ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство

Студентське наукове товариство факультету мистецтв

Голова товариства: Аріна Терлецька

Студенти факультету мистецтв під керівництвом викладачів активно залучаються до наукової складової здобуття освіти: є членами наукових гуртків та проблемних груп, Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності, учасниками конференцій, семінарів, конкурсів, проєктів, фестивалів різних рівнів.

 

Наукова діяльність здобувачів вищої освіти факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є організованою науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний час на підставі наукових інтересів студентів.

Основною метою наукової діяльності є залучення талановитої молоді до сфери науки, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи.

Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, що передбачає навчання здобувачів освіти методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Науково-дослідна робота полягає в пошуковій діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв’язків і відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Унаслідок пошукової діяльності суб’єктивний характер “відкриттів”  здобувачів освіти може набувати певної об’єктивної значущості та новизни.

Взаємопов’язаними елементами науково-дослідної роботи здобувачів освіти є: навчання студентів елементів дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості; наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів.

Наукова творчість здобувачів освіти є традиційним засобом розвитку майбутніх фахівців на факультеті мистецтв.

Завдання та цілі наукового товариства:

  • виявлення талановитої молоді, сприяння розвитку їхньої науково-дослідної діяльності, формування навичок науково-дослідної роботи, розвиток творчих та пізнавальних здібностей;
  • залучення студентів до роботи у студентських наукових проблемних групах та гуртках;
  • участь в організації та проведенні наукових конференцій, олімпіад, семінарів, тренінгів, виставок творчих робіт на факультеті;
  • внесення пропозицій щодо заохочення студентів, які активно займаються науковою роботою;
  • налагодження зв’язків з бібліотекою, проведення читацьких конференцій;
  • організація співпраці зі студентськими науковими товариствами інших ЗВО.

Зокрема, на факультеті мистецтв, за підтримки Ради молодих науковців та молодих дослідників, а також студентського наукового товариства, щорічно організовується Всеукраїнська студентська наукова конференція «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів» 

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2023 »

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2023
Збірник наукових праць студентів

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Х Всеукр. студ. наук. конф. (м. Умань, 16 березня 2023 р.) / МОН України, Уманський держ.
пед. ун-т імені Павла Тичини [та ін.] ; [редкол.: І. Г. Терешко (голов. ред.), А. С. Коваленко, В. С. Калабська [та ін.]. – Умань : Візаві, 2023. – 214 с.

Анотація:

До збірника увійшли матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів», яка відбулася на базі факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 16 березня 2023 року.

Збірник матеріалів
Програма конференції

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2022 »

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2022
Збірник наукових праць студентів

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали IХ Всеукр. студ. наук. конф. (м. Умань, 12 травня 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [та ін.] ; [редкол.: І. Г. Терешко (голов. ред.), А. С. Коваленко, В. С. Калабська [та ін.]. – Умань : Візаві, 2022. – 198 с.

Анотація:

До збірника увійшли матеріали IХ Всеукраїнської студентської наукової конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів», яка відбулася на базі факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 12 травня 2022 року.

Збірник матеріалів
Програма конференції

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2021 »

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2021
Збірник наукових праць студентів

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали VIII Всеукр. студ. наук. конф. (м. Умань, 18 берез. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [та ін.] ; [редкол.: І. Г. Терешко (голов. ред.), А. С. Коваленко, В. С. Калабська [та ін.]. – Умань : Візаві, 2021. – 144 с.

Анотація:

До збірника увійшли матеріали VIII Всеукраїнської студентської наукової конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів», яка відбулася на базі факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 18 березня 2021 року.

Збірник матеріалів
Програма конференції

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2020 »

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2020
Збірник наукових праць студентів

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VIІ Всеукр. студ. наук. конф., 20 берез. 2020 р. / [гол. ред.: І. Г. Терешко]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 156 с.

Анотація:

До збірника увійшли матеріали VІІ Всеукраїнської студенської наукової конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів». Видання містить наукові розвідки, історіографічні матеріали, узагальнюючі публікації, присвячені проблемам історії, теорії та методики образотворчого, музичного, хореографічного, декоративно-прикладного та мистецтва дизайну.
Науковий збірник призначений для усіх, хто цікавиться проблемами розвитку та вдосконалення мистецької освіти.

Збірник матеріалів
Програма конференції

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2019 »

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів, 2019
Збірник наукових праць студентів

Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали VI Всеукр. студ. наук. конф., 21 берез. 2019 р. / [гол. ред.: І. Г. Терешко]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 178 с.

Анотація:

До збірника увійшли матеріали VІ Всеукраїнської студенської наукової конференції «Мистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів». Видання містить наукові розвідки, історіографічні матеріали, узагальнюючі публікації, присвячені проблемам історії, теорії та методики образотворчого, музичного, хореографічного та декоративно-прикладного мистецтв.
Науковий збірник призначений для усіх, хто цікавиться проблемами розвитку та вдосконалення мистецької освіти.

Збірник матеріалів
Програма конференції

У рамках роботи в наукових гуртках та проблемних групах, студенти беруть активну участь у конференціях та семінарах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів, зокрема:

2016−2017 навчальний рік:

2017−2018 навчальний рік:

2018−2019 навчальний рік:

2019−2020 навчальний рік:

2020−2021 навчальний рік:

  • І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти» (25 вересня 2020 року, м. Умань)