ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Програми випускних екзаменів та інструкції щодо проведення випускної атестації

Програми випускних екзаменів та інструкції щодо проведення випускної атестації

Освітній ступінь “Бакалавр”

1. Програма «Випускного екзамену з методики навчання образотворчого мистецтва»
2. Методичні рекомендації до виконання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт з образотворчого мистецтва
3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Освітній ступінь “Магістр”

1. Програма кваліфікаційного екзамену «Педагогіка, психологія та методика викладання образотворчого мистецтва»
2. Методичні рекомендації до виконання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт з образотворчого мистецтва
3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО) У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

 

Освітній ступінь “Бакалавр”

  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ХОРЕОГРАФІЯ) 024 ХОРЕОГРАФІЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
  2. ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ: ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ
  3. ПРОГРАМА ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ «ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ»
  4. Програма випускного іспиту «Кваліфікаційна робота з хореографії»
Освітній ступінь “Магістр”
  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ХОРЕОГРАФІЯ) 024 ХОРЕОГРАФІЯ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
  2. Програма кваліфікаційного іспиту «Захист випускної кваліфікаційної роботи» (хореографічна композиція)
  3. Програма кваліфікаційного іспиту «Захист випускної кваліфікаційної роботи»

 

Освітній ступінь “Бакалавр”

1. Інструкція щодо організації кваліфікаційного екзамену з фаху (Сольний спів) за допомогою додатку Zoom
2. Інструкція щодо організації кваліфікаційного екзамену з методики музичного виховання та педагогіки за допомогою платформи Zoom
3. Інструкція щодо організації кваліфікаційного екзамену з методики навчання вокалу за допомогою платформи Zoom

Освітній ступінь “Магістр”

1. Інструкція щодо організації проведення комплексного кваліфікаційного екзамену з методики викладання вокалу за допомогою платформи Zoom
2. Інструкція щодо організації комплексного кваліфікаційного екзамену з музичного мистецтва та художньої культури за допомогою платформи Zoom
3. Інструкція щодо організації випускних кваліфікаційних робіт в дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти за допомогою платформи Zoom

 

Освітній ступінь “Бакалавр”

1. ІНСТРУКЦІЯ щодо проведення випускного кваліфікаційного екзамену «Виконання концертної програми з фаху» у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво ОС «Бакалавр» ОПП «Музичне мистецтво (Інструментальне виконавство)» та «Музичне мистецтво (Фортепіано)» денної форми навчання
2. ІНСТРУКЦІЯ щодо проведення випускного кваліфікаційного екзамену «Методика викладання фахових дисциплін» у дистанційному режимі для здобувачів вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво ОС «Бакалавр» ОПП «Музичне мистецтво (Інструментальне виконавство)» та «Музичне мистецтво (Фортепіано)» денної форми навчання

Освітній ступінь “Магістр”

1. Програма атестаційного екзамену (інструментальне виконавство, фортопіано)
2. Програма атестаційного екзамену (вокал)
3. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи магістра