ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Навчально-практична лабораторія «Консонанс руху та душі»

Навчально-практична лабораторія «Консонанс руху та душі»

Керівник Лабораторії

Бикова Ольга Вікторівна
Кандидат педагогічних наук,

завідувач кафедри хореографії
та художньої культури

е-mail: a.v.bykova@udpu.edu.ua

Мета функціонування Лабораторії спрямована на:

 • практичну підготовку та методичне забезпечення студентів, педагогів, психологів, батьків щодо загального розвитку рухового апарату тіла та танцювально-рухової активності особистості;
 • консультаційну та профілактичну роботу щодо психосоматичних порушень особистості;
 • розробку актуальних проблем хореотерапії у закладах вищої та середньої освіти,
 • пропаганду передового досвіду навчання танцювальній терапії, формування творчої особистості фахівців мистецького профілю;
 • презентації здобутків та практичних досягнень за напрямками діяльності Лабораторії.

Згідно з цільовими орієнтирами створення і функціонування Лабораторії, на неї покладено такі завдання:

 • вивчення, аналіз та використання в освітньому процесі ЗВО вітчизняного і зарубіжного досвіду, концепцій щодо становлення та перспектив розвитку системи хореотерапевтичного процесу;
 • підвищення якості та ефективності професійної підготовки фахівців галузі мистецтва (танцювальної терапії) в умовах розвитку інтегративних процесів в освіті та її інформатизації;
 • удосконалення та розроблення новітніх методів і технологій професійної підготовки фахівців мистецького профілю;
 • розроблення та виготовлення друкованої навчально-методичної продукції;
 • організація і проведення методичних семінарів, майстер-класів, діалогів, круглих столів, зустрічей, тренінгів, виставок, конкурсів, фестивалів, вебінарів, марафонів тощо;
 • координація навчально-практичної діяльності здобувачів, аспірантів, обмін результатами роботи зі спорідненими освітніми і науковими установами, а також залучення до цього процесу провідних фахівців України і зарубіжжя;
 • сприяння художньо-творчому розвитку учнівської та студентської молоді, поширення знань про танцювальну терапію (мистецтво), пропагування ідей цінності художньої творчості, заохочення до здобуття мистецької освіти та усвідомленого вибору майбутнього фаху;
 • організація співпраці колективу Лабораторії з державними і приватними освітніми установами, науково-дослідними інститутами і лабораторіями, культурно-мистецькими закладами, реабілітаційними центрами, волонтерськими організаціями, закладами системи неперервної загальної і професійної освіти в Україні та зарубіжжі;
 • створення при Лабораторії банку візуальної інформації, що засвідчує результативність його діяльності у формі кіно-відео-аудіо-фотоматеріалів, Інтернет-ресурсів, навчально-методичної літератури тощо.

Діяльність Лабораторії здійснюється за такими основними напрямками роботи:

Просвітницький

 • проведення освітнього тренінгу «Консонанс руху й здоров’я тіла»;
 • ознайомчі лекції за темами вербальних, тілесних і арт методів;
 • реалізація проєктно-творчої діяльності на факультеті мистецтв.

Практичний

 • розробка навчально-практичного інструментарію;
 • проведення навчальних занять з танцювально-рухової терапії;
 • ведення танцювально-терапевтичних груп різних категорій;
 • творче самовираження особистості;
 • майстер-класи з арт-терапії.

Консультаційний

 • консультаційні послуги на основі психологічного консультування в «Позитум-підході»;
 • проведення Трансформаційно-психологічних ігор;
 • індивідуальні заняття з арт терапії.

 

Документація »

Звіти »