ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Моніторинг якості освіти факультету мистецтв

Моніторинг якості освіти факультету мистецтв

Зміст опитування Місяць Відповідальні Звіти
1.Опитування здобувачів вищої освіти щодо дистанційної форми навчання. Жовтень Заступник декана з впровадження платформи MOODLE 1. Звіт опитування здобувачів вищої освіти щодо дистанційної форми навчання
 2.Опитування здобувачів вищої освіти «Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентів». Гарант ОПП, заступник декана з навчальної роботи 2. Результати опитування здобувачів вищої освіти «Формування індивідуальної освітньої траєкторії»
 1.Опитування роботодавців щодо потреб ринку праці та співпраці. Листопад Гарант ОПП 1. Результати опитування роботодавців щодо потреб ринку праці та співпраці.
2. Опитування «Визначення психологічного стану здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану». Психологічна служба УДПУ імені Павла Тичини  
1.Опитування стейкхолдерів щодо проєкту ОПП. Грудень Гарант ОПП, завідувач кафедри  
2.Опитування здобувачів вищої освіти «Академічна доброчесність». Група сприяння академічній доброчесності ФМ  
3.Опитування здобувачів вищої освіти І курсу щодо адаптації до ЗВО. Куратори І курсу  
1.Опитування здобувачів щодо якості викладання на факультеті мистецтв «Викладач очима студента» (І семестр). Січень Заступник декана з навчальної роботи  
2.Опитування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності інформаційними ресурсами університету. Заступник декана з наукової роботи  
1.Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми Лютий Гаранти ОПП  
2.Опитування здобувачів вищої освіти «Булінг та його прояви у студентському віці». Заступник декана з виховної роботи, студрада  
1.Опитування здобувачів щодо набуття soft skills у контексті реалізації освітньої програми. Березень Заступник декана з виховної роботи  
2.Опитування науково-педагогічних, педагогічних працівників щодо реалізації ОПП Гаранти ОПП  
1.Опитування випускників щодо якості освітньої програми. Квітень Гаранти ОПП  
2.Опитування науково-педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти   Завідувачі кафедр  
1.Опитуваня щодо якості проходження практик здобувачами факультету мистецтв. Травень Заступник декана з організації практичної підготовки  
2. Опитування роботодавців щодо якості підготовки здобувачів Заступник декана по роботі з громадськістю  
1.Опитування здобувачів щодо якості викладання на факультеті мистецтв «Викладач очима студента» (ІІ семестр) Червень Заступник декана з навчальної роботи  
2.Опитування здобувачів вищої освіти «Якість роботи деканату та інших структурних підрозділів університету». Деканат  
3.Опитування «Визначення активності студентського самоврядування в управлінні закладом освіти». Студрада факультету  

Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні, метою якого є з’ясування рівня Вашого задоволення надання освітніх послуг в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Уважно прочитайте запропоновані запитання та оберіть варіант відповіді, який найбільше відповідає Вашій думці.

Анкети та результати анкетування за спеціальностями
ОКР “Бакалавр”

Опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”)

Анкетування “Студент про якість ОПП та освітнього процесу на факультеті мистецтв”

Анкетування “Викладач очима студентів”

Анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”

Анкета щодо якості проходження практик здобувачами факультету мистецтв

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Анкета для опитування випускників (спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”.

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ( спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Опитування роботодавців щодо фахівців ОС «Бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Результати опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”)

Результати анкетування “Студент про якість ОПП та освітнього процесу на факультеті мистецтв”

Результати анкетування “Викладач очима студентів”

Результати анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”

Звіт опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

Звіт опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Звіт опитування випускників (спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”.

Звіт опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

Звіт опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Аналітичні звіти за навчальний рік

Аналітичний звіт за 2022-2023 н.р.

Опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Хореографія). Художня культура”)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування випускників (спеціальність «Хореографія») Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета щодо якості проходження практик здобувачами факультету мистецтв

 

Результати опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Хореографія). Художня культура”)

Результати опитування випускників спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія)

 

Опитування стейкхолдерів (ОП “025 Музичне мистецтво”)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво»

Анкета для опитування випускників (спеціальність «Музичне мистецтво») Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво» (спеціальність 025 Музичне мистецтво)

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми “Музичне мистецтво”

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (спеціальність 025 Музичне мистецтво)

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми “Музичне мистецтво”

Анкета щодо якості проходження практик здобувачами факультету мистецтв

Опитування здобувачів, випускників, роботодавців та стейкхолдерів

Анкета щодо якості освітньої програми «Хореографія» (спеціальність 024 Хореографія) УДПУ імені Павла Тичини

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти УДПУ імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми “Хореографія”

Анкета для опитування випускників (спеціальність «Хореографія») Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Хореографія»

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми “Хореографія”

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Хореографія» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (спеціальність 024 Хореографія)

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Хореографія»

Анкета щодо якості проходження практик здобувачами факультету мистецтв

Анкета про відповідність компетенцій та програмових результатів навчання (ФК, ЗК, СК, ПР), щодо сфери працевлаштування спеціальності 024 Хореографія

Результати опитування

Результати опитування за 2019-2020 н.р. »

Результати опитування за 2020-2021 н.р. »

Результати опитування за 2023-2024 н.р. »

Аналітичні звіти за навчальний рік

Аналітичний звіт за 2022-2023 н.р.

ОC “Магістр”

Опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”)

Анкетування “Студент про якість ОПП та освітнього процесу на факультеті мистецтв”

Анкетування “Викладач очима студентів”

Анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”

Анкета щодо якості проходження практик здобувачами факультету мистецтв

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми  Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Анкета для опитування випускників (спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”.

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми Середня освіта (Образотворче мистецтво) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  (спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Опитування роботодавців щодо фахівців ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Результати опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”)

Результати анкетування “Студент про якість ОПП та освітнього процесу на факультеті мистецтв”

Результати анкетування “Викладач очима студентів”

Результати анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”

Звіт опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

Звіт опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Звіт опитування випускників (спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”.

Звіт опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

Звіт опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Аналітичні звіти за навчальний рік

Аналітичний звіт за 2022-2023 н.р.

Опитування стейкхолдерів (ОП “Середня освіта (Хореографія). Художня культура”)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfYNIou-TD1H7OlFHi-jkI8YS8lgrsCZHZGjrFSU0WRecWTg/viewform

Анкета для опитування випускників (спеціальність «Хореографія») Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSF_wEQbqDwQxChoqrDVHlzSNU_slrKZnmk3i4I7yNsoDuGQ/viewform

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9r-0MqqM7_BzXUZufKyst_UQWGy3Frh44wvjchzsyvFv-Qw/viewform

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDiXfGP1w5GOujJlyhf2DUHJR9_ZpE6fghFFyo4970elBqzA/viewform

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgX1EhIBVZFSYvMyOEXLJEorezXLaLjHnLznTNFSjkYmIL1g/viewform

Анкета щодо якості проходження практик здобувачами факультету мистецтв

Анкета про відповідність компетенцій та програмових результатів навчання (ФК, ЗК, СК ТА ПРН) щодо сфери працевлаштування ОС «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія)

Аналітичні звіти за навчальний рік

Аналітичний звіт за 2022-2023 н.р.

Аналітичний звіт за 2023-2024 н.р.

Опитування щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання на факультеті мистецтв “Викладач очима студента”

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво» ОС «Магістр»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Анкета щодо системи підтримки, яку отримує студент під час навчання у ЗВО

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (спеціальність 025 Музичне мистецтво)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво» ОС «Магістр»

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво» ОС «Магістр»

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізаціїосвітньої програми «Музичне мистецтво»

Опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП “Музичне мистецтво” про вибір навчальних дисциплін

Опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП “Музичне мистецтво” про якість роботи системи дистанційного навчання

Опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП “Музичне мистецтво” щодо академічної доброчесності в університеті

Опитування педагогічних та науково-педагогічних працівників, залучених до реалізації ОП «Музичне мистецтво» на другому (магістерському) рівні вищої освіти в УДПУ імені Павла Тичини

Анкета щодо якості проходження практик здобувачами факультету мистецтв

Результати опитування ОП “Музичне мистецтво”

Звіти опитувань роботодавців щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіти опитувань здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіти опитувань випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіт опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіт опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіт опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП «Музичне мистецтво» про вибір навчальних дисциплін

Звіт опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіт опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП «Музичне мистецтво» щодо академічної доброчесності в університеті

Звіт опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП «Музичне мистецтво» про якість освіти у дистанційному форматі

Звіт опитування педагогічних та науково-педагогічних працівників, залучених до реалізації ОП «Музичне мистецтво» на другому (магістерському) рівні вищої освіти в УДПУ імені Павла Тичини

ЗВІТ опитування здобувачів ОПП Музичне мистецтво щодо якості проходження практик

Звіт опитування щодо системи підтримки, яку отримує студент під час навчання у ЗВО

Аналітичні звіти за навчальний рік

Аналітичний звіт за 2022-2023 н.р.