ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Рада молодих науковців

Рада молодих науковців

Рада молодих науковців факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – молодіжна організація, що об’єднує аспірантів та молодих науковців, створена з метою активізації наукових досліджень, сприяння професійному зростанню та захисту соціальних інтересів молодих науковців.

У своїй діяльності Рада молодих науковців керується Положенням, затвердженим ректором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування.

Основними практичними напрямами діяльності Ради є: проведення науково-практичних конференцій молодих вчених; організація круглих столів; видання збірників наукових праць молодих науковців; координація розвитку молодіжної науки в університеті; налагодження молодіжних наукових зв’язків між вищими навчальними закладами.

Основною метою Ради молодих науковців є сприяння ефективній та результативній науково-дослідній роботі молодих науковців університету, що передбачає:

–  надання молодим науковцям інформаційної, методичної та організаційної допомоги в їх науковій роботі;

– сприяння участі молодих науковців у науково-практичних конференціях та семінарах, конкурсах науково-дослідних робіт, виставках, круглих столах тощо;

– сприяння залученню обдарованої студентської молоді до науково-дослідної роботи;

– надання інформаційної підтримки участі наукової молоді у міжнародних програмах, проєктах, грантах;

– сприяння поширенню результатів наукових досліджень молодих науковців та впровадженню їх у практику.

Загалом Рада молодих науковців та дослідників факультету мистецтв налічує 12 осіб, серед яких:

 

Коваленко Анатолій Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального, Голова Ради

 

Шинкарук Анастасія Василівна, викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заступник Голови Ради

Cухецька Оксана Валеріївна, старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, секретар Ради

 

Члени Ради:

№ п/п

П. І. П.

Науковий
ступінь,

вчене
звання

Тематика
або тема наукового дослідження, шифр спеціальності

Електронна
пошта

І. Молоді науковці

1.

Коваленко

Анатолій

Сергійович

 

кандидат педагогічних наук

«Тенденції розвитку інструментальної (гітарної)
освіти у другій половині ХХ століття»

(13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)

 

kovalenkonext.as@gmail.com

ІІ. Молоді дослідники

1.

Бойко

Ірина

Михайлівна

«Організаційно-педагогічні засади фахової
(фортепіанної) освіти в мистецьких закладах України та Сербії»

(13.00.01
– загальна педагогіка та історія педагогіки).

royalsolo2014@gmail.com

2.

Cухецька

Оксана

Валеріївна

(заступник
голови

РМН та
МД факультету мистецтв)

Інтерпретаційне
мислення сучасної особистості диригента-хормейстра

o.v.sukhetska@udpu.edu.ua

3.

Біленький

Іван

Станіславович

Фортепіанна творчість В. Барвінського

ivanbilenkij@ur.net

4.

Шинкарук Анастасія

Василівна

Духовна музика, як засіб формування ціннісних орієнтацій школярів

AnastasiaVas@ukr.net

5.

Білоус

Аліса

Олександрівна

Формування естетичної культури студентів у процесі вивчення курсу «Історія образотворчого мистецтва»

kafedra_om@meta.ua

6.

Горчинська

Тетяна

Сергіївна

Формування художньо-графічних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення фахових дисциплін

kafedra_om@meta.ua

7.

Подгорінова Анастасія
Юріївна

Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя хореографії
засобами танцювально-рухової терапії

kryvorotencko@ukr.net

8.

Сердюк Ярослава Олексіївна

Виховний потенціал декоративно-прикладного мистецтва

kafedra_om@meta.ua

9.

Тандитна

Ірина
Сергіївна

Хореографічна
обдарованість та основні чинники її розвитку; вплив хореографічного мистецтва
на особистість; розвиток потенціалу особистості засобами хореографії;
навчання та виховання засобами хореографічного мистецтва.

groshovikiryna@ukr.net