ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » Музика Ольга Яношівна

Музика Ольга Яношівна

Музика

Музика Ольга Яношівна,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва,
кандидат педагогічних наук, доцент
Email: musicann@meta.ua; olgamuz66@gmail.com

Освіта:
У 1986 році закінчила з відзнакою Київський художньо-промисловий технікум (нині – Інститут декоративно-прикладного мистецтва імені М. Бойчука), відділення «Художнє оформлення». У 2006 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя образотворчого мистецтва, етики, естетики, викладача образотворчих дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, практичного психолога у закладах освіти.


Професійна кар’єра:
1986-1988 роки – художник міського об’єднання «Промтовари» (м. Запоріжжя);
1990-1992 роки – художник Уманського міського управління торгівлі (м. Умань);
1992-2001 роки – художник лакових мініатюр у приватному підприємстві;
2001-2006 роки – старший лаборант кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
З 2006 року – викладач кафедри образотворчого мистецтва та художньо-трудової діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;
2011-2012 роки – старший викладач кафедри образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;
з 2012 року – доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації – 11 років, з них в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – 11 років.
Викладає дисципліни: «Живопис», «Кольорознавство», «Теорія і практика живопису», «Теорія і практика колористики», «Історія художнього текстилю та костюма», «Практикум з художньої творчості», керівник навчально-творчої практики «Пленер».


Наукова діяльність:
Сфера наукових інтересів: творчість як основа розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва; формування творчої особистості художника-педагога в процесі вивчення фахових дисциплін; живопис як засіб розвитку творчого потенціалу майбутнього художника-педагога та ін.
Кандидат педагогічних наук із січня 2012 р. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему: «Розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін» захистила в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, науковий керівник – Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики музичного мистецтва Київського університету імені Бориса Грінченка. Автор близько 60 публікацій у наукових фахових виданнях, журналах. Учасник Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій і семінарів. Керівник студентської проблемної групи «Творчий розвиток особистості студента засобами живопису».
Науковий керівник випускних кваліфікаційних робіт зі спеціальності «Образотворче мистецтво».

Видавнича діяльність:
1. Музика О.Я. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін : монографія / О.Я. Музика. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 188 с.
2. Музика О.Я. Матеріали і техніка олійного живопису / О.Я. Музика. Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 114 с.
3. Технології проективного моделювання в мистецькій освіті : навч.  метод. посібн. для студ. мист.-пед. факульт.: уклад.: Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Король А.М., Калабська В.С., Музика О.Я., Сирота З.М., Сирота В.М., Семенчук В.В., Ятло Л.П., Ятло Л.Г.– Умань : ВПЦ «Візаві», 2014. – 181с.
4. Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза) : навч.метод. посібн. для студ.мист.-пед. факульт. : уклад. : Андрощук Л.М., Балдинюк Н.А., Балдинюк Д.І., Калабська В.С., Король А.М.,Купсік М., Куценко С.В., Куценко Є.І., Музика О.І., Ніколаї Г.Ю., Сирота З.М., Сирота В.М. – ВПЦ «Візаві», 2014. – 82с.
5. Художньо-творчий розвиток обдарованих дітей у мистецькій освіті : навч.-метод. посібн. для студ. мистецько-пед. факульт. уклад. Сирота З.М., Радченко С.М., Тименко В.П., Балдинюк Д.І., Балдинюк Н.А., Волошин П.М., Король А.М., Куценко С.В., Музика О.Я., Радченко С.П., Сирота В.М., Семенчук В.В., Терещенко Л.Д.  – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 106 с.
6. Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель : альбом-посібник для студ. мистецько-пед. факульт. / уклад. Сирота З.М., Сирота В.М., Калабська В.С., Музика О.Я., Ятло Л.П., Ятло Л.Г., Волошин П.М., Семенчук В.В. – Умань : «МВХД», «ОМ». 2015. – 104 с.
7. Пленер : практика з образотворчого мистецтва : навчально-методичний посібник / укладач : О. Я. Музика. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 136 с.

Експертна діяльність:
1. Член експертної комісії при проведенні акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з напряму підготовки, спеціальності 6.020205, 7.02020501, 8.02020501 «Образотворче мистецтво» в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 24 по 26 лютого (наказ МОН України № 405 л від 12.02.2014 року)
2. Член експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка з 17 по 19 січня 2017 р. (наказ МОН України № 2А від 13.01.2017 року)
3. Голова експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» у Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса) з 05 по 06 квітня 2017 р. (наказ МОН України № 481-А від 28.03.2017 року)
4. Голова експертної комісії при проведенні чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020501 «Образотворче мистецтво» у Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної  ради «Богуславський гуманітарний коледж імені І.С. Нечуя-Левицького» з 12 по 14 червня 2017 р. (наказ МОН України № 891-А від 06.06.2017 року)

Опонування дисертацій:
Бобренко Ростислав Всеволодович «Формування культурознавчої компетентності майбутніх фахівців з видавничої справи і редагування засобами образотворчого мистецтва», м. Переяслав-Хмельницький, 24 травня 2013 р.;
Колоянова Ольга Геннадіївна «Формування готовності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до інтерпретації художніх творів», м. Одеса, 17 червня 2013 р.

Авторське право: Музика О.Я. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення фахових дисциплін : монографія / О.Я. Музика. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 188 с.

Відзнаки:
За період педагогічної роботи нагороджена почесними грамотами Уманської міської Ради, Уманського міського відділу освіти, Уманського міського відділу культури і туризму, ректорату Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2010, 2012, 2013, 2014, 2016 рр.);
– дипломом за участь у художній виставці «Барви життя» (м. Київ, 2015 р.)
– подякою Уманського краєзнавчого музею за підготовку та проведення виставки «Рідному місту присвячую» (2016 р.).


Творча діяльність:

Учасник багатьох колективних виставок художників Уманщини в міській картинній галереї, виставковому залі Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань», автор персональних виставок на кафедрі образотворчого мистецтва, в Уманській картинній галереї (квітень 2014 р., листопад 2016 р.).
Учасник благодійних художніх виставок в м. Умань (вересень 2014 р.) та в м. Києві (вересень 2015 р.). Захоплюється поезією, має публікації в періодичних виданнях і літературних альманахах.

Повернутися назадРоздрукувати публікацію

 

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

14.07
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Вступники, які претендують на отримання сільського коефіцієнта, можуть окрім визначеної Довідки про реєстрацію місця проживання особи завантажувати в кабінет інші документи, що підтверджують термін їх реєстрації в селі. Це необхідно робити у випадку, коли фактичний термін реєстрації вступника в селі перевищує два роки, одн [...]
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО СІЛЬСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ?
13.07
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
12 липня Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини розпочав прийом заяв про вступ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (на денній та заочній формах за повним та скороченим терміном навчання) та освітнього ступеня магістра (на денній і заочній формах). Більшість вступників цього року п [...]
УНІВЕРСИТЕТ АКТИВНО ПРИЙМАЄ ЗАЯВИ НА ВСТУП ВІД АБІТУРІЄНТІВ
13.07
Новини УДПУ ім. Павла Тичини
Рішенням від 11 липня 2018 року Уряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 2018 року. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Його загальний обсяг становить 191 тис. 100 місць. З них 167 тис. 016 місць – [...]
ЦЬОГОРІЧ НАЙБІЛЬШИЙ ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ – НА ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛІВ

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua