ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Тарасюк Леся Михайлівна

Тарасюк Леся Михайлівна

Тарасюк Леся Михайлівна
викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва

Еmail: l.m.tarasiuk@udpu.edu.ua

Освіта:

1995 – закінчила з відзнакою Уманське державне музичне училище імені Порфирія Демуцького;

2009 – закінчила навчання в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю» Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію вчителя музики, етики, естетики і художньої культури загальноосвітніх навчальних закладів; викладача музичних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Професійна кар’єра:

2008 – викладач кафедри хореографії та музінструменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини по класу бандури. Дисципліни, які викладає: «Основний музичний інструмент», «Додатковий музичний інструмент», «Музичний інструмент» для студентів денного та заочного відділу.
2014 – викладач кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини по класу бандури.

2015 – викладач кафедри музикознавства та вокально-хорових дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини по класу вокалу.

2018 – викладач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини по класу вокалу.

Творчо-педагогічні досягнення:

Тарасюк Л.М. є постійним учасником у складі Народного «Молодіжного камерного хору» на міських, районних та обласних заходах. Студенти її класу постійно приймають активну участь у концертній діяльності університету та міста.

Наукова діяльність

Сфера наукових інтересів: особливості вокально-виконавської підготовки сучасного вчителя музичного мистецтва; проблемні аспекти вокального виконавства в естрадній та академічній манері; проблеми й особливості підготовки педагогічних кадрів у галузі вокального мистецтва.

Автор публікацій в Україні та закордоном. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій та семінарів з проблем підготовки майбутніх учителів музики, професійної мистецької освіти та художньої культури, тощо.

Підвищення кваліфікації

Пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 025 Музичне мистецтво та підвищила кваліфікацію за напрямом: викладач вокалу; артист ансамблю; артист-вокаліст; керівник ансамблю. 150 годин (5 кредитів). Тема: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музичного мистецтва»

ПК №02125639/000693-21 з 13.09.2021 року по 11.10.2021 року.

Список опублікованих праць

Тарасюк Л. Особливості формування культури вокального виконавства в системі професійної підготовки студентів-вокалістів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 38. Том 3. – С. 161-167.

Тарасюк Л.М. Вплив співу на музичний розвиток дитини. Мистецтвознавчі студії: науковий збірник факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / редкол.: Терешко І.Г., Андрощук Л.М., Музика О.Я. [та ін.]. – Умань : Видавництво «АЛМІ», 2019.– Вип. 12. – С. 169-172.

Тарасюк Л.М. Методи навчання естрадного співу. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 9–10 квіт. 2020 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун- т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відпов. ред.), Андрощук Л. М. [та ін.]. – Умань : ВІЗАВІ, 2020. – С. 143-147.

Тарасюк Л. Роль вокальних вправ у роботі зі студентами-вокалістами. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 8–9 квіт. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун- т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відпов. ред.), Андрощук Л. М. [та ін.]. – Умань : ВІЗАВІ, 2021. – С. 206-211.

Тарасюк Л.М. Особливості артикуляційного апарату при співі. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали VІІ Міжнар.нак.-практ. конф. (м. Умань, 26 лист. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун- т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв ; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Козій О. М. (відпов. ред.), Семенчук В.В. [та ін.]. – Умань : ВІЗАВІ, 2021. – С. 206-211.