ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Кафедра хореографії та художньої культури

Кафедра хореографії та художньої культури

Кафедра хореографії та художньої культури створена після реорганізації кафедри хореографії та музінструмента в 2012 році.

Викладання на кафедрі забезпечують:
11 викладачів, з них: 3 професори, 2 Народні артисти України, 6 кандидатів педагогічних наук.

Прфіль кафедри в Google Scholar

На кафедрі також працюють: 2 концертмейстери, 1 старший лаборант.

Склад кафедри

 

 

Бикова Ольга Вікторівна
Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук
Посада:  доцент, завідувач кафедри

Профіль Google Scholar Профіль в репозитарії УДПУORC ID

Детальніше

Кривохижа Анатолій Михайлович
Звання:  Заслужений діяч мистецтв Української РСР, Народний артист Української РСР
Посада:  професор

ORC ID
Детальніше

Терешко Інна Григорівна
Вчене звання:  доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Посада:  доцент, в.о. декана факультету мистецтв

Профіль Google Scholar Профіль в репозитарії УДПУORC ID 
Детальніше

Заєць Світлана Сергіївна
Вчене звання:  доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Посада:  доцент

Профіль Google Scholar ORC ID
Детальніше

Умрихіна Оксана Станіславівна
Вчене звання:   доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Посада:  доцент

Профіль Google Scholar Профіль в репозитарії УДПУ
Детальніше

Маркіна Вікторія Василівна
Посада:  викладач

ORC ID
Детальніше

Тандитна Ірина Сергіївна
Посада:  викладач

Профіль Google Scholar Профіль в репозитарії УДПУ
Детальніше

Подгорінова Анастасія Юріївна
Посада:  викладач

Профіль Google Scholar Профіль в репозитарії УДПУ
Детальніше

Кравченко Олександр Анатолійович,
Посада:  викладач-стажист

Детальніше

Герасимова Марина Іванівна,
Посада:  лаборант

Детальніше

Викладачі, які працювали на кафедрі хореографії та художньої культури

Наукова діяльність

Основною формою наукової діяльності кафедри є фундаментальні та прикладні дослідження з метою одержання наукового результату.

Пріоритетом наукової роботи кафедри є створення та впровадження наукових розробок у процес підготовки майбутніх учителів хореографії з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері науково-дослідної діяльності в Україні.

Кафедра хореографії та художньої культури є дослідником актуальної на сучасному етапі професійної підготовки вчителя хореографії наукової теми «Розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії засобами танцювального мистецтва» (номер державної реєстрації 0111U007559). Керівник – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, Бикова Ольга Вікторівна.

Кафедра хореографії та художньої культури була співвиконавцем комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні» (номер державної реєстрації 0115U000603). Головною організацією-виконавцем був Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. Керівник проекту – Ніколаї Галина Юріївна, доктор педагогічних наук професор, завідувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії, керівник наукової лабораторії мистецької освіти Сумського державного університету імені А.С.Макаренка.

Кафедра здійснювала дослідження підтеми комплексного наукового проекту «Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії» (номер державної реєстрації 0115U002489). Керівником підтеми комплексного проекту була Андрощук Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук.

Колектив кафедри є організатором щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти».

Викладачі кафедри регулярно приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах, є авторами наукових публікацій у провідних вітчизняних та зарубіжних збірниках наукових праць, періодичних наукових виданнях.

Пріоритетним напрямом діяльності викладачів кафедри хореографії та художньої культури є залучення студентів до здійснення наукових розвідок. Студентська наукова діяльність кафедри є організованою науково-дослідною роботою на підставі наукових інтересів студентів, основною метою якої є залучення талановитої молоді до сфери науки, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу майбутніх учителів танцю, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи.

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі хореографії та художньої культури – складова професійної підготовки вчителя танцю, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Щорічно студенти спеціальностей «024 Хореографія» та «014 Середня освіта. Хореографія» беруть активну участь у Регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, зокрема: Міжнародній науково-практичній конференції «Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства» (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» (Херсонський державний університет); Всеукраїнській студентській науковій конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини) та ін.

Видавнича діяльність кафедри »

Навчальна діяльність

Кафедра хореографії та художньої культури готує майбутніх учителів за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти зі спеціальностей 024 Хореографія та 014 Середня освіта. Хореографія.

Викладачі кафедри забезпечують якість освітнього процесу, розробляють методичні вказівки та рекомендації за авторськимии методиками. Щорічно видаються навчальні посібники, підручники, конспекти лекцій. Усі дисципліни професійного спрямування забезпечуються навчально-методичними комплексами, що значно полегшує навчання студентів, сприяє покращенню їх самостійної роботи.

В освітній процес студентів кафедри хореографії та художньої культури активно впроваджуються наукові дослідження викладачів.

 

Творча діяльність

Головними завданнями організації творчої діяльності кафедри є встановлення, розвиток та підтримка зв’язків з освітніми та громадськими організаціями; сприяння творчій самореалізації студентів-хореографів; участь студентів у хореографічних фестивалях та конкурсах, мистецьких заходах та творчих акціях; підготовка творчих хореографічних проектів, як інноваційна форма творчого розвитку студента.

Зокрема, за останні роки було підготовлено ряд творчих проектів, серед яких: «Образи Софіївки», «Сльози Землі», «Казковий світ Василя Сухомлинського», «Чотири стихії», «Право на життя: хореографія проти наркоманії та алкоголізму», «Легенда про птаха», «Пригоди Попелюшки в УДПУ», «Лускунчик на новий лад», «12 місяців», ,  «Моана: у пошуках серця», «Бути жінкою – це доля», «Колесо фортуни», «Душа інструмента» та інші.

Окремою формою творчої роботи кафедри є діяльність хореографічних колективів:

– народний аматорський ансамбль народного танцю «Яворина» (Художній керівник – Маркіна Вікторія Василівна);

– народний аматорський ансамбль сучасного танцю «Візаві» (Художній керівник – Подгорінова Анастасія Юріївна);

– хореографічний колектив «Фієста» (Художній керівник – Бикова Ольга Вікторівна).

Колективи є активними учасниками мистецького життя університету та міста, міжнародних та всеукраїнських фестивалів, оглядів, конкурсів, де отримують звання лауреатів та дипломантів.

Виховна діяльність

Концепція виховної діяльності кафедри хореографії та художньої культури спрямована на визнання студента основною ланкою реформування освітньо-виховної діяльності.

Метою виховної роботи зі студентами є формування творчої особистості майбутнього вчителя хореографії на засадах демократизму і гуманізму.

Завданнями виховної роботи є: сприяння становленню активної громадянської та суспільної позиції майбутнього вчителя танцю на засадах національної культури; формування творчої особистості майбутнього педагога-хореографа; забезпечення єдності освітнього та виховного процесу; створення умов для всебічного гармонійного розвитку кожного студента.

Зміст виховної роботи спрямований на накопичення виховного досвіду з метою забезпечення та реалізації інтересів держави, суспільства та особистості студента в громадянсько-національній та професійній сферах суспільного життя.

Колектив кафедри володіє значним досвідом організації виховної діяльності студентів, яка є запорукою якості та успішності освітнього процесу.

Контактна інформація:

20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Еmail: kaf_xoreografiyi@udpu.edu.ua