ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ

Культурно-просвітницький сектор

Керівники сектору:Вікторія Звіряка

Культурно-просвітницька діяльність студентів заснована на традиціях культурно-виховної та освітньої роботи факультету мистецтв, є системою заходів, що сприяють підвищенню культурного рівня, розвиткові творчих здібностей та ініціативи, організації культурного дозвілля.

Організація культурно-просвітницької діяльності передбачає: виховання в студентської молоді відповідального ставлення до освітнього процесу, поваги до обраної професії, безкомпромісність у принципових питаннях моралі й честі, розвиток творчої ініціативи; збереження та примноження національних культурних надбань.

Завдання та цілі культурно-просвітницької діяльності студентів:

– внесення пропозицій та проведення заходів з метою заохочення студентів до участі у культурно-масовій та виховній роботі;

– ініціювання та проведення факультетських заходів культурно-просвітницького характеру;

– забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності, підвищення рівня освіти у цій галузі;

– вивчення потреб та побажань студентів щодо тематики проведення культурно-просвітницьких заходів (творчих проєктів, концертів, вечорів, зустрічей, семінарів і т. ін.);

– участь в проведенні організаційно-виховних годин в академічних групах на факультеті;

– популяризація та пропаганда кращих зразків  мистецтва;

– співпраця з громадськими організаціями міста, з метою розробки та втілення спільних проєктів;

– співпраця з іншими громадськими молодіжними організаціями та об’єднаннями України у сфері культурно-просвітницької роботи;

– проведення аналізу і надання пропозицій керівництву факультету щодо покращення соціально-побутових умов студентів (харчування, проживання в гуртожитках, матеріальні допомоги, стан та температурний режим аудиторій, допоміжних приміщень тощо);

– проведення заходів щодо залучення студентів до господарської роботи.