ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Семенчук Василь Васильович

Семенчук Василь Васильович

Семенчук Василь Васильович,
завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доцент,
заслужений працівник культури України

Профіль Google Scholar

1991-1995 рр. – навчався в Балтському педагогічному училищі.
1994-1995 рр. – вчитель музики і співів Балтської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів.
1995-1996 рр. – вчитель музики і співів Балтської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1 І-ІІ ступенів.
1996-2001 рр. – навчався в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
З 2000-2015рр. – викладач музично-фольклористичних дисциплін кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання філологічного факультету УДПУ імені Павла Тичини.
З 2010 року – доцент кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва.
З 2015 року – завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва.

З 1998 року і до нині є учасником чоловічого вокального тріо «Гонта» – багаторазового лауреата обласних, регіональних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів-фестивалів народної пісенної творчості. За успіхи у розвитку художньої самодіяльної творчості, активну участь у культурно-мистецькому житті тріо «Гонта» присвоєно почесне звання «Народний самодіяльний колектив» (2003 рік). В березні 2005 року тріо удостоєно звання лауреата Черкаської обласної премії імені Порфирія Демуцького. Колектив є неодноразовим володарем «Гран-прі» та І-х премій Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів пісенної творчості, учасник хіт-параду «Наша пісня» І каналу Українського телебачення (2008 рік), переможець телевізійного проекту «Фольк-music» І каналу Українського телебачення (2010 рік). З 2014 року колектив бере активну участь в арт-волонтерському русі, вже побувавши з концертами та продовжуючи їх на підтримку бойового духу українських воїнів в різних містах зони АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Василь Семенчук у складі творчого колективу провели десятки благодійних концертів на підтримку ЗСУ.

Семенчук Василь Васильович нагороджений Почесними грамотами Черкаської облдержадміністрації та Президії Черкаського обкому профспілки працівників освіти і науки України, виконкому Уманської міської ради, відзнакою виконкому Уманської міської ради та Уманського міського товариства дружби «Умань-поріднення», орденом «Хрест з мечами» Українського козацтва, », орденом «Хрест з мечами» І ступеня Українського козацтва, медаллю «За громадянську мужність» Всеукраїнської спілки воїнів-інтернаціоналістів.

Фольклорист, композитор та аранжувальник. Керівник українського народного хору «Кобзар» та фольклорного народного аматорського колективу «Софія» УДПУ імені Павла Тичини – лауреатів Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та регіональних фестивалів-конкурсів народної пісенної творчості. Член Національної всеукраїнської музичної спілки.

Автор обробок народних пісень для чоловічих, жіночих ансамблів та хорів. Постійний член журі в престижних Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях-конкурсах мистецького спрямування. Співавтор навчальних посібників та монографій з проблеми української музичної фольклористики. В науковому доробку Василя Семенчука десятки статей у фахових вітчизняних та закордонних виданнях, присвячених українській народній музичній культурі та новітнім музичним технологіям в системі мистецької освіти.

Нагороджений Почесною Грамотою Національної академії педагогічних наук України, Подякою МОН України та Грамотою МОН України.

Основні наукові праці: »

Основні наукові праці:

 1. Семенчук В. В. Поетика українського музичного фольклору як засіб виховання національно-мовної особистості / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол.ред.) та інші]. Умань, ФОП Жовтий О. О., 2013. Вип. 45. 329 с. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/45/visnuk_24.pdf
 2. Семенчук В. В. Образ Івана Гонти в історичних піснях / Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний педагогічний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. 2013. Вип. 16. Рівне. 250 с. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1916
 3. Семенчук В.В. Формування творчої самореалізації особистості у процесі вивчення музичної інформатики / Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. 2014. Вип. №1(22). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1919
 4. Семенчук В. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі проходження фольклорної практики / Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2016. Вип. 14. С. 246–251. URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/163731
 5. Семенчук В. В. Розвиток вокального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вивчення музичної інформатики (на прикладі аудіоредактора Celemony Melodyne) / В. В.Семенчук // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ ред. кол. : Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. Вип. 16.С. 62–70. URL: http://psv.udpu.edu.ua/article/view/163474
 6. Семенчук В. В. Кітчеві пісні в контексті дослідження основних закономірностей розвитку регіонального музичного фольклору. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 2. 2018. С. 224–232. URL: http://znp.udpu.edu.ua/article/view/149244
 7. Семенчук В. В. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі вивчення «музичної інформатики». Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 2 (4). С. 132‒140. http://journal.mmi.kpi.ua/index.php/2706-6258/article/view/223058
 8. Семенчук В. В. Аранжування як вид творчої діяльності музиканта. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 52. Том 3. – 274 с. (52–60). http://www.aphn-journal.in.ua/archive/52_2022/part_3/52-3_2022.pdf#page=52
 9. Семенчук В. В. Використання музичної робочої станції у практиці педагогів-музикантів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 53. Том 2. – 376 с. (С. 84–90). http://aphn-journal.in.ua/archive/53_2022/part_2/53-2_2022.pdf#page=84
 10. Семенчук В. В. Деякі особливості купальської обрядовості Уманщини (на прикладі української народної пісні «Що та Марія в хаті робить»). «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. 2023. № 6 (12) 2023. С. 801 (С. 775–790). http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/5358

Навчальні посібники: »

Навчальні посібники:

 1. Музичне аранжування та обробка: українські народні та авторські твори: навч. посіб. [в 3 ч.] Ч. 1 : Чоловіче вокальне тріо / Василь Семенчук ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Видавництво «М. М. Сочінський», 2020. – 157 с.
 2. Музичне аранжування та обробка: українські народні та авторські твори: навч. посіб. [в 3 ч.] Ч. 2 : Жіночий вокальний ансамбль / Василь Семенчук ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Видавництво «М. М. Сочінський», 2022. – 200 с.

Наукові публікації з професійної тематики: »

Наукові публікації з професійної тематики:

 1. Семенчук В. В. Народознавчі дослідження Василя Доманицького на теренах історичної Уманщини // Василь Доманицький : особистість і науково-творча спадщина: збірник праць учасників наукового семінару, проведеного з нагоди 100-річчя від часу смерті вченого 14–15 вересня 2010 року. – Черкаси. Видавець Чабаненко Ю. А., 2011.224 с.
 2. Семенчук В. В. «Метод проектів як дидактичний засіб активізації пізнавальної діяльності студентів мистецьких дисциплін у процесі оволодіння новими музичними технологіями». Тези до збірника Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару з Міжнародною участю (м. Умань, 14 травня 2015р.) / [ред. кол. : Дудник О.В. (головн. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – 127 с.
 3. Семенчук В. В. «Формування інтонаційного самоконтролю майбутніх учителів музики в контексті вивчення музичної інформатики». Молодь, освіта, наука та мистецтво : матеріали  Всеукраїнської науково-практичного семінару. (м. Умань, 27—28 листопада 2014 р). /  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, факультет мистецтв   [ред. кол. Ятло Л.П. (головн .ред.), Козій О.М. (відповід. ред.)[ та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015.
 4. Семенчук В. В. Пошукова українознавча діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. / В. В. Семенчук // матеріали Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару з міжнародною участю «Молодь, освіта, наука та мистецтво», 24 листопада 2016 року, м. Умань
 5. Семенчук В. В. «Фольклорно-етнографічна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва». Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми мистецької підготовки майбутнього вчителя» (VI школа методичного досвіду), 28-29 листопада 2016 року, м. Вінниця
 6. Семенчук В. В. «Формування професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі проходження фольклорної практики» ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», 20-21 жовтня 2016 року, м. Умань
 7. Семенчук В. В. Регіональна специфіка пісень про кохання історичної Уманщини. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Поділлєзнавчі фольклористичні читання», присвячені фольклористу Танасію Колотило та з нагоди 20-річчя діяльності навчально-наукової лабораторії етнології. 18-19 жовтня 2016 року, Кам’янець-Подільський
 8. Семенчук В. В. Особливості обробки та аранжування українських народних пісень. Мистецтвознавчі студії. Випуск 12. Науковий збірник факультету мистецтв. Умань, ПВКП «Алмі», 2019.
 9. Семенчук В. В. Виховний потенціал хорового театру. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали VI Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Умань, 26 жовт. 2020 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв; [редкол. : Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відпов. ред.), Андрощук Л. М. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2020. –128 с.
 10. Семенчук В. В. Формування етнокультурної компетентності студентів-музикантів у ЗВО. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 8–9 квітня 2021 р.) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Факультет мистецтв; [ред. кол. : Терешко І.Г. (гол. ред..), Побірченко О.М. (відповід. ред.), Андрощук Л. М. [та ін.]. – Умань : ВІЗАВІ, 2021.
 11. Семенчук В. В. Інтонаційно-звукова основа хорового виконавства у процесі навчання студентів-музикантів. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 21-22 жовтня 2021 р.) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Факультет мистецтв; [ред. кол. : Терешко І.Г. (гол. ред..), Побірченко О.М. (відповід. ред.),. [та ін.]. – Умань : ВІЗАВІ, 2021.
 12. Семенчук В.В. Розвиток креативних якостей студентів-музикантів у процесі вивчення музично-комп’ютерних програм. Молодь, освіта, наука та мистецтво = Youth, education, science and art : матер.VІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 25-26 лист. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Кафедра музикознавства та вокально-хорового мистецтва [та ін.] ; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Козій О. М. (відпов. ред.), Семенчук В. В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2021. – 160 с.
 13. Семенчук В.В. Взаємозв’язок емоції та інтонування у контексті хорового виконавства. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 28 квітня 2022 р.) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Факультет мистецтв; [ред. кол. : Терешко І.Г. (гол. ред..), Побірченко О.М. (відповід. ред.), [та ін.]. – Умань : ВІЗАВІ, 2022. – 164 с.
 14. Семенчук В.В. Реалізація проєктної діяльності у процесі вивчення «Музичної інформатики». Філософія культурно–мистецької освіти : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 24 бер. 2022 р. (24 черв. 2022 р.). Київ, 2022. 240 с. (Київ, 2022. С. 175-178).
 15. Семенчук В.В. Культурна дипломатія в часі війни росії проти України.Молодь, освіта, наука та мистецтво = Youth, education, science and art : матер. VІII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 24-25 лист. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистец.; Каф. музикознавства та вокально-хоровогоь мистец. [та ін.]; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Козій О. М. (відпов. ред.), Семенчук В. В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2022. – 124 с. (С.114–117).
 16. Семенчук В. В. Особливості використання сугестивної технології в процесі підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Філософія культурно-мистецької освіти : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 24 бер. 2023 р. Київ, 2023. 228 с. (С. 174–178). http://surl.li/hlswt
 17. Семенчук В. В. Фольклорний гуртовий спів як основа народного хорового виконавства. Хорова творчість та освіта: осмислення традицій, опанування новацій : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 22 травня – 2 липня 2023 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. 172 с. http://surl.li/oghug (С. 109-113).
 18. Семенчук В. В. Розвиток soft skills на заняттях з хорового класу в контексті фахової підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки,проблеми та перспективи = Theteoretical and methodological aspects of art education: achievements, problems and prospects: матеріали ІХ Міжнар.наук.-практ. конф., м. Умань, 19-20 жовт. 2023 р. / МОН України,Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв [та ін.] ;[голов. ред. Терешко І. Г. ; відпов. ред. Калабська В. С. ; редкол.:Бикова О. В., Музика О. Я., Радзівіл Т. А., Семенчук В. В., Козій О. М. –Умань : ВПЦ «Візаві», 2023. – 202 с. (C.198-202). https://drive.google.com/file/d/1auJxjPK4Wha6J0lRF9so3QM1dhVpYISq/view
 19. Семенчук В. В. Значення репертуару в контексті діяльності самодіяльних хорових колективів. Молодь, освіта, наука та мистецтво = Youth, Ducation, Scienc end Art : зб. матер. IX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Умань, 23-24 лист. 2023 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистец. [та ін.] ; [редкол.: І. Г. Терешко, (голов. ред.), О. М. Козій (відпов. ред.), В. В. Семенчук [та ін.]. – Умань : Візаві, 2023. – 347 с. (С. 269–273). https://drive.google.com/file/d/1bRGFolC3-HZ9RJlvLKa_vZl8rhFtkh1J/view

Підвищення кваліфікації: »

Підвищення кваліфікації:

У 2023 році підвищив кваліфікацію за програмою «Хорова творчість та освіта: осмислення традицій, опанування новацій».

Нагороди та подяки: »

Нагороди та подяки: