ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Освітні програми

Освітні програми

Освітня програма “014 Середня освіта (Музичне мистецтво). (Художня культура)”

(ID: 34920)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель музичного мистецтва. Вчитель художньої культури

Мета: Здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних компетентностей бакалавра освіти та спрямована на професійну, художньо-творчу самореалізацію особистості.

КВЕД ДК 009:2010:

 • Освіта;
 • 85 Освіта;
 • 90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг.

Професійні назви робіт ДК 003:2010:

 • 20199 Асистент;
 • 2320 25157 Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • 3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.).

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія Тичинська А.І.

рецензія Юрійчук Г.І.

рецензія Трачук О.

рецензія Захарчун С.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів

Силабуси

Силабуси “014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”

Освітня програма “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

(ID: 31368)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель образотворчого мистецтва

Мета: Формування у здобувачів вищої освіти інтегральних, загальних, фахових компетентностей для успішного здійснення художньо педагогічної діяльності зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Працевлаштування: Випускники освітньої програми орієнтовані на учительську, освітню, науково-методичну діяльність у системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності.

Професійні назви робіт:

 • вчитель образотворчого мистецтва закладу загальної середньої освіти (ДК003:2320);
 • вчитель спеціалізованого (профільного) навчального закладу (ДК003:2340);
 • викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (ДК003: 3340),
 • керівник студії художньої творчості (ДК003: 2455.2)

Сферою працевлаштування є заклади загальної середньої освіти, заклади післядипломної освіти, позашкільні освітні заклади, міжнародні організації, що опікуються проблемами мистецької освіти.

Проєкт ОПП 2024

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія ПОЛОВЕЦЬ Д.С.

рецензія ГРИМАЛЮК Р.В.

рецензія ПОЛУДЕНЬ Л.І.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів

Силабуси

Силабуси “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

Освітня програма “014 Середня освіта (Хореографія). (Художня культура)”

(ID: 34731)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Хореографія). Художня культура

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель хореографії

Мета: Набуття академічної та професійної кваліфікації для організації навчання хореографії у шкільних та позашкільних навчальних закладах.

Працевлаштування: заклади базової середньої освіти, заклади дошкільної та позашкільної освіти.

Професійні назви робіт:

 • вчитель закладу загальної середньої освіти (2320);
 • викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін) (3340);
 • головний художній керівник (1229.6);
 • керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) (3476);
 • керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості) (1229.6);
 • керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.) (2455.2);
 • керівник художній (2455.2);
 • педагог-організатор (2359.2).

Проєкт ОП «Середня освіта (Хореографія)» 2023

Проєкт ОП «Середня освіта (Хореографія)» 2024

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія Бугерук

рецензія Глобчак

рецензія Тичинська

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми 2022-2023 н.р.

Робочі програми 2023-2024 н.р.

Силабуси

Силабуси 2022-2023 н.р.

Силабуси 2023-2024 н.р.

Освітня програма “025 Музичне мистецтво”

(ID: 3161)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва, викладач закладу фахової передвищої освіти, артист оркестру / концертмейтсер /артист хору

Мета: Набуття академічної та професійної кваліфікації викладача струнних інструментів, народних інструментів, духових інструментів, ударних інструментів, артиста (оркестру, ансамблю), диригента, керівника (оркестру, ансамблю).

Сфера працевлаштування випускників – різноманітні заклади культури (філармонії, театри, концертні організації тощо), заклади початкової, базової, середньої та вищої спеціалізованої мистецької освіти (ДМШ / ДШМ, музичні студії естетичного виховання, гуманітарно-педагогічні коледжі, музичні коледжі, коледжі культури і мистецтв, університети тощо), інші установи різного рівня та форм власності на посадах, що відповідають кваліфікаціям.

Для працевлаштування на ринку праці визначено перелік професій, на фахову підготовку з яких буде спрямована освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво» (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (ДК 003:2010):

 • 2320 Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів);
 • 2320 Концертмейстер мистецького ліцею;
 • 2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • 2320 Викладач хорових дисциплін;
 • 2322 Викладач закладу фахової передвищої освіти;
 • 2453.2 Акомпаніатор;
 • 2453.2 Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.);
 • 2453.2 Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.);
 • 2453.2 Артист-соліст (хору);
 • 2453.2 Артист-соліст-інструменталіст;
 • 2453.2 Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів;
 • 2453.2 Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів;
 • 2453.2 Керівник хору (фольклорного ансамблю);
 • 2453.2 Концертмейстер;
 • 2453.2 Концертмейстер з класу вокалу;
 • 2453.2 Концертмейстер-піаніст;
 • 2453.2 Репетитор з вокалу;
 • 2453.2 Хормейстер;
 • 2453.2 Керівник музичний;
 • 3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;
 • 3479 Артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) (з дипломом молодшого спеціаліста).

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

Рецензії стейкхолдерів на ОПП бакалаври 025 Музичне мистецтво (Інструментальне виконавство)

Кириченко В. О.

Косенко В. О.

Мацьків А.П.

Рецензії стейкхолдерів на ОПП бакалаври 025 Музичне мистецтво (Фортепіано)

Кириченко В. О.

Садовий Є.

Терещук О. А.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів

Силабуси

Силабуси 025 Музичне мистецтво

Освітня програма “024 Хореографія”

(ID: 31358)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 024 Хореографія

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Хореограф. Керівник танцювального колективу

Мета: Підготовка сучасних висококваліфікованих фахівців, які володіють цілісними, системними знаннями в галузі хореографічного мистецтва, здатні ефективно, з використанням теоретичних знань, практичних навичок і інноваційних технологій, здійснювати педагогічну, балетмейстерську, виконавську діяльність у закладах початкової, профільної, фахової передвищої мистецької освіти, адаптовані до сучасних соціокультурних потреб, конкурентоспроможні на ринку праці.

Працевлаштування:основна (базова) середня школа; спеціалізовані школи І-ІІ ступенів; заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти; будинки культури та творчості.

Професійні назви робіт:

 • викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін) (3340);
 • керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.) (2454.2);
 • організатор культурно-дозвіллєвої діяльності (3474);
 • артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.) (2454.2-84);
 • керівник танцювального колективу (2454.2-81).

Проєкт ОП 024 Хореографія 2024

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми 2022-2023 н.р.

Робочі програми 2023-2024 н.р.

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія Тичинська А.І.

рецензія Юрійчук Г.І.

рецензія Трачук О.

рецензія Захарчун С.

Лист – відгук Король Л.Т.

Лист – відгук Глобчак В.

Лист – пропозиція Терентєв Р.О.

Силабуси

Силабуси 2022-2023 н.р.

Силабуси 2023-2024 н.р.

Освітня програма “014 Середня освіта (Музичне мистецтво). (Художня культура)”

(ID: 34919)

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.13 Музичне мистецтво

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація:Вчитель музичного мистецтва, художньої культури, етики та естетики.

Мета: Здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, набуття особою комплексу професійних компетентностей магістра освіти та спрямована на професійну, художньо-творчу самореалізацію особистості

Працевлаштування:

КВЕД ДК 009:2010:

 • Освіта;
 • 90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг.

Професійні назви робіт ДК 003:2010:

 • 2320 25157 Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • 3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.).

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

У Процесі

Робочі програми освітніх компонентів

У Процесі

Силабуси

Силабуси “014 Середня освіта (Музичне мистецтво)”

Освітня програма “014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)”

(ID: 29722)

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель образотворчого мистецтва

Мета: Формування у здобувачів вищої освіти інтегральних, загальних і фахових компетентностей для успішного здійснення науково-дослідницької, художньо-педагогічної, творчої інноваційної діяльності зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво).

Працевлаштування: Випускники освітньої програми орієнтовані на учительську, освітню, науково-методичну діяльність у системі освіти України відповідно до отриманої спеціальності.

Професійні назви робіт:

 • вчитель образотворчого мистецтва закладу загальної середньої освіти (ДК003:2320);
 • вчитель спеціалізованого (профільного) навчального закладу (ДК003:2340);
 • викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (ДК003: 3340),
 • керівник студії художньої творчості (ДК003: 2455.2);
 • педагог-організатор (ДК003: 2359.2 )

Сферою працевлаштування є заклади вищої освіти різних форм власності, наукові установи, заклади післядипломної освіти, загальноосвітні та позашкільні освітні заклади, міжнародні організації, що опікуються проблемами мистецької освіти.

Проєкт ОПП 2024

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

Рецензія Нижник Л.М.

Рецензія Стрітьєвич Т.М.

Рецензія Юрійчук Г.І.

Рецензія Грималюк Р.В.

Рецензія Полудень Л.І.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми освітніх компонентів 1р. 4м.

Робочі програми освітніх компонентів 1р. 9м.

Силабуси

Силабуси 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

Освітня програма “014 Середня освіта (Хореографія)”

(ID: 34357)

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.00 Середня освіта (Хореографія)

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація: Вчитель хореографії

Мета: Забезпечити професійну підготовку фахівців у сфері хореографічної освіти шляхом формування компетентностей, необхідних для викладання хореографії, балетмейстерської діяльності в танцювальному колективі.

Працевлаштування: заклади базової середньої освіти, заклади дошкільної та позашкільної освіти.

Професійні назви робіт:

 • балетмейстер (2454.2);
 • вчитель закладу загальної середньої освіти (2320);
 • викладач хореографічних дисциплін (2320);
 • викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін) (3340);
 • головний художній керівник (1229.6);
 • керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) (3476);
 • керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.) (2455.2);
 • керівник студії, колективу (за видами мистецтва та народної творчості) (1229.6);
 • хореограф (2454.2).

Проєкт ОП «Середня освіта (Хореографія)» 2024

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

рецензія Тичинська А.І. рецензія Глобчак рецензія Бугерук рецензія 1р.9м. Бугерук рецензія 1р. 9м. Глобчак

Силабуси

Силабуси 2022-2023 н.р.

Силабуси 2023-2024 н.р.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми 2022-2023 н.р.

Робочі програми 2023-2024 н.р.

Освітня програма “025 Музичне мистецтво”

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Факультет/Інститут: Факультет мистецтв

Кваліфікація освітня: Магістр музичного мистецтва.

Мета: підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці фахівців, які володіють цілісними, системними знаннями в галузі музичного мистецтва, здатні ефективно і якісно, з використанням теоретичних знань, практичних навичок та інноваційних технологій здійснювати концертно-виконавську, диригентську, художньо-керівну, викладацьку і науково-дослідницьку діяльності, спроможні утверджувати національні, культурні і загальнолюдські цінності.

Працевлаштування: магістр музичного мистецтва підготовлений до виконання професійних робіт, які передбачають застосування навичок викладацької діяльності, концертно-виконавської, дослідницької у сфері музичного мистецтва. Сфера працевлаштування випускників ОПП «Музичне мистецтво» ‒ це різноманітні заклади культури (філармонії, театри, концертні організації тощо), заклади початкової, базової та середньої спеціалізованої музичної освіти, заклади вищої музичної освіти, заклади загальної середньої освіти та засоби масової інформації (радіо, телебачення тощо), а також інші установи.

Таблиця посад, які може обіймати фахівець відповідно до класифікатору професій (ДК 003:2010):

 • 2310.2 Викладач закладу вищої освіти
 • 2322 Викладач закладу фахової передвищої освіти
 • 2320 Викладач мистецького ліцею (за видами навчальних дисциплін)
 • 3340 Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)
 • 2455.2 Керівник музичний та ін.

Робочі програми освітніх компонентів

Робочі програми 2022-2023 н.р.

Робочі програми 2023-2024 н.р.

Рецензії та відгуки стейкхолдерів.

2022 рік

2023 рік

Силабуси

Силабуси 2022-2023 н.р.

Силабуси 2023-2024 н.р.