ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Вчена рада факультету мистецтв

Вчена рада факультету мистецтв

Вчена рада факультету мистецтв є колегіальним органом управління факультету. У своїй роботі вчена рада факультету мистецтв керується Законом України «Про вищу освіту», нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету і Положенням про вчену раду університету, а також іншими чинними нормативно-правовими актами.

Склад вченої ради факультету мистецтв

(затверджено: наказ №1029 о/д від 05.09.2023 р.)

 1. Терешко Інна Григорівна – канд. пед. наук, доцент, в. о. декана факультету мистецтв;
 2. Бикова Ольга Вікторівна – канд. пед. наук, завідувач кафедри хореографії та художньої культури;
 3. Музика Ольга Яношівна – канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва;
 4. Радзівіл Тетяна Анатоліївна – канд. пед. наук, завідувач кафедри інструментального виконавства;
 5. Семенчук Василь Васильович – доцент, заслужений працівник культури України, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва;
 6. Пічкур Микола Олександрович – канд. пед наук, професор кафедри образотворчого мистецтва;
 7. Король Анатолій Миколайович – канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, заступник декана з навчальної роботи;
 8. Калабська Віра Степанівна – канд. пед. наук, доцент кафедри інструментального виконавства, заступник декана з наукової роботи;
 9. Сухецька Оксана Валеріївна – старший викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заступник декана з міжнародної діяльності;
 10. Семенова Олена Віталіївна – канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, заступник декана з практичної підготовки;
 11. Олійник Тетяна Іванівна – кандидат пед. наук, доцент кафедри інструментального виконавства, заступник декана з підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти;
 12. Заєць Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хореографії та художньої культури, заступник декана по роботі з громадськістю, директор Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності;
 13. Бойко Ірина Михайлівна – старший викладач кафедри інструментального виконавства, заступник декана з провадження інформаційно-комунікаційних технологій;
 14. Базильчук Леонід Володимирович – канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва, голова профкому факультету;
 15. Маркіна Вікторія Василівна – викладач кафедри хореографії та художньої культури, заступник декана з профорієнтаційної роботи;
 16. Волошина Анастасія Олександрівна – викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заступник декана з виховної роботи;
 17. Балдинюк Дмитро Іванович – канд. пед. наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заслужений працівник освіти України;
 18. Коваленко Анатолій Сергійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства;       
 19. Волошин Петро Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва, заслужений працівник культури України;
 20. Подгорінова Анастасія Юріївна – викладач кафедри хореографії та художньої культури, голова Ради молодих науковців факультету мистецтв;
 21. Побірченко Олена Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва;
 22. Умрихіна Оксана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства;
 23. Алаєв Максим Миколайович – голова студентської ради факультету, студент ОПП Хореографія;
 24. Діброва Владислава Миколаївна –  заступник голови студентської ради,  студентка ОПП Хореографія;
 25. Фарбатюк Дарина – студентка ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво);
 26. Марценюк Дар’я Олександрівна – студентка ОПП Середня освіта (Образотворче мистецтво).
Плани засідань вченої ради факультету

Витяги з протоколів засідань вченої ради 2021-2022 н.р.

Витяги з протоколів засідань вченої ради 2022-2023 н.р.