Головна » Освітні програми

Освітні програми

Роздрукувати публікаціюОсвітня програма “014 Середня освіта (Музичне мистецтво). (Художня культура)”

(ID: 34920)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель музичного мистецтва. Вчитель художньої культури

Мета: Здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних компетентностей бакалавра освіти та спрямована на професійну, художньо-творчу самореалізацію особистості.

КВЕД ДК 009:2010:

 • Освіта;
 • 85 Освіта;
 • 90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг.

Професійні назви робіт ДК 003:2010:

 • 20199 Асистент;
 • 2320 25157 Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • 3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.).

Проєкт ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 2023

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія Тичинська А.І.

рецензія Юрійчук Г.І.

рецензія Трачук О.

рецензія Захарчун С.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів

Опитування стейкхолдерів

В процесі

Силабуси

Силабуси “014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”

Освітня програма “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

(ID: 31368)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель образотворчого мистецтва

Мета: Формування у здобувачів вищої освіти інтегральних, загальних, фахових компетентностей для успішного здійснення художньо педагогічної діяльності зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Працевлаштування: Випускники освітньої програми орієнтовані на учительську, освітню, науково-методичну діяльність у системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності.

Професійні назви робіт:

 • вчитель образотворчого мистецтва закладу загальної середньої освіти (ДК003:2320);
 • вчитель спеціалізованого (профільного) навчального закладу (ДК003:2340);
 • викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (ДК003: 3340),
 • керівник студії художньої творчості (ДК003: 2455.2)

Сферою працевлаштування є заклади загальної середньої освіти, заклади післядипломної освіти, позашкільні освітні заклади, міжнародні організації, що опікуються проблемами мистецької освіти.

Проєкт ОП «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» 2023

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія ПОЛОВЕЦЬ Д.С.

рецензія ГРИМАЛЮК Р.В.

рецензія ПОЛУДЕНЬ Л.І.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів

Опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”)

Анкетування “Студент про якість ОПП та освітнього процесу на факультеті мистецтв”

Анкетування “Викладач очима студентів”

Анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”

Результати опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”)

Результати анкетування “Студент про якість ОПП та освітнього процесу на факультеті мистецтв”

Результати анкетування “Викладач очима студентів”

Результати анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”

Силабуси

Силабуси “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Освітня програма “014 Середня освіта (Хореографія). (Художня культура)”

(ID: 34731)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Хореографія). Художня культура

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель хореографії

Мета: Набуття академічної та професійної кваліфікації для організації навчання хореографії у шкільних та позашкільних навчальних закладах.

Працевлаштування: заклади базової середньої освіти, заклади дошкільної та позашкільної освіти.

Професійні назви робіт:

 • вчитель закладу загальної середньої освіти (2320);
 • викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін) (3340);
 • головний художній керівник (1229.6);
 • керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) (3476);
 • керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості) (1229.6);
 • керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.) (2455.2);
 • керівник художній (2455.2);
 • педагог-організатор (2359.2).

Проєкт ОП «Середня освіта (Хореографія)» 2023

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія Бугерук

рецензія Глобчак

рецензія Тичинська

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів ОП “014 Середня освіта (Хореографія)”

Силабуси

Силабуси вибіркових дисциплін ОП “014 Середня освіта (Хореографія)

Опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Хореографія). Художня культура”)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування випускників (спеціальність «Хореографія») Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Освітня програма “025 Музичне мистецтво”

(ID: 3161)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва, викладач закладу фахової передвищої освіти, артист оркестру / концертмейтсер /артист хору

Мета: Набуття академічної та професійної кваліфікації викладача струнних інструментів, народних інструментів, духових інструментів, ударних інструментів, артиста (оркестру, ансамблю), диригента, керівника (оркестру, ансамблю).

Сфера працевлаштування випускників – різноманітні заклади культури (філармонії, театри, концертні організації тощо), заклади початкової, базової, середньої та вищої спеціалізованої мистецької освіти (ДМШ / ДШМ, музичні студії естетичного виховання, гуманітарно-педагогічні коледжі, музичні коледжі, коледжі культури і мистецтв, університети тощо), інші установи різного рівня та форм власності на посадах, що відповідають кваліфікаціям.

Для працевлаштування на ринку праці визначено перелік професій, на фахову підготовку з яких буде спрямована освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (ДК 003:2010):

 • 2320 Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів);
 • 2320 Концертмейстер мистецького ліцею;
 • 2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • 2320 Викладач хорових дисциплін;
 • 2322 Викладач закладу фахової передвищої освіти;
 • 2453.2 Акомпаніатор;
 • 2453.2 Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.);
 • 2453.2 Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.);
 • 2453.2 Артист-соліст (хору);
 • 2453.2 Артист-соліст-інструменталіст;
 • 2453.2 Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів;
 • 2453.2 Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів;
 • 2453.2 Керівник хору (фольклорного ансамблю);
 • 2453.2 Концертмейстер;
 • 2453.2 Концертмейстер з класу вокалу;
 • 2453.2 Концертмейстер-піаніст;
 • 2453.2 Репетитор з вокалу;
 • 2453.2 Хормейстер;
 • 2453.2 Керівник музичний;
 • 3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
 • 3479 Артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) (з дипломом молодшого спеціаліста).

Проєкт ОП «Музичне мистецтво» 2023

Освітні програми до 2020 року “025 Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство, 025 Музичне мистецтво. Сольний спів, 025 Музичне мистецтво. Фортепіано”
Освітня програма “025 Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство”

(ID: 34716)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач-інструменталіст, артист оркестру, ансамблю

Мета: Набуття академічної та професійної кваліфікації викладача струнних інструментів, народних інструментів, духових інструментів, ударних інструментів, артиста (оркестру, ансамблю), диригента, керівника (оркестру, ансамблю).

Сфера працевлаштування: професійні навчально-виховні заклади.

Професійні назви робіт:

 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • викладач-інструменталіст (струнні інструменти, народні інструменти, духові інструменти, ударні інструменти);
 • артист (оркестру, ансамблю).

Освітня програма “025 Музичне мистецтво. Сольний спів”

(ID: 34717)

Освітній ступінь: Бакалавр музичного мистецтва

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: викладач професійного навчального-виховного закладу. Артист ансамблю. Артист – вокаліст. Керівництво ансамблю

Мета: Підготовка освіченого, творчого фахівця, зорієнтованого на успішне виконання посадових обов’язків за обраною спеціальністю, особистісний і професійний саморозвиток, здатного здійснювати професійну діяльність на демократичних і гуманістичних засадах, спрямовану на формування освітніх і духовно-культурних потреб, здатного бути конкурентоспроможним фахівцем на ринку освітніх послуг

Працевлаштування: Викладач фахових музичних дисциплін; керівник художнього колективу (ансамблю, оркестру, хору тощо) у дитячих мистецьких освітніх закладах (школи мистецтв, музичні школи тощо); позашкільних закладах (дитячі центри мистецтва та культури, палаци дітей та юнацтва тощо).

Освітня програма “025 Музичне мистецтво. Фортепіано”

(ID: 34781)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: викладач професійного навчального-виховного закладу, викладач-інструменталіст (фортепіано), концертмейстр

Мета: Набуття академічної та професійної кваліфікації викладача фортепіано, концертмейстера, викладача професійного навчально-виховного закладу.

Працевлаштування: Сфера працевлаштування – професійні навчально-виховні заклади.

Професійні назви робіт:

 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • викладач фортепіано;
 • концертмейстер.

Опитування стейкхолдерів (ОП “025 Музичне мистецтво”)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво»

Анкета для опитування випускників (спеціальність «Музичне мистецтво») Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво» (спеціальність 025 Музичне мистецтво)

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми “Музичне мистецтво”

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (спеціальність 025 Музичне мистецтво)

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми “Музичне мистецтво”

Результати опитування стейкхолдерів (ОП “025 Музичне мистецтво”)

В процесі

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

Рецензії стейкхолдерів на ОПП бакалаври 025 Музичне мистецтво (Інструментальне виконавство)

Кириченко В. О.

Косенко В. О.

Мацьків А.П.

Рецензії стейкхолдерів на ОПП бакалаври 025 Музичне мистецтво (Фортепіано)

Кириченко В. О.

Садовий Є.

Терещук О. А.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів

Силабуси

Силабуси 025 Музичне мистецтво

Освітня програма “024 Хореографія”

(ID: 31358)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 024 Хореографія

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Хореограф. Керівник танцювального колективу

Мета: Підготовка сучасних висококваліфікованих фахівців, які володіють цілісними, системними знаннями в галузі хореографічного мистецтва, здатні ефективно, з використанням теоретичних знань, практичних навичок і інноваційних технологій, здійснювати педагогічну, балетмейстерську, виконавську діяльність у закладах початкової, профільної, фахової передвищої мистецької освіти, адаптовані до сучасних соціокультурних потреб, конкурентоспроможні на ринку праці.

Працевлаштування:основна (базова) середня школа; спеціалізовані школи І-ІІ ступенів; заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти; будинки культури та творчості.

Професійні назви робіт:

 • вчитель закладу загальної середньої освіти (2320);
 • викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін) (3340);
 • керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості) (1229.6);
 • керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.) (2455.2);
 • керівник танцювального колективу (2454.2);
 • організатор культурно-дозвіллєвої діяльності (3474);
 • артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.) (2454.2);
 • організатор у сфері культури та мистецтва (керівник аматорського колективу за видами мистецтва) (3476);
 • хореограф (2454.2).

Проєкт ОП «Хореографія» 2023

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів ОП “024 Хореографія”

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія Тичинська А.І.

рецензія Юрійчук Г.І.

рецензія Трачук О.

рецензія Захарчун С.

Лист – відгук Король Л.Т.

Лист – відгук Глобчак В.

Лист – пропозиція Терентєв Р.О.

Силабуси

Силабуси

Силабуси Скор 1р.10м.

Силабуси вибіркових дисциплін ОП “024 Хореографія”

Опитування стейкхолдерів (ОП “024 Хореографія”)

Опитування стейкхолдерів

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Хореографія»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Хореографія»

Анкета для опитування випускників (спеціальність «Хореографія») Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Хореографія»

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми “Хореографія”

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Хореографія» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (спеціальність 024 Хореографія)

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Хореографія»

Освітня програма “014 Середня освіта (Музичне мистецтво). (Художня культура)”

(ID: 34919)

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.13 Музичне мистецтво

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація:Вчитель музичного мистецтва, художньої культури, етики та естетики.

Мета: Здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних компетентностей магістра освіти та спрямована на професійну, художньо-творчу самореалізацію особистості

Проєкт ОП «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 2023

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

У Процесі

Робочі програми освітніх компонентів

У Процесі

Силабуси

Силабуси “014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”

Освітня програма “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

(ID: 29722)

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель образотворчого мистецтва

Мета: Формування у здобувачів вищої освіти інтегральних, загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення науково-дослідницької, художньо-педагогічної, творчої інноваційної діяльності зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Працевлаштування: Випускники освітньої програми орієнтовані на учительську, освітню, науково-методичну діяльність у системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності.

Професійні назви робіт:

 • вчитель образотворчого мистецтва закладу загальної середньої освіти (ДК003:2320);
 • вчитель спеціалізованого (профільного) навчального закладу (ДК003:2340);
 • викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (ДК003: 3340),
 • керівник студії художньої творчості (ДК003: 2455.2);
 • педагог-організатор (ДК003: 2359.2 )

Сферою працевлаштування є заклади вищої освіти різних форм власності, наукові установи, заклади післядипломної освіти, загальноосвітні та позашкільні освітні заклади, міжнародні організації, що опікуються проблемами мистецької освіти.

Проєкт ОП «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» 2023

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

Рецензія Нижник Л.М.

Рецензія Стрітьєвич Т.М.

Рецензія Юрійчук Г.І.

Рецензія Грималюк Р.В.

Рецензія Полудень Л.І.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів 1р. 4м.

Робочі програми освітніх компонентів 1р. 9м.

Опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”)

Анкетування “Студент про якість ОПП та освітнього процесу на факультеті мистецтв”

Анкетування “Викладач очима студентів”

Анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”

Результати опитування стейкхолдерів (ОП “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”)

Результати анкетування “Студент про якість ОПП та освітнього процесу на факультеті мистецтв”

Результати анкетування “Викладач очима студентів”

Результати анкетування “Дистанційне навчання очима здобувачів вищої освіти”

Силабуси

Силабуси 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітня програма “014 Середня освіта (Хореографія)”

(ID: 34357)

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.00 Середня освіта (Хореографія)

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель хореографії

Мета: Забезпечити професійну підготовку фахівців у сфері хореографічної освіти шляхом формування компетентностей, необхідних для викладання хореографії, балетмейстерської діяльності в танцювальному колективі.

Працевлаштування: заклади базової середньої освіти, заклади дошкільної та позашкільної освіти.

Професійні назви робіт:

 • балетмейстер (2454.2);
 • вчитель закладу загальної середньої освіти (2320);
 • викладач хореографічних дисциплін (2320);
 • викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін) (3340);
 • головний художній керівник (1229.6);
 • керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) (3476);
 • керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.) (2455.2);
 • керівник студії, колективу (за видами мистецтва та народної творчості) (1229.6);
 • хореограф (2454.2).

Проєкт ОП «014 Середня освіта (Хореографія)» 2023

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія Тичинська А.І. рецензія Глобчак рецензія Бугерук рецензія 1р.9м. Бугерук рецензія 1р. 9м. Глобчак

Силабуси

Силабуси вибірокових дисциплін

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів ОП “Середня освіта (Хореографія)”

Опитування стейкхолдерів (ОП “Середня освіта (Хореографія). Художня культура”)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfYNIou-TD1H7OlFHi-jkI8YS8lgrsCZHZGjrFSU0WRecWTg/viewform

Анкета для опитування випускників (спеціальність «Хореографія») Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSF_wEQbqDwQxChoqrDVHlzSNU_slrKZnmk3i4I7yNsoDuGQ/viewform

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9r-0MqqM7_BzXUZufKyst_UQWGy3Frh44wvjchzsyvFv-Qw/viewform

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDiXfGP1w5GOujJlyhf2DUHJR9_ZpE6fghFFyo4970elBqzA/viewform

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Середня освіта (Хореографія). Художня культура»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgX1EhIBVZFSYvMyOEXLJEorezXLaLjHnLznTNFSjkYmIL1g/viewform

Освітня програма “025 Музичне мистецтво”

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація освітня: Магістр музичного мистецтва.

Мета: підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців, які володіють цілісними, системними знаннями в галузі музичного мистецтва, здатні ефективно і якісно, з використанням теоретичних знань, практичних навичок та інноваційних технологій здійснювати концертно-виконавську, диригентську, художньо-керівну, викладацьку і науково-дослідницьку діяльності, спроможні утверджувати національні, культурні і загальнолюдські цінності.

Працевлаштування: магістр музичного мистецтва підготовлений до виконання професійних робіт, які передбачають застосування навичок викладацької діяльності, концертно-виконавської, дослідницької у сфері музичного мистецтва. Сфера працевлаштування випускників ОПП «Музичне мистецтво» ‒ це різноманітні заклади культури (філармонії, театри, концертні організації тощо), заклади початкової, базової та середньої спеціалізованої музичної освіти, заклади вищої музичної освіти, заклади загальної середньої освіти та засоби масової інформації (радіо, телебачення тощо), а також інші установи.

Таблиця посад, які може обіймати фахівець відповідно до класифікатору професій (ДК 003:2010):

 • 2320 Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів)
 • 2322 Викладач закладу фахової передвищої освіти
 • 2320 Викладач мистецького ліцею (за видами навчальних дисциплін)
 • 3340 Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)
 • 2310.2 Викладач закладу вищої освіти
 • 2453.2 Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів
 • 2453.2 Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю,) народних інструментів)
 • 2453.2 Концертмейстер
 • 2453.2 Репетитор з вокалу
 • 2455.2 Керівник музичний та ін.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів

Опитування щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання на факультеті мистецтв “Викладач очима студента”

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво» ОС «Магістр»

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Анкета для опитування роботодавців щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (спеціальність 025 Музичне мистецтво)

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво» ОС «Магістр»

Анкета для опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво» ОС «Магістр»

Анкета для опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізаціїосвітньої програми «Музичне мистецтво»

Опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП “Музичне мистецтво” про вибір навчальних дисциплін

Опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП “Музичне мистецтво” про якість роботи системи дистанційного навчання

Опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП “Музичне мистецтво” щодо академічної доброчесності в університеті

Результати опитування ОП “Музичне мистецтво”

Звіти опитувань стейкхолдерів щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіти опитувань здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіти опитувань випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо якості освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіт опитування здобувачів вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок (Soft Skills) у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіт опитування випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини щодо набуття соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіт опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП «Музичне мистецтво» про вибір навчальних дисциплін

Звіт опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП «Музичне мистецтво» про якість роботи системи дистанційного навчання

Звіт опитування роботодавців щодо випускників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з метою актуалізації соціальних навичок у контексті реалізації освітньої програми «Музичне мистецтво»

Звіт опитування щодо вивчення думки здобувачів ОП «Музичне мистецтво» щодо академічної доброчесності в університеті

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

2022 рік

2023 рік

Силабуси

Силабуси 025 Музичне мистецтво

 

КОНТАКТНІ ДАНІ АДМІНІСТРАТОРА САЙТУ

Анатолій Петренко
Телефон: +38 (097)-634-23-02
Email: fm@udpu.edu.ua
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію