Головна » Видавнича діяльність викладачів факультету мистецтв

Видавнича діяльність викладачів факультету мистецтв

Роздрукувати публікацію

 * для того, щоб побачити детальнішу інформацію про видання натисніть на назву обраного.

1. Технології проективного моделювання в мистецькій освіті »

Технології проективного моделювання в мистецькій освіті Навчально-методичний посібник  

Технології проективного моделювання в мистецькій освіті / уклад. Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Калабська В.С., Король А.М., Музика О.Я., Сирота З.М.,Сирота В.М., Семенчук В.В., Ятло Л.П., Ятло Л.Г.– Умань: ВПЦ Візаві, 2013. – 71с.

Рецензенти: док. пед. наук Д.І. Пащенко (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини), канд. пед. наук О.О.Ярошинська (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Зміст Передмова

2. Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва »

Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва: теорія та практика Навчально-методичний посібник рекомендований Міністерством освіти і науки України (лист № 1 / 11-11807 від 22.12.2010 року) 

Автори: Зоя Миколаївна Сирота, Всеволод Маркович Сирота

Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів засобами мистецтва: теорія та практика: навчально-методичний посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 103 с.

Рецензенти: док. пед. наук Д.І. Пащенко (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини), канд. пед. наук Д.І. Балдинюк (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Зміст

3. Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза) »

Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза) Навчально-методичний посібник  

Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв: навч. метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт.: / уклад.: Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Калабська В.С., Король А.М., Куценко Є.І., Куценко С.В., Музика О.Я., Сирота З.М., Сирота В.М. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 82 с.

Рецензенти: док. пед. наук Д.І. Пащенко (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини), канд. пед. наук канд. пед. наук О.О. Ярошинська (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

Зміст

4. Рухова пам’ять майбутніх учителів музики: сутність і проблеми розвитку »

Рухова пам’ять майбутніх учителів музики: сутність і проблеми розвитку Монографія 

Гусак В.А. Рухова пам’ять майбутніх учителів музики: сутність і проблеми розвитку : монографія / В.А. Гусак. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 332 с.

Рецензенти: М.А. Давидов, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри народних інструментів Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського; О.П. Щолокова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фортепіанного виконавства та художньої культури Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Т.І. Кремешна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

5. Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання »

Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання Навчально-методичний посібник 

Кремешна Т.І. Педагогічна самоефективність: шлях до успішного викладання : навчально-методичний посібник / Т. І. Кремешна. – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 168 с.

Рецензенти:

Біда О.А., доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Сирота З.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін УДПУ ім. П. Тичини.

Зміст

Передмова

6. Окестровий клас та ансамбль »

Окестровий клас та ансамбль Навчальний посібник 

Калабська В.С. Окестровий клас та ансамбль. Хрестоматія : навчальний посібник для вищих музично-педагогічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / В.С. Калабська. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015.- 176 с.

Рецензенти:

Осадча С.В., доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської державної консерваторії імені А.В. Нежданової; Устименко-Косоріч О.А., доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри інструментального виконавства УДПУ імені Павла Тичини.

7. Практикум з організації роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами »

Практикум з організації роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами Навчальний посібник 

Радзівіл Т.А. Практикум з організації роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами / Радзівіл Т.А. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 146 с.

Рецензенти:

Сирота З.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Інституту розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Дашицька Л.І., викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії народних інструментів відділення музичного мистецтва Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка.

8. Теоретико-методичні основи формування виконавської майстерності баяністів-акордеоністів в умовах мистецько-педагогічної освіти »

Теоретико-методичні основи формування виконавської майстерності баяністів-акордеоністів в умовах мистецько-педагогічної освіти Навчальний посібник 

Радзівіл Т.А. Теоретико-методичні основи формування виконавської майстерності баяністів-акордеоністів в умовах мистецько-педагогічної освіти : навч.-метод. посіб. / Радзівіл Т.А. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – 129 с.

Рецензенти:

О.А. Устименко-Косоріч, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; О.І. Самойленко, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської державної академії музики ім. А.В. Нежданової.

9. Організація роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами »

Організація роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами Навчальний посібник 

Радзівіл Т.А. Організація роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами : спецкурс з оркестрового класу / Радзівіл Т.А. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 46 с.

Рецензенти:

Сирота З.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Інституту розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Дашицька Л.І., викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії народних інструментів відділення музичного мистецтва Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка.

10. Основи хорового диригування »

Основи хорового диригування Навчальний посібник 

Прокулевич. О. Основи хорового диригування : навчальний посібник / [уклад. Оксана Валеріївна Прокулевич] ; – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 140 с.

Рецензенти:

А.П. Серебрі – професор, заслужений діяч мистецтв України, завідуюча кафедрою хорового диригування Одеської національної музичної академії імені Антоніни Василівни Нежданової; В.В. Семенчук – доцент, заслужений працівник культури України, завідувач кафедрою музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Зміст Передмова

11. Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті (2015) »

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті Навчальний посібник для студ. мистецько-пед. факультетів 

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч. метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт.: / уклад. Сирота З.М., Радченко С.М., Тименко В.П., Балдинюк Д.І., Балдинюк Н.А., Волошин П.М., Король А.М., Куценко С.В., Музика О.Я., Радченко С.П., Сирота В.М., Семенчук В.В., Терещенко Л.Д. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015 . – 106 с.

Рецензенти:

Афанасьєв Ю.Л. – доктор філософських наук, професор (Київський університет імені Бориса Грінченка); Соцька Г.І. – доктор філософських наук (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України).

Зміст Передмова

12. Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті (2016) »

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті Навчально-методичний посібник для студентів факультету мистецтв 

Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч. метод. посібн. для студ. факульту мистецтв: / уклад. Сирота З.М., Сирота В.М., Тименко В.П., Гекалюк Л.Ю., Радченко С.М, Волошин П.М. – Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2016 . – 52 с.

Рецензенти:

Сотська Г.І. – доктор педагогічних наук Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Балдинюк Д.І. – професор кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін УДПУ імені Павла Тичини.

Зміст

13. Шевченко – поет, художник, мислитель »

Шевченко – поет, художник, мислитель Альбом-посібник для студентів мистецько-педагогічних факультетів 

Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель: альбом-посібник для студ. мистецько-пед. факульт.: / уклад. Сирота З.М., Сирота В.М., Калабська В.С., Музика О.Я., Ятло Л.П., Ятло Л.Г., Волошин П.М. – Умань : «МВХД», «ОМ». 2016 . – 104 с.

Рецензенти:

Д.І. Пащенко – док. пед. наук (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини); Д.І. Балдинюк – канд. пед. наук (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Зміст

14. Словннк-довідник співака »

Словннк-довідник співака Навчальний посібник (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-11355 від 14.12.2010)) 

Словннк-довідник співака : Навчальний посібник [Інформаційно-довідкове видання] / Уклад. Д.І. Балдинюк, Н.А. Балдинюк, видання друге – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 108 с.

Рецензенти:

Олексюк О. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики музичної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка; Гнатюк М. В. – народний артист України, професор кафедри музикознавства і вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Бриііп Б. А. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ансамблевої гри та естрадного мистецтва Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

15. Методика формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін »

Методика формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін Монографія 

Козій О.М. Методика формування образно-інтонаційних навичок студентів педагогічних коледжів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін [монографія] / О.М. Козій. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 158 с.

Рецензенти:

Щолокова Ольга Пилипівна, д. п. н., професор, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут мистецтв, завідувач кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури; Кондратенко Ганна Григорівна, к. п. н., доцент, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв, заступник директора з науково-педагогічної та соціально- гуманітарної роботи; Гусак Владислав Анатолійович, к. п. н., доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Зміст

16. Мистецтво в контексті освіти: теорія та практика »

Мистецтво в контексті освіти: теорія та практика МонографіяАвтори:Д.І. Балдинюк (1.1.), М.В. Гнатюк (1.2.), В.М. Сирота (1.З., 1.4.), З.М. Сирота (1.5., 1.6.), О.Д. Балдинюк (1.7.), В.В. Семенчук (2.1.- 2.З.). 

Мистецтво в контексті освіти: теорія та практика : Монографія / За ред. П. Є. Зелінського. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 133 с.

Рецензенти:

Пащенко Д. І., доктор педагогічних наук, професор; Фицик І. Д., кандидат філософських наук, доцент. Зміст

17. Підготовка учителя початкових класів до музично-творчого розвитку учнів »

Підготовка учителя початкових класів до музично-творчого розвитку учнів Монографія (Рекомендовано до друку вченою радою Інституту обдарованої дитини НАПН України) 

Тименко В.П., Аніщенко Н.В., Сирота 3.M. Підготовка учителя початкових класів до музично-творчого розвитку учнів : Монографія. – К. : Інформаційні системи, 2010. – 186 с.

Рецензенти:

A.Т. Авдісвський, народний артист, академік АМУ України, академік НАГЛІ України, Президент національного музичного комітету України, завідувач кафедри методики музичного вихо¬вання, співів та хорового диригування КНПУ ім. М.П. Драгоманова; B.І. Федоришин, заслужений діяч мистецтв, кандидат пед. наук, професор кафедри гри на музичних інструментах КНПУ ім. М.П. Драгоманова. Зміст

18. Теорія і методика народно-сценічного танцю »

Теорія і методика нвродно-сценічного танцю Навчально-методичний посібник (Рекомендовано до друку вченою радою УДПУ імені Павла Тичини) 

Теорія і методика народно-сценічного танцю: підручник / упор. : С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 438 с.

Рецензенти:

Ніколаї Г. Ю., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії мистецької педагогіки та хореографії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; Островська К. В., доцент, заслужений працівник культури України, завідувач кафедри народної хореографії Харківської державної академії культури; Андрощук Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Зміст Передмова

19. Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії »

Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії Монографія 

Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії : монографія / Л. М. Андрощук, С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 165 с.

Рецензенти:

Устименко-Косоріч О. А., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Музика О. Я., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Анотація: Зміст монографії репрезентує теоретичні та методичні аспекти формування творчого потенціалу майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі, обґрунтовує творчо-розвивальні можливості засобів танцювального мистецтва.

20. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю »

Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю Монографія (Рекомендовано Вченою радою УДПУ ім. П. Тичини)  

Куценко С. В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю: монографія / С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2016. – 226 с.

Рецензенти:

Устименко-Косоріч О. А., доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового Інституту культури і мистецтв СумДПУ ім. А. С. Макаренка; Медвідь Т. А., кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри хореографії КНУ ім. Б. Грінченка; Андрощук Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри хореографії та художньої культури УДПУ ім. П. Тичини. Анотація: У монографії проаналізовано стан розробленості проблеми формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність педагогічних умов формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю.

21. Виховний потенціал українського народного танцю »

Виховний потенціал українського народного танцю Навчальний посібник 

Куценко С. В. Виховний потенціал українського народного танцю: навч.-метод. посібник з дисципліни «Теорія і методика українського народного танцю» / упор. С. В. Куценко. – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – 180 с.

Рецензенти:

Устименко-Косоріч О. А., доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового Інституту культури і мистецтв СумДПУ ім. А. С. Макаренка; Андрощук Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент, зав. кафедри хореографії та художньої культури УДПУ ім. П. Тичини; Болдирєв А. А., викладач Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Шевченка. Анотація: Зміст навчально-методичного посібника розкриває виховний та творчий потенціал українського народного танцю у процесі фахової підготовки студентів при вивченні дисципліни «Теорія і методика українського народного танцю» та спрямований на засвоєння майбутніми вчителями хореографії ґрунтовних знань та вмінь у процесі практичних занять та самостійної роботи.

22. Грим »

Грим Навчальний посібник 

Грим: навчально-методичний посібник для студентів мистецьких спеціальностей / уклад.: Л. Ю. Гекалюк – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 120 с.

Рецензенти:

Андрощук Л. М., канд. пед. наук, доц., завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Музика О.Я., канд. пед. наук, доц. кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Анотація: Навчально-методичний посібник з курсу «Грим» підготовлено для використання у навчальному процесі підготовки фахівців мистецьких спеціальностей і зокрема хореографічно-педагогічних. В посібнику подано історію становлення мистецтва гриму, сучасні тенденції його розвитку, а також типи і методи гриму та основні техніки зміни зовнішності.

23. Народний костюм і сценічне оформлення »

Народний костюм і сценічне оформлення Методичні рекомендації 

Гекалюк Л. Ю. Народний костюм і сценічне оформлення : метод. реком. для самостійної роботи студентів мистецько-педагогічних спеціальностей / Л. Ю. Гекалюк. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 20 с.

Рецензенти:

Андрощук Л. М., канд. пед. наук, доц., завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Музика О.Я., канд. пед. наук, доц. кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Анотація: Структура методичних рекомендацій включає: пояснювальну записку; структуру залікового кредиту курсу; тематику лекційних та практичних занять; завдання для самостійної роботи; підсумковий контроль; тестування; теми курсових робіт; питання до екзамену; розподіл балів, що присвоюються студентам; шкалу оцінювання; методичне забезпечення та перелік основної і додаткової літератури.

24. Основи сценарної роботи »

УДК 792.02(075.8) Основи сценарної роботи Навчальний посібник 

Основи сценарної роботи: навчально-методичний посібник / уклад. : Л. Ю. Гекалюк. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 120 с.

Рецензенти:

Андрощук Л. М., канд. пед. наук, доц., завідувач кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Музика О.Я., канд. пед. наук, доц. кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Анотація: Навчальний посібник з курсу «Основи сценарної роботи» включає програму курсу, його структуру та зміст. В посібнику розкриті: педагогічні та психологічні аспекти організації шкільних свят, поняття сценарію як різновиду драматургії, основні аспекти роботи над сценарієм та методика його створення.

25. Програмове забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії »

Програмове забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії Навчальний посібник 

Програмове забезпечення фахової підготовки майбутнього вчителя хореографії: навчальний посібник / Упор. Л. М. Андрощук, О. Д. Балдинюк, О. В Бикова [та ін.]; за заг. ред. Л. М. Андрощук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.

Рецензенти:

Ніколаї Г. Ю., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри мистецької педагогіки та хореографії Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Реброва О. Є., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського;

Анотація: Видання репрезентує збірник програм з дисциплін хореографічного циклу для професійної підготовки майбутніх учителів хореографії за спеціальністю 014 Середня освіта. Хореографія у вищих педагогічних навчальних закладах.

26.Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії »

Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії Монографія (Рекомендовано Вченою радою УДПУ ім. П. Тичини) 

Методика впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії : монографія / за ред.  Л. М. Андрощук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 361 с.

Рецензенти:

Ніколаї Г. Ю., доктор педагогічних наук, професор Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка; Реброва О. Є., доктор педагогічних наук, професор ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Музика О. Я., кандидат педагогічних наук, доцент Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Анотація: Зміст монографії репрезентує методику впровадження інноваційної моделі формування творчого потенціалу майбутніх учителів хореографії у процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі, обґрунтовує творчо-розвивальні можливості засобів танцювального мистецтва.

27. Образи «Софіївки» (досвід проєктної діяльності) »

Образи «Софіївки» (досвід проєктної діяльності) Навчально-методичний посібник (Рекомендовано до друку вченою радою УДПУ ім. П. Тичини (протокол No 5 від 25 листопада 2021 р.)«Образи «Софіївки» (досвід проєктної діяльності) : навч.-метод. посіб. / Л. М. Андрощук, О. В. Бикова, С. С. Заєць [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Каф. хореогр. та худож. культ. Умань : Візаві, 2022. 232 с. 

Рецензенти:

Реброва О.Є. – завідувачка кафедри музичного мистецтва і хореографії Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, професор;
Благова Т.О. – завідувачка кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, кандидатка педагогічних наук, доцентка.

Анотація: Навчально-методичний посібник включає повний опис кваліфікаційних робіт, що входять до творчого проекту «Образи «Софіївки» (постановка здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія), керівники – викладачі кафедри хореографії та художньої культури). Навчально-методичний посібник підготовлений для викладачів та здобувачів вищої освіти хореографічних відділень закладів вищої освіти, керівників хореографічних колективів.

28. Пленер: практика з образотворчого мистецтва »

Пленер: практика з образотворчого мистецтва Навчально-методичний посібник  

Пленер: практика з образотворчого мистецтва : навч.-метод. посіб. Вид. 2-ге, допов. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва ; уклад. О. Я. Музика. – Умань : Візаві, 2021. – 150 с.

Рецензенти:

Сотська Г. І., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Стрітьєвич Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного педагогічного Університету імені Володимира Винниченка

Зміст Передмова

29. Педагогічна практика »

Педагогічна практика Навчально-методичний посібник (Рекомендовано Вченою радою УДПУ ім. П. Тичини) 

Педагогічна практика: навчально-методичний посібник / Упоряд. О. В. Семенова, Бикова О. В. – Умань: «Brand Maker», 2021. 125 с.

Рецензенти:

О. В. Чернявська, кандидат педагогічних наук, завідувач практики Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв; М. І. Гагарін, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Анотація: Навчально-методичні рекомендації до проведення всіх видів педагогічних практик підготовлені на основі програм практик викладачами спеціальності 014 Середня освіта. Образотворче мистецтво 024 Хореографія 014 Середня освіта. Хореографія. Посібник адресовано студентам мистецьких дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах.

30. Практична підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва »

Практична підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва Навчально-методичний посібник

Практична підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва : навч.-метод. посіб / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Каф. образотв. мистец. ; уклад. О. В. Семенова. – Харків : Буклайн, 2023. – 157 с.

Рецензенти:

Сотська Г. І., доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Мартинюк Т. В., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі; Бойченко В. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Анотація: Навчально-методичні рекомендації до проведення всіх видів педагогічних практик підготовлено на основі програм практик спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Посібник рекомендовано здобувачам вищої освіти, керівникам та методистам практики мистецьких спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію