ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ!

Усі охочі мають змогу здобути неформальну та інформальну освіту, а отримані при цьому
результати навчання можуть бути перезараховані під час навчання в Університеті.

ВИДИ ОСВІТИ

згідно зі статтею 8 Закону України «Про освіту»

ВАЖЛИВО! Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти Університету в порядку, визначеному законодавством.

НОРМАТИВНА БАЗА НЕФОРМАЛЬНОЇ/ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

 • Закон України «Про вищу освіту»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 • Порядок визнання у вищій і фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або  інформальної освіти: https://fspo.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01
 • Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
  в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини: https://udpu.edu.ua/documents/doc

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Неформальна освіта (англ. Non-formal education) – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

В Україні поки що не існує визнаних стандартів неформальної освіти, але є декілька організацій, які займаються розвитком її стандартів та показників якості. Серед них Українська Академія Лідерства, Prometheus, Міжнаціональний центр неформальної освіти тощо. Натомість у країнах ЄС неформальна освіта сприймається роботодавцями на рівні з формальною. Її розвитку там сприяють міжнародні організації – ООН, ЮНЕСКО, Європейський Союз, Рада Європи та інші.

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством.

 До видів неформальної освіти відносять:

 • професійно спрямовані й загальнокультурні курси навчання в центрах освіти, на різних курсах інтенсивного навчання, семінарах, майстер-класах;
 • форма програм неакадемічних обмінів, стажувань, короткотермінових курсів, конференцій, семінарів, олімпіад, практичних занять, літніх чи зимових шкіл, бізнес-шкіл, тренінгів, курсів тощо.

Ознаки неформальної освіти:

 • здобуття компетентностей для задоволення освітніх особистісних потреб, не регламентоване місцем здобуття, терміном та формою навчання, заходами державної атестації;
 • освіта інституціолізована, цілеспрямована та спланована суб’єктом освітньої діяльності і є додатковою, альтернативною та/або доповняльною до формальної освіти;
 • не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо учасників, нерідко не обмежується часовими рамками, може бути короткотерміновою і невеликої або великої інтенсивності.
 • добровільність і щирий інтерес до предмету навчання.

Типи кваліфікаційного підтвердження за навчанням в неформальній освіті:

 • навчання із сертифікацією (за міжнародними стандартами оцінювання), наприклад, знань іноземних мов;
 • навчання в рамках академічного співробітництва з закладами вищої освіти – партнерами;
 • короткострокові курси направлені на підвищення кваліфікації через неформальну освіту за різними напрямками.

 ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Інформальна освіта (самоосвіта) (англ. Informal education) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема, під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

До видів інформальної освіти відносять:

 • індивідуальну пізнавальну діяльність, що супроводжує повсякденне життя, реалізується за рахунок власної активності в оточуючому культурно-освітньому середовищі, при цьому людина перетворює освітні потенціали суспільства в дієві чинники свого розвитку;
 • спілкування, читання, відвідування установ культури, подорожі, засоби масової інформації тощо;
 • цілеспрямована і спланована, але не має академічних рамок, тобто менше організована, ніж формальна і неформальна освіта.

ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ / ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

АЛГОРИТМ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ЗДОБУТИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ/ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

Оформлення документів: подання заяви та документів (сертифікати, свідоцтва тощо), які засвідчують результати навчання отримав здобувачем (деканат / відповідальна особа за неформальну освіту на факультеті мистецтв – доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Козій Ольга Михайлівна);

Подання оформлених документів до навчально-методичного відділу на погодження ректором;

Відповідно до наказу ректора, на факультеті мистецтв, розпорядженням декана формуються предметні комісії для визнання результатів навчання, набутих у неформальні та інформальній освіті;

 Засідання предметної комісії (розгляд поданих документів, обговорення, оформлення висновок та рішення комісії протоколом та атестаційного листа здобувача);

Відповідно до рішення предметної комісії формується службова записка декана факультету мистецтв про визнання результатів навчання;

Відповідно до наказу ректора про визнання результатів навчання вноситься запис до навчальної картки здобувача.

Визнання результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті дозволяється для обов’язкових дисциплін, які будуть викладатися у наступному семестрі.

Оформлення та подання документів здійснюється:

 • у І семестрі навчального року – з 01.12.  по 20.12.
 • у ІІ семестрі навчального року – з 01.05. по 20.05

Заява

Декларація неформальна освіта

Декларація інформальна освіта

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ НА ОНЛАЙН-КУРСИ, ЩО ДОПОМОЖУТЬ ЗДОБУТИ НОВІ ЗНАННЯ:

 Prometheus — український MOOC, що дає змогу безкоштовно створювати онлайн-курси за умови якісного та відповідного до цінностей ресурсу контенту.

Coursera — пропонує своїм користувачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу. Coursera співпрацює з університетами різних країн світу для викладання курсів цих навчальних закладів онлайн. Наразі пропонуються курси в таких галузях: інженерія, гуманітарні науки, медицина, біологія, суспільні науки, математика, бізнес, інформатика та інші.

ВУМ online — платформа громадянської освіти, яка створює онлайн-курси для розвитку українського суспільства. Платформа створена на основі освітнього проєкту «Відкритий Університет Майдану».

EdEra — студія онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги. Робить онлайн-освіту в Україні якісною та доступною.

Українська академія лідерства — 10-місячна програма неформальної освіти для випускників шкіл (віком від 16 до 20 років), що будується на поєднанні елементів фізичного, емоційного та інтелектуального розвитку. Приклади курсів: фінансовий менеджмент, історія України, психологія відносин, кулінарія, проєктний менеджмент. Також програмою передбачені експедиції Україною, дослідження Ізраїлю та Європи.

Інша Освіта — українська громадська організація, що працює за стандартами неформальної освіти Німеччини «Theodor Heuss Kolleg» та проводить професійні курси для освітян із дотримання стандартів якості неформальної освіти.

Благодійна організація «Благодійний фонд «ПроОсвіта» займається розвитком громадянської освіти в малих містах і селах України, вбачаючи в цьому запоруку підвищення загального рівня освіченості нації. Місією організації «ПроОсвіта» є створення належних умов для формування і розвитку демократичної громадянської культури серед дітей і молоді невеликих населених пунктів України.

 БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН КУРСИ МИСТЕЦЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

 Coursera

 • https://ru.coursera.ora/ – платформа, яка пропонує онлайн-курси (2000 найменувань); спеціалізації (більше 160) та 2 освітні ступені. Об’єднує 149 університетів світу.

Освітня платформа Prometheus:

 • Дизайн-мислення в школі — 30-годиний курс про те, як виховувати успішних учнів, як організувати освітній процес в якому сконцентровані знання провідних освітніх методик світу.
 • Освіта сучасного вчителя — безкоштовні онлайн-курси професійного розвитку освітян від викладачів найкращих університетів світу та досвідчених українських педагогів.
 • Основи Web UI розробки — основи програмування та дизайну сучасних інтерфейсів.

 Освітній майданчик Creative Practice

 • «Основи дизайну» — курс про основні поняття та принципи композиції, кольорознавства, типографії, стилістики та дизайн-процесу. Курс містить як теоретичну, так і практичну частину.

Платформа для творчого навчання Projector.Online

 • Безкоштовні вебінари «Покадрова анімація для моушн дизайну»

EdX – безкоштовна інтернет платформа масових відкритих інтерактивних курсів, заснована Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом

Відеолекторій Wise Cow

Професійні курси

Онлайн лекції та курси від Beehiveor

Освітня платформа Kadenze

 • Generative Art and Computational Creativity — цікавий курс з сучасного мистецтва

Освітня платформа Kadenze

 • Drawing Nature, Science and Culture: Natural History Illustration 101 — унікальний курс з малювання ілюстрацій природних об’єктів
 • Digital Design — вступ до цифрового дизайну
 • European Paintings: From Leonardo to Rembrandt to Goya — курс з історії мистецтв від Мадридського університету

Місія: інформування громадянського суспільства України.

 • http://gurt.org.ua/ – ресурсна платформа українських інститутів громадянського суспільства; створена у 1995 році і наразі є провідним центром суспільної інформації та експертизи. Містить анонси тренінгів, семінарів, вебінарів по всій країні.

Місія: навчайся впродовж життя.

 • http://learnlifelona.net/platform – Інтернет-ресурс, створений для налагодження комунікації між бажаючими навчатися та освітніми інституціями. Пропонує послуги для суб’єктів неформальної освіти: українців, які бажають отримувати нові знання та навички (з 14 років) та провайдерів освітніх програм, які реалізують освітню діяльність в Україні.