Головна » Організація наукової роботи зі студентами

Організація наукової роботи зі студентами

Роздрукувати публікацію

Положення про студентське наукове товариство

Студентська наукова діяльність факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є організованою науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний час на підставі наукових інтересів студентів.

Основною метою наукової діяльності є залучення талановитої молоді до сфери науки, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи.

Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Науково-дослідна робота полягає в пошуковій діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв’язків і відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Унаслідок пошукової діяльності суб’єктивний характер “відкриттів” студентів може набувати певної об’єктивної значущості та новизни.

Взаємопов’язаними елементами науково-дослідної роботи студентів є:
– навчання студентів елементів дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості;
– наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів, зокрема у процесі діяльності наукових гуртків та проблемних груп.

Завдання науково-дослідної роботи студентів на факультеті мистецтв полягає в розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання навчально-виховних завдань під час роботи в школі, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці.

Кафедра хореографії та художньої культури »

Наукові гуртки

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення
1. Традиції і сучасність: актуальні проблеми хореографічного мистецтва Доцент
Терешко
Інна
Григорівна
 

1 вівторок кожного місяця

 14.30-15.30

ауд. 205

2 Гармонія танцю Професор Кривохижа Анатолій Михайлович 2 понеділок кожного місяця  14.30-15.30

ауд. 205

3 Формування індивідуальних творчих  здібностей дитини засобами хореографічного мистецтва

 

доцент Бикова Ольга Вікторівна 1 четвер кожного місяця

14.30-15.30

ауд.205

 

4 Естетичне виховання учнів засобами бальної хореографії

 

 

кан пед. наук, викладач Сизоненко Вікторія Анатоліївна 2 четвер кожного місяця  14.30-15.30

ауд. 205

5 Мистецька альтернатива доцент Заєць Світлана Сергіївна 1 середа кожного місяця  14.30-15.30

ауд. 205

Проблемні групи

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення
1 Народно-сценічний танець в системі хореографічної освіти викладач Маркіна Вікторія Василівна

 

2 середа кожного місяця 14.30-15.30

ауд.205

2 Роль гімнастики у фізичному розвитку танцівника викладач Ковальська Валентина Вікторівна

 

2 вівторок кожного місяця

ауд. 205

Кафедра образотворчого мистецтва »

Графік роботи наукових гуртків та проблемних груп

кафедри образотворчого мистецтва

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення, аудиторія
1. Формування основ художнього світогляду доцент Сирота 

Всеволод Маркович

3-й четвер місяця.

15:00-16:00

ауд. 101

Проблемні групи

кафедри образотворчого мистецтва

№ п/п Назва проблемної групи Керівник Час проведення, аудиторія
1. Розвиток творчих здібностей студентів засобами живопису професор Музика 

Ольга

Яношівна

 

 

4-й вівторок місяця.

15:40-16.40

ауд. 101

2. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до позакласної роботи в школі з мистецтва кераміки доцент Базильчук 

Леонід

Володимирович

3-й понеділок місяця. 16:00-17:00

ауд. 101

3. Методологія композиційної діяльності з образотворчого мистецтва професор Пічкур 

Микола Олександрович

2-й четвер місяця.

14:30-15:30

ауд. 101

4. Формування естетичного світогляду засобами народного мистецтва доцент Побірченко 

Олена Михайлівна

4-й вівторок місяця. 14:30-15:30

ауд. 101

5. Художньо-культурна цінність різних видів декоративно-прикладного мистецтва доцент Король 

Анатолій Миколайович

3-й вівторок місяця.

14:30-15:30

ауд. 101

 

6. Формування художньо-творчої компетентності засобами декоративно-прикладного мистецтва доцент Семенова

Олена

Віталіївна

2-га середа місяця. 14:00-15:00

ауд. 101

Кафедра музикознавства та вокально-хорових дисциплін »

№ п/п

Назва гуртка

Навчальна дисципліна/

напрям/

спеціальність

Керівник

Кількість студентів в гуртку

1.

 

Гігієна, координація та тренінг голосового апарату

Гігієна голосу та культура мовлення

Щербіна І.В.

 

5

2.

Методичні аспекти роботи з дитячим хором

Хорове диригування та ПШР

Ятло Л.П.

8

3.

 

Виховний та розвивальний потенціал інноваційних технологій навчання у
мистецькій освіті

Методика музичного виховання

Сирота З.М.

14

4

Формування та розвиток співацького дихання і опори звуку.

Постановка голосу

Волошин П.М

8

Кафедра інструментального виконавства »

Графік роботи наукових гуртків і проблемних груп

кафедри інструментального виконавства

Наукові гуртки

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення, аудиторія
1 Теоретико-методичні та практичні аспекти підготовки інструменталістів професор Бай Юрій Миколайович 3-й четвер місяця.

15.00-16.00

ауд. 9 (корпус №4)

2 Теоретико-методичні засади виконавської підготовки інструменталістів доцент Радзівіл Тетяна Анатоліївна 2-га середа місяця

15.00-16.00

ауд. 9 (корпус №4)

3 Професійна самоефективність майбутнього музиканта-виконавця доцент Олійник Тетяна Іванівна 4-й вівторок місяця. 14.30-15.30

ауд. 9 (корпус №4)

4 Колективне музикування у підготовці майбутніх інструменталістів-виконавців доцент Калабська Віра Степанівна 2-й четвер місяця.

14.30-15.30

ауд. 9 (корпус №4)

5 Масова та елітарна культура доцент Умріхіна Оксана Станіславівна 3-й понеділок місяця

16. 00-17.00

ауд. 9 (корпус №4)

6 Історичний та науково-методичний аспекти розвитку інструментального мистецтва доцент Коваленко Анатолій Сергійович 1-й вівторок місяця.

14.30-15.30

ауд. 9 (корпус №4)

 

Проблемні групи

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення
1 Ансамблеве виконання (дует) у підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва викладач Бойко Ірина Михайлівна 3-й вівторок місяця

15.00-16.00

ауд. 9 (корпус №4)

2 Теоретико-методичні основи виконавської підготовки піаністів викладач Обманець Людмила олександрівна 1-й понеділок місяця

15.00-16.00

ауд. 9 (корпус №4)

 

 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію