ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва

Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва

Семенчук Василь Васильович,
завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доцент,
заслужений працівник культури України

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Профіль кафедри в Google Scholar

Детальніше

Склад кафедри

Балдинюк Дмитро Іванович,
кандидат педагогічних наук, доцент,
заслужений працівник освіти України

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Волошин Петро Миколайович,
Доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва,
кандидат педагогічних наук, заслужений працівник культури України.

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Гусак Владислав Анатолійович,
кандидат педагогічних наук, доцент

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Щербіна Інна Василівна,
кандидат мистецтвознавства, доцент                           

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Козій Ольга Михайлівна,
кандидат педагогічних наук, доцент        

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Купчик Валентин Анатолійович,
викладач, заслужений працівник культури України                   

Детальніше

Профіль Google Scholar

Сухецька Оксана Валеріївна,
старший викладач                

Детальніше

Профіль Google Scholar

Профіль Google Scholar

Профіль в репозитарії УДПУ

Розумович Олександр Михайлович,
концертмейстер                                                                                       

Детальніше

Біленький Іван Станіславович,
концертмейстер                

Детальніше

Бурлака Ірина Володимирівна,
концертмейстер                                                                                                                         
Доніна Олена Юріївна,
концертмейстер                                                                                                                         
Ільніцька Олена Вікторівна,
концертмейстер                                                                                                                        

Детальніше
Тарасюк Леся Михайлівна,
викладач                                                                                                               

Детальніше

Профіль в репозитарії УДПУ

Созінова Вікторія Богданівна,
викладач-стажист                                                                                                                        

Детальніше
Волошина Анастасія Василівна,
Заступник декана з виховної роботи,
викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Профіль Google Scholar

Детальніше

Мазур Тетяна Сергіївна,
Викладач-стажист кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва

Детальніше

Історія кафедри

Кафедра була створена у вересні 1989 року для забезпечення підготовки вчителів початкових класів, які освоюють додаткові мистецькі спеціальності («музика», «образотворче мистецтво», «хореографія») і називалася тоді кафедрою музики, образотворчого мистецтва і хореографії (МОМХ).

За роки свого існування кафедра зростає і кількісно, і якісно, поповнюється досвідченими фахівцями – випускниками Київської, Одеської, Донецької, Кишинівської, Мінської та інших консерваторій (Андруник І.М., Драган С.Ю., Поліщук Т.М., Воловенко М.В., Калабська В.С., Березовська О.В. та ін.), лауреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів (Рибченко М.В., Без’язичний Г.Г., Абдуліна Н.В.). В різний час на кафедрі працюють за сумісництвом відомі в Україні спеціалісти в галузі мистецької педагогіки професори Рудницька О.П., Щолокова О.П., Семешко А.С., Колосок О.П., запрошений для роботи народний артист України, проф. Гнатюк М.В.

За роки функціонування кафедри закінчили навчання та отримали диплом спеціаліста понад 400 осіб. За роки існування кафедра зажила доброї слави, готуючи вчителів не тільки для Черкаської, а й для сусідніх областей. Випускники різних років сьогодні є досвідченими вчителями, ряд з них стали відмінниками освіти України, а також здійснюють керівництво освітніми закладами різних типів. Багато випускників успішно працюють у творчих колективах (Черкаський народний хор, ансамбль «Росава», Уманський муніципальний хор та ін.).

Поворотним у життєдіяльності кафедри став 2002 рік. У зв’язку з гострою необхідністю забезпечення шкіл висококваліфікованими спеціалістами з музики було відкрито якісно нову спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» (спеціалізація «художня культура»), що дало можливість задовольнити потреби регіону у педагогічних кадрах даного профілю.

У 2012 році кафедру музикознавства і вокально-хорових дисциплін та кафедру хореографії і музінструменту було реорганізовано на кафедру музичного мистецтва і кафедру хореографії та художньої культури. У 2014 році кафедру музичного мистецтва реогранізовано в кафедру музикознавства та вокально-хорових дисциплін та кафедру інструментального виконавства. З 1 вересня 2018 року кафедра має назву “музикознавства та вокально-хорового мистецтва”.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання музично-теоретичних, музично-історичних та вокально-хорових дисциплін, а також методики музичного виховання на спеціальності «Музичне мистецтво» (всього біля 40 навчальних предметів).

Пріоритетними у діяльності кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва є такі напрями:

  • особистiсно зорієнтоване навчання, формування духовного світу майбутніх учителів засобами мистецтва;
  • взаємозв’язок навчального процесу i виконавської діяльності студентів як форми активного зростання їх професійної майстерності;
  • вивчення української системи художнього виховання у взаємозв’язку зi світовими мистецько-педагогiчними школами;
  • сучасне науково-методичне забезпечення навчального процесу.

Згідно з навчальними програмами студенти вдосконалюють свої виконавські можливості в художніх колективах та індивідуально. Викладачами кафедри з цією метою створені ряд творчих колективів, 6 з яких отримали почесне звання «народний», є лауреатами Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів і конкурсів, учасниками творчих звітів у Києві (Національний палац «Україна», культурно-мистецький центр «Український дім») та обласному центрі. Великою популярністю серед студентів та широкої публіки користуються український народний хор «Кобзар» (кер. заслужений працівник культури України Василь Семенчук), гурт «Гонта» (кер. Валентин Купчик). В останні роки створений Молодіжний камерний хор (кер. Оксана Прокулевич), який за короткий час став лауреатом Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів-конкурсів хорового мистецтва. Ці та інші творчі колективи кафедри – завжди в епіцентрі культурно-мистецького життя міста і регіону.

Наукова робота

Кафедра співпрацює з НАПН України. Укладені угоди з Інститутом проблем виховання НАПН України та з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Кафедра працює над спільними науково-дослідними темами: «Удосконалення системи художньої освіти та естетичне виховання учнівської молоді на засадах особистісно-зорієнтованого виховання» (лабораторія естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України), «Вплив мистецтв на розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя» (відділ мистецької освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України).

Матеріально-технічна база кафедри

В університеті створена достатня матеріально-технічна база для підготовки майбутніх учителів мистецьких спеціальностей (науково-методична література, технічні засоби навчання, комп’ютери), обладнано необхідні спеціальні кабінети (історії та теорії музики, методики музичного виховання, хоровий клас, класи для індивідуальних занять), створено музичну бібліотеку, фонотеку та експериментальну студію звукозапису.

Контактна інформація

Кафедра розташована в корпусі № 4, каб. 8
Тел.: (04744) 3-24-69 – кафедра
E-mail: kafedra_m@meta.ua