ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Пічкур Микола Олександрович

Пічкур Микола Олександрович

Пічкур Микола Олександрович,
кандидат педагогічних наук, професор,
професор кафедри образотворчого мистецтва
Email: pmo65@ukr.net
Профіль Google Scholar
Профіль ORCID: 0000-0001-8454-064
Профіль у Web of Science

Освіта:

Пічкур Микола Олександрович народився 18 квітня 1965 року в мальовничому селі Розсохуватка, Звенигородського району, Черкаської області.

У 1980 році здобув незакінчену середню освіту на базі Розсохуватської восьмирічної загальноосвітньої школи.

З 1980 по 1984 р. навчався в Київському художньо-промисловому технікумі (тепер Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука) і здобув фах художника-оформлювача.

У 1991 році закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (тепер Харківська державна академія дизайну та мистецтв), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Графічний дизайн» та здобув кваліфікацію дизайнера-графіка.

З 1995 по 1999 р. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки і психології професійної освіти (м. Київ), після завершення якої у 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Формування професійної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (на матеріалі композиції)» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2021 році на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини закінчив докторантуру (галузь знань 01 – Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні науки, спеціалізація – теорія і методика професійної освіти) з темою дослідження «Теоретичні і методичні засади образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти».

Основні етапи педагогічної діяльності в закладах вищої освіти ІІІ– ІV рівнів акредитації:

У 1991 році розпочав трудову діяльність в Уманському державному педагогічного інституту імені Павла Тичини на посаді асистента кафедри музики та образотворчого мистецтва.

З 2000 р. – старший викладач кафедри музики та образотворчого мистецтва; з 2001 р. – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності; 2004 р. – доцент кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2006 р. – доцент кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

З 2012 р. – доцент кафедри образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки; з 2017 р. по даний час – професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 1 лютого 2012 р. й донині працює на кафедрі образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (з 2017 року на посаді професора).

Обіймав посади заступника декана педагогічного факультету (2000 р.), завідувача кафедри образотворчого мистецтва (початок 2015 навчального року), директора (на громадських засадах) Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності (2019-2022 рр.).

Навчально-методична діяльність:

Основні навчальні дисципліни, які викладає М. О. Пічкур:

 • бакалаврат: «Рисунок», «Композиція», «Основи комп’ютерної графіки», «Художнє конструювання», «Дизайн рекламної продукції»;
 • магістратура: «Цифровий рисунок», «Цифровий живопис», «Цифрова скульптура», «Художня та музейна педагогіка».

Керівник проєктної групи (гарант) освітньо-професійної програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), ступінь вищої освіти – бакалавр; кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти кваліфікація професійна: вчитель образотворчого мистецтва, керівник гуртка дизайну.

Член проєктної групи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Образотворче мистецтво)», галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), ступінь вищої освіти – магістр; кваліфікація освітня: магістр середньої освіти кваліфікація професійна: вчитель образотворчого мистецтва.

Член робочої групи з розроблення Стандарту вищої освіти України перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями); (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2019 р. №582).

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: теоретико-практичні засади композиційної діяльності; проблема образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей в закладах вищої освіти, формування їхньої професійної культури, художньо-творчої компетентності і майстерності; методологія художньої та інклюзивної педагогіки.

Пічкур М. О. є членом редакційної колегії науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта», включеного до переліку фахових видань України. URL : http://artedu.com.ua/index.php/adm/redkolegiya

Під керівництвом М. О. Пічкура захищено кандидатські дисертації:

 • Базильчука Леоніда Володимировича «Підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до організації позакласної роботи в загальноосвітніх школах», спец.: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2010 р.);
 • Семенової Олени Віталіївни «Формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами композиції», спец:. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2017 р.);
 • Бевзюк Марини Сергіївни «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до взаємодії з батьками в умовах інклюзивного навчання», спец.: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2019 р.);
 • Гордаша Андрія Миколайовича «Формування основ художньої майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі фахової підготовки», спец:. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2020 р.).

Опонент кандидатських дисертацій:

 • Стрітьєвич Т. М. «Формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва» (Черкаси, 2009);
 • Федоров О. В. «Формування підприємницької культури дизайнера в умовах приватного вищого навчального закладу» (Черкаси, 2011);
 • Корсунський В. О. «Методика навчання майбутніх дизайнерів основ формотворення у процесі вивчення фахових дисциплін» (Харків, 2012);
 • Заргарян І. В. Педагогічні умови формування колористичного сприйняття майбутніми дизайнерами у процесі вивчення фахових дисциплін» (Ялта, 2012);
 • Полудень Л. І. «Формування професійної майстерності дизайнера інтер’єру в умовах університетської освіти» (Черкаси, 2013);
 • Продан І. В. «Формування професійної культури майбутніх дизайнерів одягу в процесі самостійної роботи у вищих навчальних закладах» (Луганськ, 2013);
 • Линовицька А. О. «Розвиток художньо-естетичного смаку майбутніх фахівців образотворчого мистецтва в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін» (Хмельницький, 2018);
 • Роїк Ю. В. «Підготовка майбутніх художників декоративно-прикладного мистецтва до застосування етнодизайну кераміки у професійній діяльності» (Київ, 2023).

Згідно зі сферою дослідницьких інтересів, М. О. Пічкур є автором понад 120 наукових і навчально-методичних праць.

Публікації за 2017 рік: »

 Статті у фахових виданнях України

 1. Пічкур М. О. Евристичний концепт образотворчої підготовки майбутніх дизайнерів та художників-педагогів у вищих навчальних закладах. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Вип. 2, ч. 2. С. 140–149.
 2. Пічкур М. О., Семенова О. В. Роль засобів композиції просторових мистецтв у формуванні творчої особистості майбутнього художника-педагога. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Вінниця: Видавець і виготовлювач ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 110–115.

 Статті у зарубіжних фахових виданнях

 1. Гордаш А. М., Пічкур М. О. Базис художньої майстерності й освітні орієнтири його формування у майбутнього художника-педагога. Научен вектор на Балканите. 2017. № 1. С. 5–8.

 Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз

Scopus, Web of Science

 1. Kunikowski S., Pichkur M., Stratan-Artyshkova T. Future teachers’ psychological readiness for inclusive teaching: coping-strategies. Science and Education. 2017. Issue 12. Р. 66–70. (Web of Science). https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2017/12_2017/9.pdf
 1. Пічкур М. О., Демченко І. І., Сулим В. Т. Фахово-ідентифікаційний вимір стану готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Наука і освіта. 2017. Вип. 10. С. 90–94. (Web of Science). https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2017/10_2017/11.pdf

 Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

 1. Пічкур М. О. Умови організації творчого середовища в художній підготовці майбутнього дизайнера. Актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривіий Ріг, 23–24 берез. 2017 р.). Кривіий Ріг: Вид-во КДПУ, 2017. С. 55–57.
 2. Пічкур М. О. Евристичні методи навчання композиції в образотворчій підготовці фахівців галузі мистецтва. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. мат-лів ХV Міжнар. пед.-мист. читань пам’яті проф. О. П. Рудницької (м. Київ, 6–7 груд. 2017 р.). Київ: Талком, 2018. Вип. 1 (13).
  С. 217–221.
 3. Пичкур Н. А. Педагогические условия формиро-вания проэктного воображения будущего дизайнера средствами автоматического рисования. Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові: мат-ли доповідей Міжн. міждисцип. конф. (м. Тбілісі, 3–5 квіт. 2017 р.). Тбілісі – Львів, 2017. С. 117–121.

 Монографії

 1. Пічкур М. О., Музика О. Я., Сотська Г. І. та ін. Професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: теоретичний аспект: колективна монографія / за ред. М. О. Пічкура. Харків: ТОВ «ПромАрт», 2017. 394 с.

Посібники

 1. Базильчук Л. В., Пічкур М. О. Кераміка і скульптура малих форм: навч.-метод. посібн. Умань: АЛМІ, 2017. 112 с.

  

Публікації за 2018 рік: »

Статті у зарубіжних фахових виданнях

 1. Pichkur N. A., Gordash A. N. Factors of formation of future fine arts experts’ main principles of artistic mastery. Jurnalul științific al dunării. № 1. P. 31–34.

Публікації в інших виданнях України

 1. Пічкур М. О. Теоретико-практичні засади використання етнічної орнаментики в декоративній творчості майбутніх художників-педагогів. Етнодизайн у контексті національного відродження та європейської інтеграції: зб. наук. праць. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. Кн. 1. С. 343–347.
 2. Пічкур М., Боувен А. Використання засобів абстрактного живопису в процесі розвитку композиційних здібностей учнів основної школи. Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру: міждисципл. наук. зб. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 2. Ч. ІІ. С. 112–120.

 Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

 1. Пічкур М. О. Особистісно зорієнтовані детермінанти формування композиційної майстерності майбутніх фахівців мистецького профілю. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. мат-лів ХV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької (м. Київ, 6–7 груд. 2017 р.). Київ: Талком, 2018. Вип. 1 (13). С. 217–221.
 2. Пічкур М. О., Гордаш А. М. Специфіка художньої майстерності вчителя образотворчого мистецтва і професійного митця. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 19–20 квіт. 2018 р.). Умань: Вид-во «АЛМІ», 2018. С. 39–43.
 3. Пічкур М. О. Ефективність реалізації історичного підходу в художній дидактиці. Актуальні проблеми сучасної психо-дидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 20–21 квіт. 2018 р.). Умань: Візаві, 2018. С. 12–14.
 4. Пічкур М. О. Єдність змісту і форми в композиції як провідна ознака художності твору образотворчого мистецтва. Традиції і новітні технології розвитку сучасного мистецтва: зб. мат-лів V Всеукр. наук. конф. (м. Черкаси, 30 листоп. 2018 р.). Черкаси: Видавець Третяков О. М., 2018. С. 93–95.

Публікації за 2019 рік: »

Статті у фахових виданнях України

 1. Пічкур М. О., Сотська Г. І. Художньо-педагогічна парадигма мімезису у навчанні майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва на пленері. Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтва. 2019. № 1. С. 384–389. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14390/1/MIMESIS_19_SS.pdf
 1. Пічкур М. О. Бінарна специфіка образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецького профілю у вищій художньо-професійній школі. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць.Умань: Візаві, 2019. Вип. 2. 95–102. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14392/1/BINARNA_21_SS.pdf
 1. Тарасенко Г. С., Максимчук Б. А., Браніцька Т. Р., Демченко І. І., Хмеляр І. М., Пічкур М. О., Трофіменко В. О., Максимчук І. А. Здоров’я сучасної людини: чинники його вдосконалення. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наук. пр. № 11 (119) 19. С. 174–179. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/27859
 1. Пічкур М. О. Дидактичне значення використання етнічних орнаментальних протоформ у фаховій підготовці дизайнерів-графіків. Мистецтво та освіта. 2019. № 4. С. 52–57. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14394/1/MO_Protofurm.pdf

Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

 1. Пічкур М. О. Тенденція занепаду вищої художньо-педагогічної освіти України ХХІ століття. Неперервна педагогічна освіта
  в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції
  : зб. мат-лів ХVІ Міжнар. пед.-мист. читань пам’яті проф. О. П. Рудницької (м. Київ, 6 груд. 2018 р.). Київ: Талком, 2019. Вип. 2. 14. С. 210–212.
  https://lib.iitta.gov.ua/715895/1/ЗБІРНИК%20ЧИТАНЬ%202019%20ДО%20ДРУКУ.pdf
 1. Пічкур М. О. Сутність та специфіка образотворчої підготовки митця покоління «Z» у вищій художньо-професійній школі. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: мат-ли ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 18–19 квіт. 2019 р.). Умань: Вид-во «АЛМІ», 2019. С. 42–46. https://drive.google.com/file/d/1XElm5Sl15A0CQdG8Ojz-BqffgbcoBpCd/view
 1. Пічкур М. О. Образотворча підготовка майбутніх фахівців мистецької галузі у вищій школі періоду початку становлення радянської України. Мистецтвознавчі студії: наук. зб. факультету мистецтв Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини / редкол.: Терешко І. Г., Андрощук Л. М., Музика О. Я. [та ін.]. Умань: АЛМІ, 2019. Вип. 12. С. 124–128. https://drive.google.com/file/d/1Wxeph1zSKucm_Fn7Si3cg9Pi3JKF3o38/view

Публікації за 2020 рік: »

Статті у фахових виданнях України

 1. Пічкур М. О. Фокус результативності базового професійного етапу образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей. Молодь і ринок. 2020. № 2/181. С. 107–113. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14400/1/FOKUS_20_SS.pdf
 1. Пічкур М. О. Натюрморт цифрового формату: художня постановка, імітація, стилізація. Мистецтво та освіта. 2020. № 4. С. 42–49. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14395/1/NATURMORT_20_SS.pdf
 1. Пічкур М. О. Теоретичний базис стратегії образотворчої підготовки сучасного митця. Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2020. Вип. 12. С. 60-68. https://docs.google.com/document/d/16stWGzeS_Xotn6tcI4XJ65R2-e0ids8x/edit

Статті у зарубіжних фахових виданнях

 1. Пічкур М. О. Інтеграція академічного і цифрового рисунка в сучасній системі образотворчої підготовки студентів мистецьких спеціальностей. Revistă ştiinţifică progresivă. Молдова: «Fabrica Disa SRL». 2020. Vol. 3. № 3 (5). С. 9–14. http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14393

 Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science

 1. Pichkur M., Oliiar M., Rozman I., Petrenko O., Demchenko I., Ryabovol L. Explenation of Paradigm Methodology of Specialists in Higher Education System Vocational Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Vol 12. Issue 1. Sup 1. Р. 267– (Web of Science). https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2228/pdf
 1. Prokopenko O., Osadchenko I., Braslavska O., Malyshevska I., Pichkur M. Tyshchenko V. Competence approach in futurespecialist skills development. International Journal of Management. April Vol. 11. Issue 4. Р. 645–656. (Scopus). https://docplayer.net/185028646-Competence-approach-in-future-specialist-skills-development.html
 1. Pichkur M. O., Sotska H. I., Demchenko I. I., Korol A. M., Hordash A. M. The artist of informative generation: academic and digital paradigm of fine art training in a higher educational establishment. Information Technologies and Learning Tools. Vol. 79. Issue 5. P. 296–312. (Web of Science). https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2927/1726

 Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

 1. Пічкур М. О. Академізм і цифровізація: інтегративна модель образотворчох підготовки сучасного митця. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 8–9 квіт. 2020 р.). Умань: ВІЗАВІ, 2021. С. 167–170.
 2. Пічкур М. О. Основні професіографічні дескриптори результатів образо-творчої підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у вищій школі. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 9–10 квіт. 2020 р.). Умань: Візаві, 2020. С. 79–83. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14411/1/DESKRIPT_21_tesy.pdf
 1. Пічкур М. О. Тенденція до інтеграції академічної і цифрової парадигм образотворчої підготовки фахівців мистецького профілю у вищій школі. Актуальні проблеми формування естетичної   культури майбутніх дизайнерів: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 26–27 листоп.  2020 р.). Кривий Ріг: ФОП Маринченко С. В., 2020. С. 61–  http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14412/1/TENDENZ_20_tezy.pdf
 1. Пічкур М. О. Педагогічні засади студіювання гібридного рисунка в системі образотворчої підготовки фахівців мистецького профілю. Молодь, освіта, наука та мистецтво: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 26 жовт. 2020 р.). Умань: Візаві, 2020. С. 68–73. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14402/1/GIBRYD_20_tezy.pdf
 1. Пічкур М. О. Актуалізація наукової проблематики образотворчої підготовки художників-педагогів у системі мистецької освіти України. Topical issues of the development of modern science: Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference (Sofia, 6–8, May 2020). Sofia, Bulgaria. P. 653– http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14403/1/AKTUALIZ_20_tezy.pdf
 1. Пічкур М. О. Художньо-освітня роль інтеграції академічного і цифрового рисунка. About the problems of science and practice, tasks and ways to solve them: Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, 26–30 October 2020. Milan, Italy. P. 260–263. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14415/1/ROL_tezy_20.pdf
 1. Пічкур М. О. Цифровий рисунок: типологія, технологія й образотворчі особливості. Topical issues of science and practice: Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference, 02­–06, November 2020. London, Great Britain 2020. P. 36–40. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14399/1/RISUNOK_20_tezy.pdf

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації до виконання й оформлення випускних кваліфікаційних робіт з образотворчого мистецтва: (для ОС «бакалавр» та ОС «магістр» зі спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т мистецтв, каф. образотворч. мистецтва; уклад.: О. Музика, М. Пічкур. Умань: Візаві, 2020. 48 с.

Публікації за 2021 рік: »

 Статті у фахових виданнях України

 1. Пічкур М. О. Сучасна професійно-художня освіта: сутність, парадигми, традиції, новації, проблеми. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць. Умань: Візаві, 2021. Вип. 1 (5). С. 52–62. http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/234768

Статті у зарубіжних фахових виданнях

 1. Pichkur M., Sotska H., Hordash A., Poluden L., Patsaliuk I. Paradigm integration of fine art training for would-be professionals of art at high school at theory and local experience. Laplage em Revista. 2021. Vol 7. Issue 3. Р. 720–729. https://www.researchgate.net/publication/355113004_Paradigm_integration_of_fine_art_training_for_would-be_professionals_of_art_at_high_school_at_theory_and_local_experience
 1. Пічкур М. О. Експлікація цивілізаційного підходу до образотворчої підготовки сучасного митця. Věda a perspektivy. 2021. № 7(7). С. 209–223. http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/issue/view/31/55

 

Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science

 1. Lymarenko L., Gunko N., Kornisheva T. Pichkur M., Shevtsova O. Chekhunina. A. Students’ Multilevel Artistic and Pedagogical Communication Mastering. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2021. Vol. 12. Issue 3. Sup 1. pp. 235– (Web of Science). https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/3224/2904

 Тези доповідей у збірниках наукових конференцій:

 1. Пічкур М. О. Художній авангард як основа виникнення цифрового живопису. Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society: The VI International Science Conference, 23 – 26 February 2021. Stockholm, Sweden. Р. 66–71. http://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14404
 1. Пічкур М. О. Фокус осмислення сутності образотворчої підготови сучасного митця з позиції парадигмальної методології. Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Умань, 21–22 жовт. 2021 р.). Умань: Візаві, 2021. С. 153–159. https://drive.google.com/file/d/1F79KqUmIzffvukqBzt3Z4dqw3y8udOyI/view
 1. Пічкур М. О. Академізм і цифровізація: інтегративна модель образотворчої підготовки сучасного митця. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: ІV Міжнародна науково-практична конференція on-line конференція (м. Умань, 8–9 квіт. 2021 р.). Умань: ВІЗАВІ, 2021. С. 167–170. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14414/1/AKADEM_tezy_21.pdf
 1. Пічкур М. О. Художній авангард як основа виникнення цифрового живопису. Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society: The VI International Science Conference, 23 – 26 February 2021. Stockholm, Sweden. Р. 66–71.

Посібники

 1. Пічкур М. О. Теорія і практика композиції: навч. посібн. Харків: ПромАрт, 2021. 248 с. http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/14389/1/KOMPOS_21_POS.pdf

Публікації за 2022 рік: »

 Статті у фахових виданнях України

 1. Пічкур М. О. Концепція образотворчої підготовки студентів мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти. Наукові перспективи. 2022. № 5(23). C. 453-468. http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/1665/1663
 1. Пічкур М. О. Сутність, структура,  критерії,  показники  та  рівні образотворчої   готовності   студентів   мистецьких  спеціальностей до професійної діяльності. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 5(5). С. 377-390. http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/issue/view/58/84
 1. Пічкур М. О. Ретроспектива образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у європейських закладах вищої освіти. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 6(8). С. 230-245. http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/issue/archive
 1. Sotska Halyna, Pichkur Mykola. Typology of continuity of paradigms of visual training of specialists in art specialties. Естетика і етика педагогічної дії. 2022. № 26. С. 147-155. http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/article/view/273164/268841

 Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

 1. Пічкур М. О. Закономірності і принципи образотворчої підготовки майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти: Філософія культурно-мистецької освіти: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 24 бер. 2022 р. (24 черв. 2022 р.). Київ: КНУКМ, 2022. С. 160-163.
 2. Пічкур М. О. Традиції та інновації педагогічної рефлексії навчально-творчих робіт студентів образотворчих спеціальностей у закладах вищої освіти: Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: V Міжнародна науково-практична конференція on-line (м. Умань, 28-28 квітня 2022 року). Умань: Візаві, 2022. С. 84-87. https://drive.google.com/file/d/13SIMa5HChcCDy5P0emF-GH4kcPT5zcRM/view
 1. Пічкур М. О. Системний синергізм образотворчої підготовки сучасного митця в умовах цифрової трансформації суспільства: Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: ІХ Міжнародна науково-практична конференція (м. Умань, 23 листопада 2022 року). Умань: Візаві, 2022. С.

 Монографії

 1. Пічкур М. О. Цифровий формат образотворення: фахова підготовка сучасного митця. Moderní aspekty vědy: XV. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. С. 295–310. (0,6 др. арк.). http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-15.pdf
 1. Пічкур М. О. Образотворча підготовка студентів мистецьких спеціальностей у закладах вищої освіти: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. 270 с. https://lira-k.com.ua/preview/13032.pdf

Публікації за 2023 рік: »

 Публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science

 1. Пічкур М. О., Полудень Л. І., Демченко І. І., Сотська Г. І. Моніторинг цифрових слідів образотворчої підготовки здобувачів вищої мистецької освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2023. 94(2). С. 128–149. (Web of Sciense). https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/5205  https://doi.org/10.33407/itlt.v94i2.5205
 1. Piddubna, O., Pylnik, M., Pichkur, M., Poluden, L., Sotska, H. & Maksymchuk, A.. Pedagogical Mechanisms to Activate the Creative Development of Students of Art and Pedagogical Specialties of Higher Education Institutions by Means of the Latest Art. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2022.15(3). 1-14. (Web of Sciense). https://doi.org/10.18662/rrem/15.3/749

 Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

 1. Пічкур М. О. Середовищний підхід до образотворчої підготовки здобувачів вищої мистецької освіти. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття : зб. матеріалів ХХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / (м. Київ, 1 груд. 2022 р.). [наук. ред. : Г. І. Сотська, М. П. Вовк]. Вип. 6 (18). Чернівці: Букрек, 2023. С. 131-134. http://ipood.com.ua/e-library/programi-i-zbirniki-materialiv/neperervna-pedagogchna-osvta-hh-stolttya—2023/
 1. Пічкур М. О. Культурологічний підхід до образотворчої підготовки здобувачів вищої мистецької освіти. Філософія культурно-мистецької освіти: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 24 берез. 2023 р.). Київ: 2023. С. 151-155. https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15372/1/Тези.%202023%20Сухецька%20О.В.%20%28в%20репозитарій%29.pdf
 1. Пічкур М. О. Специфіка образотворчої підготовки майбутніх художників-реставраторів в умовах цифровізації вищої мистецької освіти. Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва: збірник матеріалів VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 18 січ. 2023 р.). Черкаси : 2023. С.
 2. Пічкур М. О. До проблеми формування художнього смаку здобувачів вищої мистецької освіти в умовах цифровізації. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: збірник матеріалів VIМіжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 4-5 трав. 2023 р.). Умань : Візаві, 2023. С. 71-75.

Статті проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

 1. Kunikowski S., Pichkur M., Stratan-Artyshkova T. Future teachers’ psychological readiness for inclusive teaching: coping-strategies. Science and Education. 2017. Issue 12. Р. 66–70. (Web of Science). https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2017/12_2017/9.pdf
 1. Пічкур М. О., Демченко І. І., Сулим В. Т. Фахово-ідентифікаційний вимір стану готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Наука і освіта. 2017. Вип. 10. С. 90–94. (Web of Science). https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2017/10_2017/11.pdf
 1. Pichkur M., Oliiar M., Rozman I., Petrenko O., Demchenko I., Ryabovol L. Explenation of Paradigm Methodology of Specialists in Higher Education System Vocational Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. Vol 12. Issue 1. Sup 1. Р. 267–292. (Web of Science). https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2228/pdf
 1. Prokopenko O., Osadchenko I., Braslavska O., Malyshevska I., Pichkur M. Tyshchenko V. Competence approach in futurespecialist skills development. International Journal of Management. April Vol. 11. Issue 4. Р. 645–656. (Scopus). https://docplayer.net/185028646-Competence-approach-in-future-specialist-skills-development.html
 1. Pichkur M. O., Sotska H. I., Demchenko I. I., Korol A. M., Hordash A. M. The artist of informative generation: academic and digital paradigm of fine art training in a higher educational establishment. Information Technologies and Learning Tools. Vol. 79. Issue 5. P. 296–312. (Web of Science). https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2927/1726
 1. Lymarenko L., Gunko N., Kornisheva T. Pichkur M., Shevtsova O. Chekhunina. A. Students’ Multilevel Artistic and Pedagogical Communication Mastering. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2021. Vol. 12. Issue 3. Sup 1. pp. 235–260. (Web of Science). https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/3224/2904
 1. Piddubna, O., Pylnik, M., Pichkur, M., Poluden, L., Sotska, H. & Maksymchuk, A.. Pedagogical Mechanisms to Activate the Creative Development of Students of Art and Pedagogical Specialties of Higher Education Institutions by Means of the Latest Art. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2022.15(3). 1-14. (Web of Sciense). https://doi.org/10.18662/rrem/15.3/749
 1. Пічкур М. О., Полудень Л. І., Демченко І. І., Сотська Г. І. Моніторинг цифрових слідів образотворчої підготовки здобувачів вищої мистецької освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2023. 94(2). С. 128–149. (Web of Sciense). https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/5205 https://doi.org/10.33407/itlt.v94i2.5205

Стажування:

У листопаді 2016 р. пройшов науково-методичне стажування в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка при кафедрі образотворчого мистецтва, дизайну та методик їх викладання (довідка № 1462-33/03 від 01.12.2016 р.).

У квітні 2017 р. пройшов міжнародне наукове стажування в Інституті Міжнародної та Академічної Співпраці (ІМАНС), організованого польською Фундацією ADD (м. Варшава, Польща) на базі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі (сертифікат  № 2087-68 від 06.042017 р.).

У грудні 2022 р. пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації «Педагогічна освіта та освіта дорослих: національний і європейський вимір» на кафедрі ЮНЕСКО «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття» при Інституті педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (сертифікат  № 16112112/24 від 22.12.2022 р.).

Авторське право:

Навчальний посібник: «Методика викладання образотворчого мистецтва: позакласна робота».

Навчальний посібник: «Формальна композиція: творчі основи».

Колективна монографія «Професійна підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва».

Навчальний посібник «Теорія і практика композиції».

Відзнаки:

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 63470 від 19.06.2003 р.) та почесними грамотами.

 

Творча діяльність:
Пічкур М. О. є учасником колективних виставок художників Уманщини у міській картинній галереї. Автор дизайну емблеми, штандарту і прапора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, графічної рекламної продукції та палітурок окремих наукових видань.

У вільний час захоплюється пейзажним і портретним жанрами олійного й акварельного живопису. Має статті публіцистичного змісту, одна з яких посіла третє призове місце за Всеукраїнським конкурсом нарисів про вчителя (газета «Освіта України», 2000 р.). Бере участь у громадській діяльності, зокрема є членом Всеукраїнської асоціації імені Василя Сухомлинського та громадської організації «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури» (МАСОНК).

Стаж науково-педагогічної роботи складає 32 роки, з яких 26 років – в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та 6 років у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.