Головна » Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Роздрукувати публікацію

І. Загальні положення »

1. Поселення студентів, аспірантів, слухачів, а в окремих випадках працівників університету у студентські гуртожитки за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів.
2. Особа, якій надається гуртожиток, зобов’язана особисто подати паспорт і здати директору студмістечка ордер на місце в гуртожитку. Вона повинна пройти інструктаж з техніки безпеки при експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, вивчити Правила внутрішнього розпорядку і ознайомитись із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами, а також порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється директором студмістечка.
3. Документи на реєстрацію тих, хто поселяться в гуртожиток, подаються директором студмістечка в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток.
4. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчих відділень, інститутів і факультетів підвищення кваліфікації, які мешкають у гуртожитку, можуть бути в разі необхідності тимчасово переселені в іншу кімнату або гуртожиток за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів, без погіршення житлових умов.
5. Абітурієнти, які отримати незадовільну оцінку на вступних іспитах, звільняють місце в гуртожитку протягом трьох днів після оголошення результатів іспитів; ті, котрі подали апеляцію, – в триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, котрі не пройшли за конкурсом, – протягом трьох днів після видання наказу про зарахування.
При відрахуванні з навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом трьох днів від дня видачі відповідного наказу.
Студенти і аспіранти, котрі знаходяться в академвідпустках, на відповідний період позбуваються права користуватися гуртожитком.

ІІ. Умови проживання »

6. У кожній кімнаті гуртожитку із числа мешканців обирається староста. Опис майна і речей загального користування в кімнаті, підписаний старостою кімнати, зберігається у директора студмістечка. Майно для особистого користування, а також речі загального користування видаються мешканцям під їх особисту відповідальність.
7. Мешканцям гуртожитку видаються перепустки на право входу в гуртожиток.
8. Вхід до гуртожитку дозволяється:
– Мешканцям даного до 24:00 години за перепустками, а з 24-00 до 06-00 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.
– Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 14-00 до 22-00. А у вихідні та святкові дні 3 9-00 до 22-00. При вході до гуртожитку відвідувачі подають черговому документ, що посвідчує особу, і реєструються в книзі відвідувачів.
Відповідальність за своєчасне залишення відвідувачами гуртожитку і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку несуть мешканці, котрі запросили згаданих осіб.
9. Культурно-масові заходи в гуртожитках, включаючи і роботу клубів-кафе, здійснюються за планом, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом університету.
Усі заходи повинні закінчуватися до 22:00 години.
З 22:00 і до 7:00 години в гуртожитку повинна дотримуватись тиша.
10. Усі мешканці гуртожитку залучаються до господарських робіт по самообслуговуванню, щоденно виконують роботи по підтримці порядку у своїх жилих і робочих кімнатах, приймають участь у чергуванні на прохідній та поверхах.

III.Права і обов’язки мешканців гуртожитку »

11. Мешканці гуртожитку мають право:
– користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;
– клопотати перед адміністрацією гуртожитку про своєчасний ремонт або заміну обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні.
– обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу;
– через студраду брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організацією виховної роботи і дозвілля, обладнанням і оформленням жилих кімнат і приміщень гуртожитку, роботою обслуговуючого персоналу та ін.;
– звертатися до ректорату з пропозиціями щодо роботи обслуговуючого персоналу житлово-побутових умов, які не відповідають умовам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків
12. Мешканці гуртожитку зобов’язані:
– знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
– підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;
– дбайливо ставитися до державної власності – приміщень, обладнання, майна в гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;
– своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільними речами і за всі додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються;
– особисті речі, не потрібні для щоденного користування, здавати до камери схову. За речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе;
– при залишенні кімнати необхідно вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключ від кімнати черговому вахтеру;
– своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання, меблів;
– відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності за діючим законодавством;
– про всі надзвичайні події терміново повідомляти директору студмістечка і студентській раді;
– дотримуватися Правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура підлягають реєстрації у директора студмістечка);
– при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше одного тижня), а також при виїзді на канікули або практику письмово попереджувати директора студмістечка (вказати адресу, куди вибув), одержане майно і ключі від кімнати здати директору студмістечка, а особисті речі – до камери схову;
– після закінчення навчання у навчальному закладі або при достроковому позбавленні права на мешкання виїхати із гуртожитку з триденний термін;
– при тимчасовому виїзді з гуртожитку повідомити старосту кімнати (повідомити адресу, куди виїжджає).
13. Мешканцям гуртожитку забороняється:
– самовільно переселятись з однієї кімнати в іншу;
– переробляти і переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої або виносити з робочих кімнат;
– прати білизну, чистити одяг і взуття в житлових кімнатах;
– наклеювати або прибивати на стіни шафи оголошення, розклади, фотографії, і таке інше;
– проводити переробку і ремонт електроустаткування, вмикати електроопалювальні прилади в житлових кімнатах;
– залишати сторонніх осіб після 23:00 год. і на ночівлю;
– приносити і вживати спиртні напої, палити в житлових і робочих кімнатах, з’являтися до гуртожитку з нетверезому стані;
– створювати шум, а також вмикати радіотелевізійну апаратуру на гучність, яка перевищує чутність кімнати;
– тримати домашніх тварин.

IV. Заохочення і стягнення »

14. За активну участь у культурно-масових заходах і в роботі по покрашенню умов і побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочується:
– оголошенням подяки;
– нагородженням пам’ятним подарунком або грошовою премією.
Окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, не передбаченим Типовими нормами обладнання гуртожитків.
15. За порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на мешканців накладаються стягнення:
– попередження;
– непоселення в гуртожиток на наступний рік;
– розірвання угоди;
– відрахування з університету.
16. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом університету, керівниками факультетів (інститутів), органами студентського самоврядування за погодженням з первинною профспілковою організацією студентів.

Погоджено:
Директор студмістечка Л.Л. Деренюк
Голова студради О.О. Слободяник
Юрисконсульт В.М. Підлісний

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію