Головна » Волошин Петро Миколайович

Волошин Петро Миколайович

Роздрукувати публікацію

ВОЛОШИН Петро Миколайович, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник культури України.

Електронна адреса:  Voloshyn_pm@ukr.net

Телефон: +38-097-789-33-14

 

 

 

 

Авторське право:

Свідоцтво про авторське право на матеріали конференції «Формування патріотичних цінностей школярів як педагогічна проблема».

Свідоцтво про авторське право на матеріали конференції «Особливості формування комунікативних умінь дітей молодшого шкільного віку».

Свідоцтво про авторське право на матеріали конференції «Деякі аспекти сумісної діяльності студента-вокаліста і концертмейстера».

Свідоцтво про авторське право на матеріали конференції «Літературознавчі ігри як засіб аналізу художнього твору».

 

Основні наукові публікації:

Волошин П.М. Підготовка студентів до громадянського виховання учнів у процесі вивчення музичних дисциплін: посібник для студентів. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. 183 с.

Волошин П.М. Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування патріотичних цінностей / за ред. О.А. Комар. Умань: ПП Жовтий, 2012. 247 с. (С. 103-140)

Волошин П.М., Волошина Г.П. Технологічні прийоми розвивального навчання. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред колегія: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. Умань : ПП Жовтий. Вип. 44. 2013 р.

Волошина Г.П., Волошин П.М., Роєнко Л.М. Термінологічна підготовка учителя початкової школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Випуск 2. 2015. С. 72-79.

Волошин П.М., Волошина Г.П. Роль музики у патріотичному вихованні особистості. Проблеми освіти : науково-методичний збірник. Випуск 86. Київ, 2016. С. 125-130.

Волошин П.М., Волошина Г.П. Музика як засіб становлення громадянськості особистості. Збірник наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології». Переяслав-Хмельницький. 2016

Волошин П.М. Виховання громадянськості молодших школярів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу: монографія. Умань : Видавець «Сочінський М.М.», 2016. 213 с.

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті: навч. метод. Посібн. для студ. мистецько-пед. факульт.: / уклад. Сирота З.М., Радченко С.М., Тименко В.П., Балдинюк Д.І., Балдинюк Н.А., Волошин П.М., Король А.М., Куценко С.В., Музика О.Я., Радченко С.П., Сирота В.М., Семенчук В.В., Терещенко Л.Д. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. 104с.

Волошин П.М., Волошина Г.П. Презентація навчального матеріалу в чинних підручниках з російської мови для початкової школи. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Випуск 59. С.256-265.

Волошин П.М., Волошина Г.П. Еducational potential the textbooks of native language in the formation of civic consciousness pupilsof primary school / International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics “New Trends of Global scientific ideas. 2016”, the 10th of March, 2016 Geneva, (Switzerland). P. 51‒57.

Повернутися назад

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію