Головна » СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ

СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ

Роздрукувати публікацію

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, статутом та положенням ЗВО про студентське самоврядування.

Цілі студентського самоврядування:

 – створення умов для самореалізації студентів у творчій і професійній сфері та вирішення питань в різних напрямах студентського життя;

 – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав;

 – сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника;

 – вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Органи студентського самоврядування мають широкий спектр прав і можливостей щодо участі в управлінні УДПУ імені Павла Тичини, а саме: беруть участь у вчених радах факультету й університету, організовують та проводять наукові, культурно‐масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи, сприяють працевлаштуванню студентів тощо.

Студентська рада факультету проводить широкомасштабні інформаційно-організаційні, культурно-масові, спортивно-оздоровчі заходи, які популярні і затребувані студентами факультету та університету в цілому. Основні напрямки діяльності студради спрямовані на розв’язання проблем навчального, соціально-побутового характеру, організацію дозвілля, фінансово-юридичну підтримку тощо. Членів студентської ради факультету постійно обирають членами студентського парламенту університету; вони активно працюють на всеукраїнському рівні.

У складі студентської ради активно функціонують 6 секторів, кожен з яких відповідає за певний напрямок студентського життя:

У своїй діяльності студентська рада факультету керується Положенням про студентське самоврядування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Режим доступу: 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

ПЛАН РОБОТИ НА 2019-2020 Н.Р.

ПЛАН РОБОТИ НА 2020-2021 Н.Р.

 

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію