Документи

Статут Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Положення про факультет

Положення про кафедру

Порядок реалізації права на внутрішньо-академічну мобільність

Концепція розвитку факультету 2016-2021

Концепція розвитку факультету 2022-2026

 

Плани, звіти факультету

Звіти роботи факультету »

Плани роботи факультету »

Заходи для внутрішнього забезпечення якості освіти ФМ

Заходи для внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності на факультеті мистецтв УДПУ імені Павла Тичини на 2022-2023 н.р.

Заходи для внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності на факультеті мистецтв УДПУ імені Павла Тичини на 2023-2024 н.р.

Угоди(договори) про співпрацю


Угода з міжнародною федерацією хорових диригентів (Італія)

Договір про співпрацю з Інститутом обдарованої дитини НАПН України

Договір про співпрацю з КВНЗ “Олександрійський коледж культури і мистецтв”

Договір про співробітництво з хореографічним колективом “Крок вперед” на період проходження практики

Договір про стажування з Харківською державною академією культури

Угода про наукову співпрацю з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Угода про творчу співпрацю з лабораторією естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

Договір про співробітництво з Уманським міським Будиноком дитячої та юнацької творчості

Міжінституційна угода про освітню та наукову співпрацю з Нішським університетом Сербії

Угода про співпрацю з Полтавським національним педагогічним унверситетом імені В.Г. Короленка

Угода про науково і творчу співпрацю з Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка

Договір про співробітництво з Уманською дитячою школою мистецтв

Договір про співробітництво з Уманським краєзнавчим музеєм

Договір про співпрацю з Шевченківською спеціалізованою школою-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю

Договір про співробітництво з Тульчинським фаховим коледжем культури

Угода про спільну діяльсть з Тульчинським фаховим коледжем культури

Договір про співпрацю з Вінницьким центром професійно-технічної освіти технологій та дизайну

Договір про співпрацю з Комунальним закладом «Мистецька школа» Жашківської міської ради Черкаської області

Договір про співпрацю з Херсонським державним університетом