ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Волошин Петро Миколайович

Волошин Петро Миколайович

ВОЛОШИН Петро Миколайович,

Доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, кандидат педагогічних наук,

заслужений працівник культури України.

Електронна адреса: p.m.voloshyn@udpu.edu.ua

 

ОСВІТА:

2003 рік – закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобув кваліфікацію вчителя початкових класів.

2004 рік – закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання» та здобув кваліфікацію магістр педагогічної освіти. Викладач педагогіки і методики початкового навчання.

Авторське право:

Свідоцтво про авторське право на матеріали конференції «Формування патріотичних цінностей школярів як педагогічна проблема».

Свідоцтво про авторське право на матеріали конференції «Особливості формування комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку».

Свідоцтво про авторське право на матеріали конференції «Деякі аспекти сумісної діяльності студента-вокаліста і концертмейстера».

Свідоцтво про авторське право на матеріали конференції «Літературознавчі ігри як засіб аналізу художнього твору».

 

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА:

25 грудня 2009 року – присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»

Від 6 жовтня 2010 рік – присуджено науковий ступінь «КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК» зі спеціальності: теорія і методика виховання.

30 листопада 2012 року – присвоєно почесне звання «ДОЦЕНТА» кафедри музичного мистецтва

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

  • Директор Уманської міської громадської організації «ГОНТА-ЦЕНТР».

НАГОРОДИ:

  • 2003 рік – почесна грамота учаснику народного хору «Кобзар» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
  • Надзвичайний і Повноважний Посол України в Естонській Республіці відзначив – вагомий внесок у розбудову співробітництва між Україною та Естонією.
  • 9 травня 2012 року – отримав відзнаку Українського козацтва орден «ХРЕСТ МЕЧАМИ» та посвідчення до відзнаки.

  

  • Від 29 квітня 2018 року – нагороджений почесною відзнакою Українського козацтва «ОРДЕНОМ – Козацький Хрест з мечами ІІ ступеню». За особистий внесок у виконання Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва.

Основні наукові публікації:

Волошин П.М. Підготовка студентів до громадянського виховання учнів у процесі вивчення музичних дисциплін: посібник для студентів. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. 183 с.

Волошин П.М. Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування патріотичних цінностей / за ред. О.А. Комар. Умань: ПП Жовтий, 2012. 247 с. (С. 103-140)

Волошин П.М., Волошина Г.П. Технологічні прийоми розвивального навчання. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред колегія: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. Умань : ПП Жовтий. Вип. 44. 2013 р.

Волошина Г.П., Волошин П.М., Роєнко Л.М. Термінологічна підготовка учителя початкової школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Випуск 2. 2015. С. 72-79.

Волошин П.М., Волошина Г.П. Роль музики у патріотичному вихованні особистості. Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Випуск 86. Київ, 2016. С. 125-130.

Волошин П.М., Волошина Г.П. Музика як засіб становлення громадянськості особистості. Збірник наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології». Переяслав-Хмельницький. 2016

Волошин П.М. Виховання громадянськості молодших школярів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу: монографія. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. 213 с.

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті: навч. метод. Посібн. для студ. мистецько-пед. факульт.: / уклад. Сирота З.М., Радченко С.М., Тименко В.П., Балдинюк Д.І., Балдинюк Н.А., Волошин П.М., Король А.М., Куценко С.В., Музика О.Я., Радченко С.П., Сирота В.М., Семенчук В.В., Терещенко Л.Д. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. 104с.

Волошин П.М., Волошина Г.П. Презентація навчального матеріалу в чинних підручниках з російської мови для початкової школи. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Випуск 59. С.256-265.

Волошин П.М., Волошина Г.П. Еducational potential the textbooks of native language in the formation of civic consciousness pupilsof primary school / International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “New Trends of Global scientific ideas. 2016”, the 10th of March, 2016 Geneva, (Switzerland). P. 51‒57.

Волошин П.М. Формування готовності вчителів технологій до трудового виховання учнів у процесі професійного самовизначення / Pyzhianova, N., Kutsenko, S., Voloshyn, P. / Volume 9 – Issue 27: 252-259 / March, 2020. http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.27

Волошин П.М. Роль музичного мистецтва в соціалізації школярів / П.М.Волошин/ Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип.2(20) МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [ голов. ред. І.І. Демченко]. Умань: Візаві, 2019. – 150 с. –С. 50-56. http://psv.udpu.edu.ua/article/download/174127/174952

Волошин П.М.​«Вокально-виконавська манера, як творчий чинник сучасного вокального мистецтва».​Veda a perspektivy, Praha, Ceske respublika.​№2(9) 2022 р., ст. 132-142 http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/article/view/1211/1209

Волошин П.М, Волошина Г.П. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ https://url.udpu.edu.ua/YTRhNmZhMG

Волошин П.М., Волошина Г.П., Роєнко Л.М. Стимулювання екологічної активності молодших школярів через синтез мистецтв. Балканско научное обозрение. Том 4 №3 (20) 2020. С. 28-33. https://url.udpu.edu.ua/NGFlM2I5Nj

Волошин П.М, Волошина Г.П. Виховання у молодших школярів потреби у громадянській діяльності. 2018 р. С. https://url.udpu.edu.ua/N2RkMTdkOD

Волошин П.М.​«Розвиток вокально-виконавської майстерності вокалістів мистецьких навчальних закладів».​Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини​ Випуск 4,2021 р., ст. 136-142 http://znp.udpu.edu.ua/article/download/250206/l.pdf

Shevtsova, O., Tsarenko, V., Kurkina, S., Voloshyn, P., & Lisovska, T. The importance of musical and aesthetic education of young people in modern society. 12(61), 51-60. Amazonia Investiga https://doi.org/10.34069/AI/2023.61.01.6

Волошин П. М. «Актуалізація європейського досвіду вокальної підготовки в умовах сучасної педагогічної освіти»

Veda a perspektivy, Praha, Ceske respublika. №12(19) 2022 р., ст. 264-276 https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-12(19)

Петро Волошин, Ганна Волошина «Роль і значення позакласної діяльності у вихованні громадянськості молодших школярів у сучасних умовах» Veda a perspektivy, Praha, Ceske respublika. №11(18) 2022 р., ст. 111-124 https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-11(18)