ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ

СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, статутом та положенням ЗВО про студентське самоврядування.

Цілі студентського самоврядування:

 – створення умов для самореалізації студентів у творчій і професійній сфері та вирішення питань в різних напрямах студентського життя;

 – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав;

 – сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника;

 – вдосконалення навчально-виховного процесу, якісного навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Органи студентського самоврядування мають широкий спектр прав і можливостей щодо участі в управлінні УДПУ імені Павла Тичини, а саме: беруть участь у вчених радах факультету й університету, організовують та проводять наукові, культурно‐масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи, сприяють працевлаштуванню студентів тощо.

Студентська рада факультету проводить широкомасштабні інформаційно-організаційні, культурно-масові, спортивно-оздоровчі заходи, які популярні і затребувані студентами факультету та університету в цілому. Основні напрямки діяльності студради спрямовані на розв’язання проблем навчального, соціально-побутового характеру, організацію дозвілля, фінансово-юридичну підтримку тощо. Членів студентської ради факультету постійно обирають членами студентського парламенту університету; вони активно працюють на всеукраїнському рівні.

У складі студентської ради активно функціонують 6 секторів, кожен з яких відповідає за певний напрямок студентського життя:

У своїй діяльності студентська рада факультету керується Положенням про студентське самоврядування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Режим доступу: 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Плани засідань студентської ради »

Плани роботи студентської ради »

Звіти студентської ради »