ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Щербіна Інна Василівна

Щербіна Інна Василівна

ЩЕРБІНА Інна Василівна, кандидат мистецтвознавства, доцент

Щербіна Інна Василівна народилася 21 грудня 1967 р. в місті Бєловодськ Луганської обл.

Освіта:

У 1984 році закінчила ДМШ № 2 м. Павлограда Дніпропетровської обл. по класу фортепіано. В 1985 році закінчила СШ № 10 м. Павлограда Дніпропетровської обл.

У 1985 році поступила в музичне училище м. Бєлгорода по класу фортепіано. У 1991 році закінчила Бєлгородське училище культури по спеціальності культурно–просвітня робота за кваліфікацією клубний робітник, керівник самодіяльного народного хору. В цей час працювала акомпаніатором у СДЮШОР художньої гімнастики м. Бєлгорода (17.08.1989 – 10.07.1990), завідувачем дитячого сектору в клубі Хмельницького цукрового заводу Ліпецької обл. (27.08.1990 – 12.02.1991), художнім керівником Поперечанського сільського клубу Павлоградського р–ну Дніпропетровської обл. (21.02.1991 – 09.08.1991).

З 10.09.1991 по 30.06.1996 р. навчалася в Харківському державному інституті культури за спеціальністю народна художня творчість.

B січні 1993 р. закінчила курси вокальних педагогів і фонопедів у системі НПП «Голос» м. Москва за спеціальністю вокальний педагог, вокальний фонопед.

Захистила дипломну роботу: «Ритуально–магічне значення пісень у весільній обрядовості та їх сучасна інтерпретація в вокально–хореографічній ораторії «Весілля» В.Т. Борисова». У 1996 р. закінчила Харківський державний інститут культури. Освіта: вища, спеціальність: народна творчість; спеціалізація: народний спів; кваліфікація: керівник народного хору, керівник вокального ансамблю, викладач фахових дисциплін.

З 01.11.1996 – здобувач наукового ступеню кандидата мистецтвознавства на кафедрі історія і теорія культури ХДІК, позаштатний кореспондент «Сімон-інфо».

З 01.11.1997 – 31.10.2000 навчалася в аспірантурі ХДАК з відривом від виробництва.

В червні 2001 р. захистила дисертацію на тему: УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ЯК ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН (на матеріалі слобожанської обрядово-пісенної традиції).

В 10 жовтні 2001 р. присуджено науковий ступень кандидата мистецтвознавства зі спеціальності: 17.00.01 – теорія і історія культури.

В 06.11.2000 прийнята на посаду викладача кафедри українського народного хору і музичного фольклору Харківської державної академії культури. З 10.07.2002 переведена на посаду старшого викладача кафедри українського народного співу та музичного фольклору факультету музичного мистецтва ХДАК. З 01.09.2004 по 01.07.2008 р. доцент кафедри українського народ-ного співу та музичного фольклору факультету музичного мистецтва Харківської державної академії культури.

В 15.12.2005 р. присвоєно вчене звання – доцент кафедри українського народного співу та музичного фольклору.

В 21. 05.2008 отримано диплом Graduation: candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctorof Philosophy, Ph.D.) Mainspeciality: StudyofArts (the ory and history of culture)

З 2007 р. по 26.08.2009 р. доцент кафедри хорового диригування та кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя факультету дошкільної освіти та музичного виховання Харківського гуманітарно-педагогічного інституту.

01.09.2009 р. – 22.01.2010 доцент кафедри виконавського мистецтва Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінка.

01.09.2009 р. – 03.03.2010 доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Павлоградської філії Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП). З 04.03.2010 р. – 31.08.2010 завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Павлоградської філії МАУП.

01.09.2011 доцент кафедри загальної та музичної педагогіки та психології Республіканського вищого навчального закладу Кримського університету культури, мистецтв і туризму (РВНЗ КУКМіТ). 01.09.2012 – 29.08.2014 доцент кафедри вокального та інструментального мистецтва РВНЗ КУКМіТ.

Проходила стажування з 25.03.2014 по 23.04.2014 для підвищення кваліфікації на кафедрі теорії музики та фортепіано Харківської державної академії культури.

01.09.2014 – 31.08.2015 викладач ОКЗ «Харківське училище культури».

З 04.09.2015 року доцент кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Протягом роботи в системі вищої школи читалися такі дисципліни: «Історія і теорія вокального мистецтва», «Гігієна голосу», «Охорона дитячого голосу».«Читання вокально-хорових партитур», «Педагогічна практика», «Виробнича практика», «Українська фольклористика», «Музичний фольклор», «Аранжування та основи композиції», «Ансамбль», «Вступ до спеціальності», «Історія музики», «Історія української музики», «Музична психологія», «Методика викладання спец. дисциплін у ВНЗ», «Диригування», «Сольний спів», «Фольклорний ансамбль», «Хоровий клас», «Філософія»; «Культурологія»; «Етика та естетика».

Нині читаються такі дисципліни: «Історія і теорія вокального мистецтва»,«Історія і теорія вокального виконавства», «Аранжування», «Вокальне аранжування», «Історія музики», «Історія світової музики», «Історія зарубіжної музики», «Історія української музики», «Методика викладання вокально-хорових дисциплін», «Методика роботи з вокальним ансамблем», «Підготовка магістерської роботи», «Диригування», «Сольний спів».

 Коло наукових інтересів: сучасні тенденції розвитку світової етнології та музичної культури.

Перша наукова публікація вийшла в 1994 році.

Набула звання дипломанта І Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1994–1995 н. р.) за темою «Фольклорні джерела в драматургії вокально–хореографічної ораторії «Весілля» В.Т. Борисова», лауреата ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1995–1996 н.р.) за темою «Магічне значення ритуалів в весільній обрядовості на Слобожанщині».

Нині опубліковано у наукових фахових виданнях близько 100 (96) наукових та навчально-методичних праць, серед яких 17 навчально-методичних розробок для студентів вищих навчальних закладів.

Художня творчість.

З 16.10.1995 по 29.10.1997 працювала керівником ВІА «Стимул» в Харківський обласній спеціальній гімназії інтернат для сліпих дітей ім. В.Г. Короленка. В 1996 році ансамбль набув звання лауреата регіонального фестивалю «Натхнення».

На основі польових матеріалів фольклорних експедицій, написано (консультанти Осадча В.М., Алжнєв Ю.Б., Сміюха П.Г.) етно-музичну театральну мініатюру «Весільний поїзд», прем’єра якої відбулася у червні 1996 році за участю трьох студентський фольклорних колективів аутентичного співу (керівники: Осадча В.М., Гуріна А.В., Кулик А.В.) Харківського державного інституту культури.

З 2001-2002 керівник вокального ансамблю «Натхнення» професорсько-викладацького складу Харьківського національного університету радіоелектроніки, який у 2002 році став дипломантометнічно-мистецького фестивалю «Печенізьке поле».

У жовтні 2001 рока засновано вокальний колектив аспірантів міста Харкова «Брама» при Асоціації молодих учених та спеціалістів м. Харкова Харківської обласної державної адміністрації, який займався науковою, мистецькою, та просвітянською діяльністю при Асоціації молодих учених та спеціалістів м. Харкова та «Просвіти» і став дипломантом етнічно-мистецького фестивалю «Печенізьке поле».

В 2006 р. – 2007 р. керівник круглого столу харківського відкритого міжнародного фестивалю російської народної творчості Слобідського краю «Талица».

В 2012 р. (23 червня) член журі Кримсько-республіканського вибіркового конкурсу ХІІІ Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута».

З 2014 року член жюрі міжнародного фестивалю дитячої та юнацької творчості й талантів «ДИВОСВІТ» УКРАЇНА м. Запоріжжя.

Громадська робота:

З вересня 2001 р. ‑ 2007 р. – Голова ради молодих вчених ХДАК.

2001 р. ‑ 2007 р. ‑ член редколегії щорічної збірки наукових матеріалів конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» ХДАК, відповідним редактором якого була у 2002 р. ‑ 2003 р.

З 2001 р. ‑ 2007 р. ‑член ради Асоціації молодих учених та спеціалістів м. Харкова.

З 2006 р.- 2008 р. ‑ член комісії по присвоєнню і підтвердженню звання народний при Харківському обласному центрі народної творчості.

У 2006 р. лектор на курсах підвищення кваліфікації для викладачів хорового та вокального відділень початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (школи естетичного виховання) м. Харкова та області в обласному навчально-методичному центрі підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів.

Повернутися назад