ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Дисципліни вільного вибору студента

Дисципліни вільного вибору студента


Інструкція щодо особливостей вільного вибору дисциплін і формування індивідуального навчального плану здобувача

Графік обрання здобувачами факультету мистецтв вивчення вибіркових навчальних дисциплін

п/п

Назва етапу Термін

виконання

 

Відповідальні особи
1 Ознайомлення здобуачів  з інструкціями, переліком вибіркових дисциплін (пакетів). 1-15 вересня (для магістрів І курсу);

Березень – для здобувачів вищої освіти І-ІІІ курсів;

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання – під час настановних сесій.

Гаранти ОПП, деканат, завідувачі кафедр, куратори академічних груп

 

2 Вибір навчальних дисциплін (пакетів) здобувачами, запис здобувачів на вивчення вибіркових дисциплін (оформлення заяв) 1-15 квітня

 

Завідувачі кафедр, куратори груп, методист заочного відділу
3. Опрацювання заяв студентів деканатами факультетів, перевірка контингенту студентів і попереднє формування груп за спеціалізаціями (профілями підготовки), а також мобільних груп на вивчення вибіркових дисциплін загальної підготовки 15-22 квітня Деканат, завідувачі кафедр

 

4. Повторний запис студентів на вивчення вибіркових дисциплін (пакетів) 22-30 квітня Завідувачі кафедр, куратори груп
5. Остаточне опрацювання заяв студентів факультетами, перевірка контингенту студентів і формування груп на спеціалізації (профілі), а також мобільних груп на вивчення окремих вибіркових дисциплін 1-15 травня Деканат

 

6. Прийняття рішень щодо здобувачів, які не скористалися правом вільного вибору 15-20 травня Деканат, завідувачі кафедр
7. Підготовка проектів службових записок (наказів ректора) щодо формування списків студентів на вивчення вибіркових дисциплін 20-30  травня Деканат

 

8. Формування індивідуальних навчальних планів студентів 1 червня Деканат, куратори академічних груп
Перелік дисциплін вільного вибору 2023-2024 навчальний рік

Перелік дисциплін вільного вибору для удосконалення фахових компетентностей, здобувачів вищої освіти ОС Бакалавр »

Перелік дисциплін вільного вибору для удосконалення фахових компетентностей,
здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр»

Спеціальність: 024 Хореографія; 014 Середня освіта (Хореографія)
Освітньо-професійна програма: Хореографія; Середня освіта (Хореографія).(Художня культура) 

Для перегляду силабусів навчальних дисциплін перейдіть за посиланням

Назва навчальної дисципліни Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Танцювально-руховий практикум 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Грим 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Йога в хореографії 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Ансамбль 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Основи сценічного руху 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Танцювальна культура Центральної України 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Історія театру, кіномистецтва і телебачення 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Сольний танець 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Підтримки в дуетному танці 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Зразки сучасної хореографії 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Методика створення творчого проєкту 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Віртуозна техніка народного танцю 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Віртуозна техніка сучасного танцю 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Освітні інструменти в хореографічній діяльності 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Дуетний танець 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Методика навчання віртуозних рухів народного танцю 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Методика навчання віртуозних рухів класичного танцю 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Методика навчання віртуозних рухів сучасного танцю 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Художня культура 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Українська художня культура 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Зарубіжна художня культура 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури

Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво).(Художня культура)

Для перегляду силабусів навчальних дисциплін перейдіть за посиланням

Назва навчальної дисципліни, силабус Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Класична гармонія 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Сучасна гармонія 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Читання хорових партитур 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Основи поліфонії 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Аналіз музичних творів 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Основи музикознавчих досліджень 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Музична педагогіка 4/120 залік Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
Педагогіка партнерства 4/120 залік Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
Історія зарубіжної музики 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Історія української музики 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Мистецтво в культурі сучасності 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Основи навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» в школі 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Українська художня культура 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Зарубіжна художня культура 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Основи сценічної майстерності 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Історія популярної музики 4/120 залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва

 Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Освітньо-професійна програма: Музичне мистецтво

Для перегляду силабусів навчальних дисциплін перейдіть за посиланням

Назва навчальної дисципліни, силабус Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Фортепіано 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Диригування 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Сольний спів 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Основи поліфонії 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Додатковий музичний інструмент 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Постановка голосу  

4/120

Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Аналіз музичних творів 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Музикування в малих формах 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Хорознавство 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Практикум з поліфонії 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Ансамбль 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Концертмейстерський клас 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Методика роботи з хором 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Інструментознавство 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Історія фортепіанного мистецтва 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Історія популярної музики 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Історія хорового виконавського мистецтва 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Читання оркестрових партитур 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Організація концертної діяльності 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Читання хорових партитур 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Інструментальний ансамбль 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Вокальний ансамбль 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Концертмейстерська практика 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Хорові школи України 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Масова та елітарна культура 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Українська народна музична творчість 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Музична інформатика 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Інструментування та перекладення 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Аранжування 4/120 Залік Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Методико‑виконавський аналіз педагогічного репертуару 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства
Камерний ансамбль 4/120 Залік Кафедра інструментального виконавства

 Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Для перегляду силабусів навчальних дисциплін перейдіть за посиланням

Назва навчальної дисципліни, силабус Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Матеріали і технології образотворчого мистецтва 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Скульптура та пластанатомія 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Мистецтво орнаменту 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Проектування та декорування кераміки 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Історія образотворчого мистецтва 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Художньо-прикладна графіка 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Мистецтво писанкарства 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Етнодизайн 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Основи комп’ютерної графіки 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Методика навчання дизайну 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Основи навчання освітньої галузі “Мистецтво” 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Історія дизайну 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Художнє ткацтво 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Основи фотомистецтва 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Художній розпис тканин 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Гурткова робота з дизайну 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Паперопластика 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Мистецтво шрифту 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва
Мистецтво витинанки 4/120 Залік Кафедра образотворчого мистецтва

Перелік дисциплін вільного вибору для удосконалення фахових компетентностей, здобувачів вищої освіти ОС Магістр »

Перелік дисциплін вільного вибору для удосконалення фахових компетентностей,
здобувачів вищої освіти ОС «Магістр»

Спеціальність: 014 Середня освіта (Хореографія)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Хореографія)

Для перегляду силабусів навчальних дисциплін перейдіть за посиланням

Назва навчальної дисципліни, силабус Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Віртуозна техніка народного танцю 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Зразки народної хореографії 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Методика викладання художньої культури 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Зразки класичної хореографії 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Зразки сучасної хореографії 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Кваліфікаційна робота: організація та етапи виконання 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Методика створення творчого проєкту 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Перформативні практики в хореографії 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Стилізація танцювального фольклору 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури
Хореографічна освіта в Україні 4/120 залік Кафедра хореографії та художньої культури

Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Для перегляду силабусів навчальних дисциплін перейдіть за посиланням

Назва навчальної дисципліни, силабус Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Сучасні мистецькі практики 4/120 залік Кафедра образотворчого мистецтва
Теорія і практика етнодизайну 4/120 залік Кафедра образотворчого мистецтва
Мистецька освіта в Україні 4/120 залік Кафедра образотворчого мистецтва
Художня та музейна педагогіка 4/120 залік Кафедра образотворчого мистецтва
Історія художнього текстилю та костюму 4/120 залік Кафедра образотворчого мистецтва
Основи типографіки 4/120 залік Кафедра образотворчого мистецтва
Практикум з художньої творчості 4/120 залік Кафедра образотворчого мистецтва
Організація виставкової діяльності 4/120 залік Кафедра образотворчого мистецтва
МИстецько-виставкова діяльність 4/120 залік Кафедра образотворчого мистецтва

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво
Освітньо-професійна програма: Музичне мистецтво

*Для перегляду силабусів навчальних дисциплін перейдіть за посиланням

Назва навчальної дисципліни, силабус Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Еволюція художніх стилів у мистецтві 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Нові музичні технології 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Методика викладання оркестрового диригування 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Підготовка вітчизняних гітаристів 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Баянна творчість композиторів України 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Історія українського хорового мистецтва 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Музика ХХ століття 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Основи формування самоефективності музиканта-інструменталіста 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Педагогічна майстерність викладача-інструменталіста 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Редакція оркестрової партитури 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Музична критика 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Історичне та теоретичне музикознавство 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Сучасна зарубіжна музика. Від авангарду до постмодерну 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства

Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво).(Художня культура) 

*Для перегляду силабусів навчальних дисциплін перейдіть за посиланням

Назва навчальної дисципліни, силабус Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Еволюція художніх стилів у мистецтві 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Нові музичні технології 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Методика викладання оркестрового диригування 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Підготовка вітчизняних гітаристів 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Баянна творчість композиторів України 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Історія українського хорового мистецтва 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Музика ХХ століття 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Основи формування самоефективності музиканта-інструменталіста 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Педагогічна майстерність викладача-інструменталіста 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Редакція оркестрової партитури 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Музична критика 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Історичне та теоретичне музикознавство 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства
Сучасна зарубіжна музика. Від авангарду до постмодерну 4/120 залік Кафедра інструментального виконавства

Перелік дисциплін вільного вибору із загальноуніверситетського переліку »

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ із загальноуніверситетського переліку ОС “Бакалавр”

 

Назва навчальної дисципліни, силабус Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Культура мовлення 4/120 залік Кафедра прикладної лінгвістики та журналістики
Українська та зарубіжна культура 4/120 Залік Кафедра всесвітньої історії та методик їх навчання
Українозновство

 

4/120 Залік Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання
Основи наукових досліджень 4/120 залік Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
Музична педагогіка 4/120 залік Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
Педагогіка партнерства 4/120 залік Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
Компютерні технології в роботі з дітьми 4/120 залік Кафедра інформатики і ІКТ
Психологія музичної діяльності 4/120 залік Кафедра психології
ІКТ в галузі 4/120 залік Кафедра інформатики

  Перелік дисциплін вільного вибору із загальноуніверситетського переліку  ОС “Магістр”

*Для перегляду силабусів навчальних дисциплін перейдіть за посиланням

Назва навчальної дисципліни, силабус Кредити/години Форма контролю Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни
Цивільний захист та охорона праці в галузі 4/120 залік Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Академічна риторика 4/120 залік Кафедра української літератури, українознавства та методик їх навчання
Основи мовної комунікації 4/120 залік Кафедра практичної лінгвістики та журналістики

 

Культурно-історичний розвиток світових цивілізацій 4/120 залік Кафедра всесвітньої історії та методик їх навчання
Філософія мистецтв 4/120 залік Кафедра соціальних і правових дисциплін
Філософія та соціологія освіти 4/120 залік Кафедра соціальних і правових дисциплін
Психологія профільної школи 4/120 залік Кафедра психології
Креативні технології навчання 4/120 залік Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту
Психологія творчості 4/120 залік Кафедра психології

LIST OF DISCIPLINES OF FREE CHOICE for improving professional competencies of higher education seekers of educational degree “Master”

Перелік дисциплін вільного вибору 2022-2023 навчальний рік
Перелік дисциплін вільного вибору 2020-2021 навчальний рік
Перелік дисциплін вільного вибору попередніх років