ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Організація наукової роботи зі студентами

Організація наукової роботи зі студентами

Положення про студентське наукове товариство

Студентська наукова діяльність факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є організованою науково-дослідною роботою у позанавчальний та навчальний час на підставі наукових інтересів студентів.

Основною метою наукової діяльності є залучення талановитої молоді до сфери науки, створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються на факультеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи.

Науково-дослідна робота студентів – складова професійної підготовки, що передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження певних наукових проблем.

Науково-дослідна робота полягає в пошуковій діяльності, що виражається насамперед у самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх зв’язків і відношень, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою наукових методів пізнання. Унаслідок пошукової діяльності суб’єктивний характер “відкриттів” студентів може набувати певної об’єктивної значущості та новизни.

Взаємопов’язаними елементами науково-дослідної роботи студентів є:
– навчання студентів елементів дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості;
– наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом викладачів, зокрема у процесі діяльності наукових гуртків та проблемних груп.

Завдання науково-дослідної роботи студентів на факультеті мистецтв полягає в розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, творчого розв’язання навчально-виховних завдань під час роботи в школі, а також у формуванні вмінь застосування методів наукових досліджень на практиці.

Кафедра хореографії та художньої культури »

Наукові гуртки

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення
1. Традиції і сучасність: актуальні проблеми хореографічного мистецтва Доцент
Терешко
Інна
Григорівна
1 вівторок кожного місяця
 14.30-15.30
ауд. 205
2 Гармонія танцю Професор Кривохижа Анатолій Михайлович 2 понеділок кожного місяця  14.30-15.30
ауд. 205
3 Формування індивідуальних творчих  здібностей дитини засобами хореографічного мистецтва доцент Бикова Ольга Вікторівна 1 четвер кожного місяця
14.30-15.30
ауд. 205
4 Мистецька альтернатива доцент Заєць Світлана Сергіївна 1 середа кожного місяця  14.30-15.30
ауд. 205

Проблемні групи

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення
1 Народно-сценічний танець в системі хореографічної освіти викладач Маркіна Вікторія Василівна 2 середа кожного місяця 14.30-15.30
ауд.205

Кафедра образотворчого мистецтва »

Графік роботи наукових гуртків та проблемних груп

Проблемні групи

кафедри образотворчого мистецтва

№ п/п Назва проблемної групи Керівник Час проведення, аудиторія
1. Розвиток творчих здібностей студентів засобами живопису професор Музика 
Ольга
Яношівна
4-й вівторок місяця.
15:40-16.40
ауд. 101
2. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до позакласної роботи в школі з мистецтва кераміки доцент Базильчук 
Леонід
Володимирович
3-й понеділок місяця. 16:00-17:00 ауд. 101
3. Методологія композиційної діяльності з образотворчого мистецтва професор Пічкур 
Микола Олександрович
2-й четвер місяця.
14:30-15:30
ауд. 101
4. Формування естетичного світогляду засобами народного мистецтва доцент Побірченко
Олена Михайлівна
4-й вівторок місяця. 14:30-15:30 ауд. 101
5. Художньо-культурна цінність різних видів декоративно-прикладного мистецтва доцент Король
Анатолій Миколайович
3-й вівторок місяця.
14:30-15:30
ауд. 101
6. Формування художньо-творчої компетентності засобами декоративно-прикладного мистецтва доцент Семенова
Олена
Віталіївна
2-га середа місяця. 14:00-15:00
ауд. 101

Кафедра музикознавства та вокально-хорових дисциплін »

Графік роботи наукових гуртків і проблемних груп

кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін

Наукові гуртки

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення, аудиторія
1 Особливості інтерпретації музфольклору («Софія» ) доцент Семенчук Василь Васильович Кожна середа тижня 16.00-17.00
ауд. 16 (корпус № 4)
2 Науково-мистецька студія доцент Волошин Петро Миколайович 2-й понеділок місяця 16.00-17.00 ауд. 329 (корпус № 3)
3 Проблеми формування диригентської майстерності доцент Козій Ольга Михайлівна 2-й вівторок місяця 15.00-16.00 ауд. 2 (корпус № 4)
4 Історія українського та хорового мистецтва доцент Гусак Владислав Анатолійович 2-га середа місяця 9:35-10:35
5 Гігієна голосу та культура мовлення доцент Щербіна Інна Василівна 2- га середа місяця 14:00-15:00
6 Актуальні проблеми історичного музикознавства доцент Балдинюк Дмитро Іванович 1-ша та 3-тя середа місяця, 15.00-16:00

ауд. 12

Проблемні групи

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення, аудиторія
1 «Молодіжний камерний хор» старший викладач Сухецька Оксана Валеріївна 1-3-ий вівторок місяця 15.50-17.10 ауд. №15 (корпус № 4)
2 Вдосконалення вокальної техніки старший викладач

Тарасюк Л. М.

2-й четвер місяця 15:00-16:00

ауд. 11 (корпус № 4)

3 Виховання вокальної культури співаків старший викладач Купчик Валентин Анатолійович 2-га п’ятниця місяця

ауд. 7

4 Проблеми формування професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва Викладач-стажист

Мазур Тетяна Сергіївна

2-й понеділок місяця 12:50-

ауд. 7

Кафедра інструментального виконавства »

Графік роботи наукових гуртків і проблемних груп

кафедри інструментального виконавства

Наукові гуртки

№ з/п Назва гуртка Керівник Час проведення, аудиторія
1 Теоретико-методичні та практичні аспекти підготовки інструменталістів професор
Бай
Юрій Миколайович
3-тя п’ятниця місяця
15.00 – 16.00
ауд. 14 (корпус №4)
2 Теоретико-методичні засади виконавської підготовки інструменталістів доцент
Радзівіл
Тетяна Анатоліївна
4-й вівторок місяця
15.00 – 16.00
ауд. 9 (корпус №4)
3 Формування емоційної стійкості в музично-виконавській діяльності доцент
Олійник
Тетяна Іванівна
4-й четвер місяця
16.00 – 17.00
ауд. 9 (корпус №4)
4 Колективне музикування у підготовці майбутніх інструменталістів-виконавців доцент
Калабська
Віра Степанівна
3-тя п’ятниця місяця
15.00 – 16.00
ауд. 9 (корпус №4)
5 Масова та елітарна культура доцент
Умрихіна
Оксана Станіславівна
1-й понеділок місяця
16.00 – 17.00
ауд. 9 (корпус №4)
6 Історичний та науково-методичний аспекти розвитку інструментального мистецтва доцент
Коваленко
Анатолій Сергійович
2-й четвер місяця
16.00 – 17.00
ауд. 9 (корпус №4)

Проблемні групи

№ п/п Назва гуртка Керівник Час проведення
1 Ансамблеве виконання (дует) у підготовці майбутніх викладачів музичного мистецтва старший викладач Бойко Ірина Михайлівна 2-га середа місяця
13.00 – 14.00
ауд. 3 (корпус №4)