Головна » КАФЕДРИ » Кафедра образотворчого мистецтва

Кафедра образотворчого мистецтва

Роздрукувати публікацію

Музика Ольга Яношівна
завідувач кафедри образотворчого мистецтва,
кандидат педагогічних наук, доцент
Профіль Google Scholar
Профіль в репозитарії УДПУ
Детальніше

Прфіль кафедри в Google Scholar

Історія кафедри

Історію кафедри започатковано у 1989 році як секцію образотворчого мистецтва при кафедрі музики, образотворчого мистецтва і хореографії, яку в 2001 році було реорганізовано. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №57 від 15.03.2001 року, створено нову самостійну кафедру «Образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності»
05.02.2010 року кафедру образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності перейменовано на кафедру образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки, а 2.07.2012 року – на кафедру образотворчого мистецтва.

Склад кафедри

Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри

Детальніше

Профіль Google Scholar

Сирота Всеволод Маркович, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

 

Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, професор

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Базильчук Леонід Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Побірченко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Король Анатолій Миколайович, заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Детальніше

Семенова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач                                                                            

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Коваленко Юрій Вікторович – старший викладач

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Горчинська Тетяна Сергіївна, викладач, старший лаборант                              

Детальніше

Профіль Google Scholar

Сердюк Ярослава Олексіївна, викладач, майстер виробничого навчання                              

Детальніше

Лопушан Володимир Пилипович, майстер виробничого навчання                              
Детальніше

Лавриченко Оксана Михайлівна, майстер виробничого навчання                              

Детальніше


БІЛОУС Аліса Олександрівна, викладач-стажист, майстер виробничого навчання кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного університету імені Павла Тичини.

Детальніше


ДІХТЯРЕНКО Наталія Борисівна, майстер виробничого навчання кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Наукова робота

Викладачі кафедри керують студентськими науковими гуртками та проблемними групами: «Формування основ художнього світогляду засобами образотворчого мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Сирота В.М.); «Розвиток творчих здібностей студентів засобами живопису» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Музика О.Я.); «Методологія композиційної діяльності з образотворчого мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Пічкур М. О.); «Формування естетичного світогляду засобами народного мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Побірченко О.М.); «Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до позакласної роботи в школі» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Базильчук Л.В.); «Художньо-культурна цінність різних видів декоративно-прикладного мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Король А.М.).

Кафедра образотворчого мистецтва має тісні зв’язки з інститутами НАПН України та провідними педагогічними університетами.

Протягом багатьох років кафедра співпрацює:
• з відділом педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України;
• з лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України;
• з Інститутом мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка;
• з Шевченківською гімназією гуманітарно-естетичного спрямування для обдарованих дітей, що на Звенигородщині.

Навчальна робота

Освітній процес кафедри забезпечують професійні художники-педагоги,  а також відомі вчені АПН України. Кафедра успішно пройшла ліцензування та акредитацію освітніх програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта. Образотворче мистецтво.

Навчальні дисципліни кафедри

 • Рисунок            
 • Живопис
 • Теорія і практика рисунку
 • Теорія і практика живопису
 • Теорія і практика композиції                                                                           
 • Композиція                                                                       
 • Основи перспективи        
 • Скульптура  та пластанатомія                                                                          
 • Декоративно-прикладне мистецтво
 • Матеріали і технології образотворчого мистецтва
 • Художньо-прикладна графіка (шрифт, естамп)
 • Основи фотомистецтва
 • Кольорознавство            
 • Історія мистецтв
 • Історія образотворчого мистецтва
 • Методика викладання образотворчого мистецтва
 • Інноваційні технології виклад. образотворчого мистецтва
 • Художнє конструювання
 • Практикум з художньої творчості
 • Педагогічний малюнок
 • Педагогічні основи художньо-трудової діяльності
 • Кераміка та скульптура малих форм
 • Графічний дизайн та комп’ютерна графіка
 • Основи дизайну
 • Історія дизайну
 • Трудове навчання з практикумом
 • Методика навчання образотворчого мистецтва
 • Методика навчання освітньої галузі «Технології»
 • Методика навчання образотворчого мистецтва та трудової діяльності
 • Методика навчання образотворчого мистецтва та педагогічний малюнок
 • Декоративно-прикладне мистецтво та етнодизайн
 • Паперопластика
 • Фіто- та ландшафтний дизайн
 • Теорія і практика етнодизайну
 • Комп’ютерна графіка
 • Основи графічного дизайну
 • Історія художнього текстилю та костюму
 • Теорія і практика колористики
 • Методика навчання трудової діяльності та освітньої галузі «Мистецтво»
 • Методика навчання освітньої галузі «Мистецтво»

При кафедрі працюють дитячі студії:

 

Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28 ауд. 102
E-mail:  kafedra_om@meta.ua

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію