ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Групи зі змісту та якості освіти

Групи зі змісту та якості освіти

Групи зі змісту та якості освіти в структурних підрозділах створюються з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх учасників освітнього процесу інформацією щодо якості освіти, підвищення рівня підготовки фахівців шляхом розроблення відповідальних технологій, здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах.

У своїй діяльності група керується чинним законодавством України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, наказами ректора, Положенням про групи зі змісту та якості освіти.

Діяльність групи базується на принципах науковості, наступності та безперервності, інформаційної доступності, поваги, співробітництва, колегіальності, демократизму, системного підходу до розроблення і упровадження в навчальний процес сучасних наукових досягнень національної вищої школи та зарубіжжя з проблем моніторингу якості освіти.

2023-2024 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

(затверджено: наказ № 778 о/д  від 02.06. 2023 р.)

Керівник групи: Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені Павла Тичини.

Секретар групи: Семенова Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені Павла Тичини.

Члени групи:

Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені Павла Тичини;

Дунаєва Ліна Володимирівна – вчитель першої категорії, вчитель образотворчого мистецтва, мистецтва та художньої культури Уманського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7-колегіум» Уманської міської ради;

Половець Діана Станіславівна – вчитель вищої категорії, вчитель образотворчого мистецтва Уманської загальноосвітньої школи №5 імені В.І. Чуйкова Уманської міської ради;

Юрійчук Ганна Іванівна – директор Уманської дитячої школи мистецтв;

Нижник Людмила Михайлівна – вчитель вищої категорії, вчитель мистецтва та художньої культури Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 Уманської міської ради;

 Ревнюк Анна Володимирівна – студентка 53-М групи факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2023-2024 н.р.


Протоколи засідань груп 2023-2024 н.р.


2022-2023 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

(затверджено: наказ №794 о/д від 01.06.2022 р.) 

Керівник групи: Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені Павла Тичини.

Секретар групи: Семенова Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені Павла Тичини.

Члени групи:

Сирота Всеволод Маркович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені Павла Тичини;

Дунаєва Ліна Володимирівна – вчитель першої категорії, вчитель образотворчого мистецтва, мистецтва та художньої культури Уманського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7-колегіум» Уманської міської ради;

Половець Діана Станіславівна – вчитель вищої категорії, вчитель образотворчого мистецтва Уманської загальноосвітньої школи №5 імені В.І. Чуйкова Уманської міської ради;

Юрійчук Ганна Іванівна – директор Уманської дитячої школи мистецтв;

Нижник Людмила Михайлівна – вчитель вищої категорії, вчитель мистецтва та художньої культури Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 Уманської міської ради;

Устенний Євген Андрійович – голова студентської ради факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2022-2023 н.р.


Протоколи засідань груп 2022-2023 н.р.


2021-2022 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

(затверджено: наказ № 29 о/д  від 16.01. 2021 р.)

Керівник групи: Музика Ольга Яношівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені Павла Тичини.

Секретар групи: Семенова Олена Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені Павла Тичини.

Члени групи:

Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри образотворчого мистецтва УДПУ імені Павла Тичини;

Дунаєва Ліна Володимирівна – вчитель першої категорії, вчитель образотворчого мистецтва, мистецтва та художньої культури Уманського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7-колегіум» Уманської міської ради;

Половець Діана Станіславівна – вчитель вищої категорії, вчитель образотворчого мистецтва Уманської загальноосвітньої школи №5 імені В.І. Чуйкова Уманської міської ради;

Юрійчук Ганна Іванівна – директор Уманської дитячої школи мистецтв;

Нижник Людмила Михайлівна – вчитель вищої категорії, вчитель мистецтва та художньої культури Уманської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 Уманської міської ради;

Устенний Євген Андрійович – голова студентської ради факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2021-2022 н.р.


Протоколи засідань груп 2021-2022 н.р.


2023-2024 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

 Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності Середня освіта (Хореографія)

 (затверджено: наказ № 778 о/д  від 02.06. 2023 р.)

Керівник групи: Терешко Інна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, в/о декана факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Заєць Світлана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Кривохижа Анатолій Михайлович – заслужений діяч мистецтв Української РСР,  Народний артист української РСР професор кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Латуринська Наталія Йосипівна – директор Уманського міського центру позашкільної освіти «Територія творчості»;

Глобчак Вікторія Вікторівна – приватний підприємець, директор міжнародного хореографічного фестивалю «Global-Dance», керівник хореографічного колективу «Крок вперед»;

Піщаний Олександр Валерійович – випускник 2017 р. спеціальності  Середня освіта (Хореографія) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, художній керівник студії танцю «Тільки вперед», смт. Добровеличківка, Кіровоградська обл.

Мовчан Артем Іванович – здобувач 61 групи факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2023-2024 н.р.


Протоколи засідань груп 2023-2024 н.р.


2022-2023 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності Середня освіта (Хореографія)

(затверджено: наказ №794 о/д від 01.06.2022 р.)

Керівник групиТерешко Інна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, в/о декана факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Заєць Світлана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Бикова Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Куценко Валерія Андріївна – викладач-стажист кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Пікалюк Андрій Іванович – директор Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Уманської міської ради Черкаської області;

Глобчак Вікторія Вікторівна – приватний підприємець, директор міжнародного хореографічного фестивалю «Global-Dance», керівник хореографічного колективу «Крок вперед»;

Мовчан Артем – здобувач 51 групи факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2022-2023 н.р.


Протоколи засідань груп 2022-2023 н.р.


 2021-2022 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності Середня освіта (Хореографія)

(затверджено: наказ № 29 о/д  від 16.01. 2021 р.)

Керівник групи: Андрощук Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Заєць Сітлана Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Бикова Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Бугерук Ольга Ігорівна – директор Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 ім. В. І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області;

Глобчак Вікторія Вікторівна – приватний підприємець, директор міжнародного хореографічного фестивалю «Global-Dance», керівник хореографічного колективу «Крок вперед»;

Гончар Ілонна – студентка 61-м групи факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2021-2022 н.р.


Протоколи засідань груп 2021-2022 н.р.


2023-2024 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

(затверджено: наказ № 778 о/д  від 02.06. 2023 р.)

Керівник групи: Семенчук Василь Васильович – доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

 Волошин Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Толобистюк Інна Юріївна – методист з навчально-виховної роботи методичного кабінету відділу освіти Уманської міської ради;

Терещук Віра Махайлівна – учитель музики, вища категорія, учитель-методист Уманської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №4;

Паладі Оксана Володимирівна – завідувач методичного відділу, викладач І категорії Уманського обласного музичного коледжу ім. П. Д. Демуцького.

 Мазуренко Констянтин – здобувач 32 групи факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2023-2024 н.р.


Протоколи засідань груп 2023-2024 н.р.


2022-2023 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

(затверджено: наказ №794 о/д від 01.06.2022 р.)

Керівник групи: Семенчук Василь Васильович – доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Сирота Зоя Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Толобистюк Інна Юріївна – методист з навчально-виховної роботи методичного кабінету відділу освіти Уманської міської ради;

Терещук Віра Махайлівна – учитель музики, вища категорія, учитель-методист Уманської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №4;

Паладі Оксана Володимирівна – завідувач методичного відділу, викладач І категорії Уманського обласного музичного коледжу ім. П. Д. Демуцького.

Передера Ольга Олегівна – здобувачка 52-М групи факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2022-2023 н.р.


Протоколи засідань груп 2022-2023 н.р.


2021-2022 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

(затверджено: наказ № 29 о/д  від 16.01. 2021 р.)

Керівник групи: Семенчук Василь Васильович – доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Козій Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Сирота Зоя Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Толобистюк Інна Юріївна – методист з навчально-виховної роботи методичного кабінету відділу освіти Уманської міської ради;

Терещук Віра Махайлівна – учитель музики, вища категорія, учитель-методист Уманської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №4;

Паладі Оксана Володимирівна – завідувач методичного відділу, викладач І категорії Уманського обласного музичного коледжу ім. П. Д. Демуцького.

Лівковська Тетяна Олександрівна – студентка 52-М групи факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2021-2022 н.р.


Протоколи засідань груп 2021-2022 н.р.


2023-2024 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 024 Хореографія

(затверджено: наказ № 778 о/д  від 02.06. 2023 р.)

Керівник групиБикова Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент в/о кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групиМаркіна Вікторія Василівна – викладач-стажист кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Сизоненко Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Умрихіна Оксана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Латуринська Наталія Йосипівна – директор Уманського міського центру позашкільної освіти «Територія творчості»;

Юрійчук Ганна Іванівна – директор Уманської дитячої школи мистецтв;

Чернявська Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувачка практики (виробничої, навчальної), викладачка комісії соціально-економічних та гуманітарних дисциплін Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв;

Юркевич Катерина Юріївна –  випускниця 2022 р.  ОП Хореографія Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, керівник хореографічного колективу Будинку культури смт. Олександрійське Олександрійського району Кіровоградської обл.;

Шпак Інна Олександрівна – здобувачка 21 групи  спеціальності 024 Хореографія.


План засідань груп 2023-2024 н.р.


Протоколи засідань груп 2023-2024 н.р.


2022-2023 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 024 Хореографія

(затверджено: наказ №794 о/д від 01.06.2022 р.) 

Керівник групиБикова Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент в/о кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групиМаркіна Вікторія Василівна – викладач-стажист кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, в/о декана факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Сизоненко Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Латуринська Наталія Йосипівна – директор Уманського міського центру позашкільної освіти «Територія творчості»;

Юрійчук Ганна Іванівна – директор Уманської дитячої школи мистецтв;

Александрова Сніжана – здобувачка 26 групи факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2022-2023 н.р.


Протоколи засідань груп 2022-2023 н.р.


2021-2022 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 024 Хореографія

(затверджено: наказ № 29 о/д  від 16.01. 2021 р.) 

Керівник групи: Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Маркіна Вікторія Василівна – викладач-стажист кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Андрощук Людмила Михайлівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Сизоненко Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Тичінська Алла Іванівна – директор Уманського міського Будинку дитячої та юнацької творчості;

Юрійчук Ганна Іванівна  – директор Уманської дитячої школи мистецтв;

Макарчук Яна – студентка 26 групи факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2021-2022 н.р.


Протоколи засідань груп 2021-2022 н.р.


2023-2024 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво

(затверджено: наказ № 778 о/д  від 02.06. 2023 р.)

Керівник групи: Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Олійник Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Бай Юрій Миколайович – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, професор кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

 Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Коваленко Анатолій Сергійович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Волошин Петро Миколайович – заслужений працівник культури України, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

 Паладі Оксана Василівна – викладач вищої категорії, завідувач методичного кабінету Комунального закладу фахової передвищої освіти «Уманський обласний музичний фаховий коледж ім. П. Д. Демуцького Черкаської обласної ради»;

Глубока Наталія Вікторівна – викладач І категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи Уманської дитячої школи мистецтв «Антарес»;

Терлецька Аріна  Андріївна – здобувачка  спеціальності 025 Музичне мистецтво Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Коваль Катерина Олександрівна – здобувачка  спеціальності 025 Музичне мистецтво Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2023-2024 н.р.


Протоколи засідань груп 2023-2024 н.р.


2022-2023 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво

(затверджено: наказ №794 о/д від 01.06.2022 р.)

Керівник групи: Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Олійник Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Бай Юрій Миколайович – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Коваленко Анатолій Сергійович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Волошин Петро Миколайович – заслужений працівник культури України, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Мацьків Анатолій Павлович – викладач-методист вищої категорії, художній керівник та диригент оркестру народних інструментів, завідувач відділу народних інструментів Комунального закладу фахової передвищої освіти «Уманський обласний музичний фаховий коледж ім. П. Д. Демуцького Черкаської обласної ради»;

Кириченко Вікторія Олександрівна – викладач ІІ категорії, директор Бабанської дитячої музичної школи;

Подгорінов Роман Олександрович – здобувач 54-м групи денної форми навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Бойко Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2022-2023 н.р.


Протоколи засідань груп 2022-2023 н.р.


2021-2022 н.р.

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти »

Персональний склад групи зі змісту та якості освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво

(затверджено: наказ № 29 о/д  від 16.01. 2021 р.) 

Керівник групи: Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Секретар групи: Олійник Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Члени групи:

Бай Юрій Миколайович – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Калабська Віра Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Коваленко Анатолій Сергійович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Волошин Перо Миколайович – заслужений працівник культури України, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Мацьків Анатолій Павлович – викладач-методист вищої категорії, художній керівник та диригент оркестру народних інструментів, завідувач відділу народних інструментів Уманського обласного музичного коледжу ім. П. Д. Демуцького.

Кириченко Вікторія Олександрівна – викладач ІІ категорії, директор Бабанської дитячої музичної школи;

Храновський Олександр Сергійович – студент 54-м групи денної форми навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Обманець Людмила Олександрівна – викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.


План засідань груп 2021-2022 н.р.


Протоколи засідань груп 2021-2022 н.р.