ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Кафедра образотворчого мистецтва

Кафедра образотворчого мистецтва

Музика Ольга Яношівна
в.о завідувача кафедри образотворчого мистецтва,
кандидат педагогічних наук, доцент
Профіль Google Scholar
Профіль в репозитарії УДПУ
Профіль ORCID

Детальніше

Профіль кафедри в Google Scholar

Історія кафедри

Історію кафедри започатковано у 1989 році як секцію образотворчого мистецтва при кафедрі музики, образотворчого мистецтва і хореографії, яку в 2001 році було реорганізовано. Згідно наказу ректора №129-К від 16.03.2001 року створено нову самостійну кафедру образотворчого мистецтва і художньо-трудової діяльності, завідувачем якої був призначений канд. пед. наук, доцент Всеволод Сирота. 5 лютого 2010 року кафедра була перейменована на кафедру образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки, а 2 липня 2012 року – на кафедру образотворчого мистецтва. З цього часу завідувачем кафедри була призначена канд. пед. наук, доцент Ольга Музика.

За роки своєї діяльності кафедра стала потужним осередком мистецьких традицій Черкащини, організатором багатьох конференцій, семінарів, конкурсів, олімпіад, виставок, всеукраїнських і міжнародних пленерів, різних мистецьких акцій та проєктів. Викладачі та студенти неодноразово ставали переможцями,  дипломантами Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів і фестивалів. Кафедра гордиться успіхами своїх випускників, серед яких – відомі науковці, митці, дизайнери, фотографи, директори шкіл, керівники студій, гуртків.

Склад кафедри

 

Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор

Профіль Google Scholar

Детальніше

Пічкур Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, професор

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Профіль ORCID

Детальніше

Базильчук Леонід Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Профіль ORCID

Детальніше

Побірченко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Профіль ORCID

Детальніше

Король Анатолій Миколайович, заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Профіль ORCID

Детальніше

Семенова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент                                                                         

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Профіль ORCID

Детальніше

Коваленко Юрій Вікторович – старший викладач

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Детальніше

Горчинська Тетяна Сергіївна, викладач, майстер виробничого навчання                        

Профіль Google Scholar

Детальніше

Голубенко Ярослава Олексіївна, викладач                        

Детальніше

Лопушан Володимир Пилипович, майстер виробничого навчання                              
Детальніше

Лавриченко Оксана Михайлівна, майстер виробничого навчання                              

Детальніше

Наукова робота

Наукова робота викладачів кафедри образотворчого мистецтва взаємопов’язана з навчальною і творчою діяльністю. Результати наукових досліджень впроваджуються в освітній процес підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Протягом останніх років значно активізувалась видавнича і виставкова діяльність. Здобувачі освіти і викладачі беруть участь у семінарах та конференціях різного рівня, а також у міських, регіональних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних виставках з образотворчого мистецтва.

Наукова тема кафедри образотворчого мистецтва: «Вплив мистецтва на розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва» (Державний реєстраційний номер 0111 U 007542). Керівник теми: професор Пічкур М.О.

Колектив кафедри є співорганізатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін».

Викладачі кафедри керують студентськими науковими гуртками та проблемними групами: «Розвиток творчих здібностей студентів засобами живопису» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Музика О.Я.); «Методологія композиційної діяльності з образотворчого мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Пічкур М. О.); «Формування естетичного світогляду засобами народного мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Побірченко О.М.); «Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до позакласної роботи в школі» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Базильчук Л.В.); «Художньо-культурна цінність різних видів декоративно-прикладного мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Король А.М.), «Формування художньо-творчої компетентності засобами декоративно-прикладного мистецтва» (науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Семенова О.В.).

Протягом багатьох років кафедра співпрацює з:

 • відділом педагогічної етики та естетики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (нині − відділ змісту і технологій педагогічної освіти імені академіка І .А. Зязюна, завідувач − доктор педагогічних наук, Мирослава Вовк);
 • лабораторією естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України (завідувач − доктор педагогічних наук  Оксана  Комаровська).

Спільна науково-дослідна тема: «Естетичні та етичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини».

 • Продовжується співпраця з кафедрою образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (завідувач кафедри – канд.. пед.. наук, доцент Тетяна Саєнко);
 • кафедрою образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (завідувач кафедри – канд. педагогічних наук, доцент Лілія Полудень);
 • кафедрою мистецької освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (завідувач кафедри – канд. пед. наук, доцент Тетяна Стрітьєвич);
 • кафедрою мистецьких дисциплін та методик їх викладання Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди (завідувач кафедри – мистецтвознавець, професор Тетяна Мартинюк);
 • кафедрою образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (завідувач кафедри – кандидат мистецтвознавства, доцент Марія Маркович).

Також кафедра творчо співпрацює з:

 • Уманською дитячою школою мистецтв «Антарес» (директор – спеціаліст вищої категорії, «викладач-методист» Ганна Юрійчук);
 • НВК «Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання» м. Умані (директор – Бондаренко Н. А.)
 • спеціалізованою загальноосвітньою школою-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради в с. Шевченкове (директор – Оксана Грицай (з 2019 р.), які є базою-комплексом кафедри. З керівниками цих шкіл і кафедри намічені найближчі перспективи співробітництва.

Освітній процес кафедри забезпечують професійні художники-педагоги, а також відомі вчені НАПН України.

Кафедра є випусковою і успішно здійснює підготовку фахівців, які отримують кваліфікацію «бакалавр середньої освіти», «магістр середньої освіти», «учитель образотворчого мистецтва» зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) у галузі 01 Освіта/Педагогіка за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Образотворче мистецтво), освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» (з 2006 року).

Основне завдання діяльності кафедри образотворчого мистецтва – зробити навчальний процес ефективним, цікавим, різноманітним, демократичним, що сприяє формуванню професійних та особистісних якостей учителя XXI століття, вчителя компетентного, готового до участі в інноваційних процесах національної освіти, виховувати вільно мислячих, творчих, самостійних громадян України, здатних ефективно співпрацювати із соціумом.

Навчальні дисципліни кафедри

ОС «Магістр»

 • Творчий рисунок, Теорія і практика рисунку
 • Творчий живопис, Теорія і практика живопису
 • Теорія і практика етнодизайну
 • Методика викладання образотворчого мистецтва у закладах освіти
 • Цифровий рисунок
 • Цифровий живопис
 • Цифрова скульптура
 • Сучасні мистецькі практики
 • Мистецька освіта в Україні
 • Історія художнього текстилю і костюму
 • Практикум з художньої творчості

ОС «Бакалавр»

 • Академічний рисунок, Рисунок
 • Академічний живопис, Живопис
 • Композиція
 • Основи цифрового образотворчого мистецтва
 • Основи перспективи 
 • Скульптура  та пластанатомія  
 • Декоративно-прикладне мистецтво
 • Матеріали і технології образотворчого мистецтва
 • Художньо-прикладна графіка (шрифт, естамп)
 • Основи фотомистецтва
 • Кольорознавство
 • Історія образотворчого мистецтва
 • Методика викладання образотворчого мистецтва
 • Художнє конструювання
 • Основи графічного дизайну з методикою навчання
 • Основи комп’ютерної графіки
 • Історія дизайну
 • Етнодизайн
 • Паперопластика
 • Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво»
 • Проектування та декорування кераміки
 • Мистецтво орнаменту
 • Мистецтво писанкарства
 • Художнє ткацтво
 • Художній розпис тканин
 • Гурткова робота з дизайну
 • Мистецтво витинанки

Творча діяльність

Головними завданнями організації творчої, виставкової діяльності кафедри є встановлення, розвиток та підтримка зв’язків з освітніми та громадськими організаціями; сприяння творчій самореалізації студентів-образотворців; участь у мистецьких фестивалях та конкурсах, виставках, творчих акціях, майстер-класах, підготовка творчих проєктів.

Доброю традицією стали щорічні звітні виставки здобувачів і викладачів кафедри у виставкових залах державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань», на яких демонструються творчі здобутки у різних художніх техніках і жанрах.

Також здобувачі й викладачі кафедри є учасниками багатьох колективних всеукраїнських, обласних, міських художніх виставок, всеукраїнських і міжнародних пленерів тощо. Неодноразово проводили персональні виставки у стінах університету і за його межами викладачі Юрій Коваленко, Ольга Музика.

Викладачі кафедри є учасниками об’єднання творчої інтелігенції м. Умані «Арт-Умань».

Виховна діяльність

Діяльність кафедри образотворчого мистецтва спрямована на інтеграцію науки, навчання й художньої творчості.

Концепція виховної діяльності кафедри спрямована на визнання здобувача вищої освіти основною ланкою реформування освітньо-виховного процесу.

Метою виховної роботи є формування творчої особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва на засадах демократизму і гуманізму.

Завданнями виховної роботи є: сприяння становленню активної громадянської та суспільної позиції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва на засадах національної культури; формування творчої особистості майбутнього педагога-образотворця; забезпечення єдності освітнього і виховного процесу; створення умов для всебічного гармонійного розвитку кожного здобувача вищої освіти.

При кафедрі працюють студії:

 • студія «Вечірній малюнок» (Король А.М., )
 • студія гончарства і кераміки (Базильчук Л.В., Лопушан В. П.)
 • студія етнодизайну (Побірченко О. М., Голубенко Я.О., Семенова О.В.).
 • Мала академія народного мистецтва

 Контактна інформація

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28 ауд. 102
E-mail:  kafedra_om@meta.ua