48 група

Напрям підготовки: 6.020204 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Вокально-хорове виконавство (постановка голосу)
 1. Українознавство
 1. Курсова робота Методика музичного виховання
 1. Методика роботи з дитячим хором
 1. Музична інформатика
 1. Мистецтво в культурі сучасності
 1. Педагогічна практика (Виробнича)
 1. Зарубіжна художня культура
 
 1. Хорове аранжування

 

49 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Народні інструменти, духові інструменти

Екзамени Заліки
 1. Історія музики
 1. Основи інтерпретації
 1. Методика викладання фахових дисциплін
 1. Фах
 1. Масова та елітарна культура
 1. Оркестровий клас
 1. Диригування
 1. Робота з оркестром

 

49 група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано

Екзамени Заліки
 1. Історія музики
 1. Основи інтерпретації
 1. Методика викладання фахових дисциплін
 1. Фах
 1. Масова та елітарна культура
 1. Камерний ансамбль
 1. Історія фортепіанного мистецтва
 1. Концертмейстерський клас і концертмейстерська практика

 

49-А група

Напрям підготовки: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Вокально-хорове виконавство (постановка голосу)
 1. Українознавство
 1. Курсова робота Методика музичного виховання
 1. Методика роботи з дитячим хором
 1. Музична інформатика
 1. Мистецтво в культурі сучасності
 1. Педагогічна практика (Виробнича)
 1. Зарубіжна художня культура
 
 1. Хорове аранжування

 

І курс «магістр»

51-М групи

Спеціальність: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 1. Педагогіка профільної школи
 1. Теорія і практика рисунку
 1. Психологія профільної школи
 1. Теорія і практика живопису
 1. Теорія і практика композиції
 
 1. Інноваційні технології викладання образотворчого мистецтва
 

 

52-М групи

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 1. Педагогіка профільної школи
 1. Вокально-хорове виконавство (хорове диригування)
 1. Психологія профільної школи
 1. Музичний інструмент

 

53-М групи

Спеціальність: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 1. Педагогіка профільної школи
 1. Теорія і практика рисунку
 1. Психологія профільної школи
 1. Теорія і практика живопису
 1. Інноваційні технології викладання образотворчого мистецтва
 1. Фіто-та ландшафтний дизайн

 

54-М групи

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія.

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 1. Теорія та методика танцю
 1. Мистецтво балетмейстера
 1. Педагогіка профільної школи
 1. Теорія та методика класичного танцю
 1. Психологія профільної школи
 
 1. Художня культура
 

 

55-М групи

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Художня культура

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 1. Педагогіка профільної школи
 1. Вокально-хорове виконавство (хорове диригування)
 1. Психологія профільної школи
 1. Музичний інструмент

 

56-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Інструментальне виконавство (за видами)

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Диригування
 1. Педагогіка вищої школи
 1. Фах
 1. Психологія вищої школи
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 
 1. Оркестровий клас та диригування оркестром
 
 1. Концертно-виконавська практика

 

56-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано.

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Камерний ансамбль
 1. Педагогіка вищої школи
 1. Фах
 1. Психологія вищої школи
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 
 1. Концертмейстерський клас
 
 1. Концертно-виконавська практика

 

57-М групи

Спеціальність: 014 Середня освіта. Хореографія.

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 1. Теорія та методика танцю
 1. Мистецтво балетмейстера
 1. Педагогіка профільної школи
 1. Теорія та методика класичного танцю
 1. Психологія профільної школи
 
 1. Художня культура
 

 

58-М групи

Спеціальність: 014.13 Середня освіта. Музичне мистецтво

Спеціалізація: Соціальна педагогіка.

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 1. Педагогіка профільної школи
 1. Вокально-хорове виконавство (хорове диригування)
 1. Психологія профільної школи
 1. Музичний інструмент

 

59-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Сольний спів.

Екзамени Заліки
 1. Ділова іноземна мова
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 1. Педагогіка профільної школи
 1. Вокальний ансамбль
 1. Психологія профільної школи
 1. Теорія та методика викладання вокалу
 1. Фах
 

 

59 А-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Інструментальне виконавство (за видами)

Екзамени Заліки
 1. Музика ХХ ст.
 1. Фах
 1. Педагогіка вищої школи
 1. Диригування
 1. Психологія вищої школи
 1. Цивільний захист та охорона праці в галузі
 
 1. Концертно-виконавська практика

 

ІІ курс «магістр»

61-м група

Спеціальність: 014.12 Середня освіта. Образотворче мистецтво

Екзамени Заліки
 1. Естетика мистецтва
 1. Теорія і практика рисунку
 1. Психологія творчості
 1. Теорія і практика живопису
 1. Теорія і практика колористики
 1. Фіто-та ландшафтний дизайн

 

66-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Народні інструменти

Екзамени Заліки
 1. Основи сценічно-виконавської майстерності
 1. Оркестровий клас та диригування оркестром
 1. Підготовка магістерської концертної програми з фаху
 1. Диригування
 1. Методика викладання фахових дисциплін
 1. Концертно-виконавська практика
 
 1. Підготовка магістерської роботи

 

66-м група

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Спеціалізація: Фортепіано

Екзамени Заліки
 1. Основи сценічно-виконавської майстерності
 1. Концертмейстерський клас
 1. Підготовка магістерської концертної програми з фаху
 1. Камерний ансамбль
 1. Методика викладання фахових дисциплін
 1. Концертно-виконавська практика
 
 1. Підготовка магістерської роботи

 

 

 

Декан факультету                                                                доц. Терешко І. Г.

   

  АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

  21.05
  Новини УДПУ ім. Павла Тичини
  Сьогодні, 21 травня в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини розпочалися Дні Польщі – традиційне свято польської культури, яке десятий рік поспіль відбувається в нашому закладі. Перший день був надзвичайно насиченим. За ініціативи Польського культурно-освітнього центру організовано і провед [...]
  В УДПУ СТАРТУВАЛИ ДНІ ПОЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  21.05
  Новини УДПУ ім. Павла Тичини
  У Всесвітній день вишиванки студенти-філологи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проходили фольклорну практику в селі Углуватка Христинівського району Черкаської області. Під керівництвом доцентів кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Валентини Гончару [...]
  ФІЛОЛОГИ УНІВЕРСИТЕТУ ЗДІЙСНИЛИ ФОЛЬКЛОРНУ ЕКСПЕДИЦІЮ, ПРИСВЯЧЕНУ УКРАЇНСЬКІЙ ВИШИВАНЦІ
  21.05
  Новини УДПУ ім. Павла Тичини
  18 травня відбулося урочисте закриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Історія». Впродовж двох конкурсних днів студенти зі всієї України виконували тестові, творчі та завдання проблемного характеру з історії України (від найдавніших часів до сьогодення) та із всесвітньої історії (політ [...]
  ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІСТОРІЯ»

  НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

  Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

  

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

  Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
  Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
  Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
  E-mail:art_dekanat@meta.ua