ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ РОБОТА НАВЧАЛЬНОГО СЕКТОРУ

РОБОТА НАВЧАЛЬНОГО СЕКТОРУ

Навчальний сектор

Керівники: Коваль Діана, Терлецька Аріна

 

Організація навчальної діяльності передбачає:

– виконання поточних завдань, пов’язаних з контролем та впливом на успішність навчання студентів на факультеті;

– координацію роботи старостату, проводження роз’яснювальної роботи  про навчальну систему та складання рейтингу успішності та ін.;

– участь у стипендіальній комісії факультету;

– представлення та участь студентства в предметних олімпіадах, конкурсах університетського, обласного, всеукраїнського рівнів;

– проведення професійних конкурсів, рейтингових програм, пізнавальних проєктів, інтелектуальних ігор тощо;

– моніторинг  (у кінці кожного навчального семестру) настроїв студентів стосовно організації освітнього процесу шляхом відповідних опитувань (анкетувань), надання їх результатів голові студентського самоврядування та деканату для подальшого прийняття рішень.

Цілі та завдання навчального сектору:

– забезпечення вирішення на рівні керівництва факультету навчальних питань конфліктного характеру між студентами та викладачами;

– збір інформації щодо проблем у навчальному процесі, якості проведення занять;

– допомога студентам в самостійній роботі, використання нових інформаційних технологій (зокрема платформи Moodle);

– забезпечення контролю за відвідуванням занять студентами та надання заступнику декана з навчально-методичної роботи, завідувачам кафедр інформації щодо дотримання студентами та викладачами навчальної дисципліни;

– внесення пропозицій до керівництва факультету щодо підвищення ефективності освітнього процесу, вдосконалення розкладу занять тощо.

 

Результати анкетування 2020 »

Результати анкетування 2021 »

Заральні результати анкетувань »

УВАГА! АНКЕТУВАННЯ!

Шановний студенте, просимо Вас дати відповіді на запитання анкети щодо задоволеності підготовкою за освітньою програмою, за якою Ви навчаєтеся. Анкети є анонімними. Отримані від Вас дані є конфіденційними і будуть використані в узагальненому вигляді. Дякуємо!

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

ОП Середня освіта. Музичне мистецтво

ОП Середня освіта. Образотворче мистецтво

ОП Середня освіта. Хореографія

ОП 024 Хореографія

ОП 025 Музичне мистецтво

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

ОП Середня освіта. Музичне мистецтво

ОП Середня освіта. Образотворче мистецтво

ОП Середня освіта. Хореографія

ОП 025 Музичне мистецтво

 

ЗАГАЛЬНІ АНКЕТУВАННЯ

Анкета щодо якості освітнього процесу та освітньої діяльності (червень 2022)

Анкета оцінювання рівня якості освітнього процесу (грудень 2022)

Анкета рівень освітньої, організаційної,  інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів освіти (червень 2023)