ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Загальна інформація

Загальна інформація

Міжнародна діяльність на факультеті мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини здійснюється відповідно до: «Концепції інтернаціоналізації Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на 2020-2025 рр.», Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини», з метою розвитку міжнародного співробітництва та інтеграції до світового освітнього простору.

Науково-педагогічні та педагогічні працівники факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини безперервно працюють у напрямку сталого підвищення якості надання освітніх послуг, задля створення необхідної взаємодовіри та гармонізації систем України та Європейського освітнього простору.

Основними напрямами міжнародної діяльності на факультеті мистецтв є:

 1. Ініціювання укладення договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків із закладами вищої освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства, які здійснюють ту чи іншу діяльність у галузях: 01 Освіта/Педагогіка та 02 Культура і мистецтво;
 2. Участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками;
 3. Проведення спільних наукових досліджень;
 4. Організація міжнародних конференцій, семінарів, гостьових лекцій, майстер-класів, воркшопів та інших заходів;
 5. Участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
 6. Спільна видавнича діяльність;
 7. Надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої освіти іноземним громадянам в Україні;
 8. Створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;
 9. Відрядження за кордон педагогічних та науково-педагогічних працівників для педагогічної, науково-педагогічної, наукової та творчої роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між такими закладами вищої освіти та іноземними партнерами;
 10. Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в педагогічній, науково-педагогічній, науковій та творчій роботі в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини;
 11. Направлення осіб, які навчаються на факультеті мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на навчання у закордонних закладах вищої освіти;
 12. Сприяння академічній мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та осіб, які навчаються;
 13. Участь у міжнародних мистецьких конкурсах та фестивалях, організованих українськими та іноземними закладами та установами різних форм власності.

Також, адміністрація факультету мистецтв здійснює постійну роботу за наступними напрямами:

 1. Проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку міжнародного співробітництва факультету мистецтв.
 2. Участь в організації та забезпеченні міжнародної академічної мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти, підвищення рівня кваліфікації викладачів факультету шляхом координації наукових/науково-творчих контактів із закордонними закладами освіти в рамках міжнародних освітніх та наукових/науково-творчих програм на підставі угод про співпрацю з університетами-партнерами та іноземними науковими освітніми організаціями.
 3. Реалізація міжнародних проєктів.
 4. Сприяння у забезпеченні участі факультету в асоціаціях та інших міжнародних обʼєднаннях закладів вищої освіти.

Провідним чинником сталого розвитку професорсько-викладацького складу факультету мистецтв та здобувачів мистецьких спеціальностей в УДПУ імені Павла Тичини у напрямку міжнародної діяльності, є, серед іншого, і можливість реалізації права на академічну мобільність.

Задля належної поінформованості студентів факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у питаннях міжнародної академічної мобільності та щодо інших актуальних можливостей, які надають чинні угоди з університетами та іншими установами-партнерами, адміністрація факультету мистецтв, на початку академічного року, проводить зустріч зі здобувачами вищої освіти, які щойно долучилися до освітнього процесу. Упродовж року актуальні пропозиції щодо міжнародної діяльності публікуються на сайті відділу міжнародних звʼязків та його структурного підрозділу – Польського культурно-освітнього центру.

Запрошуємо зацікавлених осіб, які мають намір скористатися актуальними можливостями академічної мобільності заповнити анкету за покликанням: https://forms.gle/RhKi95FZ3G83qNXq7. Учасників анкетування буде першочергово поінформовано щодо актуальних пропозицій.