Головна » Побірченко Олена Михайлівна

Побірченко Олена Михайлівна

Роздрукувати публікацію

Побірченко Олена Михайлівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри образотворчого мистецтва

Email: pobirchenkoolena@gmail.com

Освіта.
У 1991 році закінчила з відзнакою Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Дошкільне виховання» і отримала кваліфікацію вихователя в дошкільному закладі.
У 1996 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Початкове навчання і образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів і образотворчого мистецтва.
Кандидат педагогічних наук з грудня 2011 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тема – «Підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах сільської початкової школи») захистила в листопаді 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Кузь Володимир Григорович.
У 2013 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію викладача образотворчих дисциплін у вищій школі.

Професійна кар’єра.
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації – 15 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 15 рік.
Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах ІІІ–ІV рівня акредитації:
2003 – 2009 р. – викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності;
2009 – 2012 р. – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності;
2012 – до нині – доцент кафедри образотворчого мистецтва.

 

Наукові праці:

Побірченко О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва у контексті застосування сучасних інноваційних технологій. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий О. О., 2014. Ч. 1. С. 128–131.

Побірченко О. Творча спадщина Тараса Шевченка як джерело формування етнохудожньої культури майбутніх учителів мистецьких дисциплін. Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін: матеріали Всеукраїнської наук. практ. конф. (Умань, 28 бер. 2014 р.). Умань: Жовтий О. О., 2014. С. 76–79.

Побірченко О. Етнічне спрямування змісту підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук. практ. конф. (Умань, 24 жовт. 2014 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. С. 94–97.

Побірченко О. М. Національне виховання студентської молоді засобами народного мистецтва. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали Всеукраїнського наук. практ. сем. (Умань, 27-28 лист. 2014 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. С. 72–75.

Побірченко О. М. Розвиток художньо-творчого потенціалу в майбутніх педагогів-художників. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. Вип. 12. Ч. 2. С. 175–182.

Побірченко О. М. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва за допомогою очно-дистанційних технологій. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Київ, 2016. Вип. 86. С. 436–443.

Побірченко О. М. Формування художньо-творчої майстерності майбутніх педагогів-художників засобами народного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. 14. С. 237–245.

Побірченко О. М. Сучасний педагог очима В. Сухомлинського. Вісник науково-дослідної лабораторії «В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»: 20-річчю від заснування науково-дослідної лабораторії присв. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. Вип. Х. С. 114–119.

Побірченко О. М. Народне мистецтво як засіб формування художньої майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Всеукраїнського наук.-метод. сем. з Міжнародною участю (Умань, 26 трав. 2016 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 48–50.

Побірченко О. М. Креативні освітні технології у системі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали Всеукраїнського наук.-практ. сем. з міжнародною участю, (Умань, 24 лист. 2016 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 72–75.

Побірченко О. М. Навчання молодших школярів елементів дизайну. Учитель початкової школи. № 10. 2017 р. С. 22–24.

Побірченко О. М. Нова школа потребує нового учителя. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з Міжнародною участю (Умань, 18 трав. 2017 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. С 98–102.

Побірченко О. М. Формування художнього смаку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва на основі національного етнодизайну. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали Всеукраїнського наук.-практ. сем. з міжнародною участю (Умань, 23 лист. 2017 р.). Умань: «Візаві», 2017. С.110–113.

Побірченко О. М. Формування етнохудожньої культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Умань, 19-20 квіт. 2018 р.) Умань: Вавництво «АЛМІ», 2018. С. 120–123.

Повернутися назад

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію