ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Бойко Ірина Михайлівна

Бойко Ірина Михайлівна

БОЙКО Ірина Михайлівна,
заступник завідувача кафедри з наукової роботи,
старший викладач

Освіта:

2003-2007 роки – навчалася в Уманському обласному музичному училищі імені П. Д. Демуцького по класу фортепіано. По завершенню навчання отримала диплом молодшого спеціаліста та здобула кваліфікацію: викладач фортепіано, артист ансамблю, концертмейстер.

2007-2010 роки – навчалася в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію: вчитель музики, етики, естетики і художньої культури загальноосвітніх навчальних закладів; викладач музичних дисциплін ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

2011-2014 роки – навчалася в Донецькій державній музичній академії імені Сергія Прокоф’єва по класу фортепіано, орган.

2014-2015 роки – навчалася в Одеській національній музичній академії імені А.В. Нежданової по класу спеціального фортепіано. По завершенню навчання отримала диплом бакалавра та здобула кваліфікацію: концертмейстер викладач (фортепіано).

2015-2017 роки – навчалася в магістратурі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Музичне мистецтво». По завершенню отримала диплом магістра з відзнакою та здобула кваліфікацію «Магістр мистецтв, викладач професійного навчально-виховного закладу, концертмейстер, артист-соліст-інструменталіст».

2020 рік – успішно пройшла курс підвищення кваліфікації «Основи використання цифрових інструментів для дистанційного навчання» для викладачів творчих закладів, що проводить Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій», за програмою підвищення кваліфікації за напрямом використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.

2021 рік – на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини пройшла курси підвищення кваліфікації (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) зі спеціальності 025 Музичне мистецтво та підвищила кваліфікацію за напрямом: викладач-інструменталіст (фортепіано), концертмейстер. Захистила випускну роботу на тему: «Теоретико-педагогічний аналіз фахової (фортепіанної) освіти».

2022 рік – наукове стажування «Академічна доброчесність» на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (Варшава, Польща), метою якого було ознайомлення із європейськими підходами щодо питання наукового плагіату і популяризацією академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею. У результаті підвищення кваліфікації написано та захищено наукове есе «Академічна доброчесність в освітньому процесі здобувачів вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво».

Професійна кар’єра:

2007-2008 роки – вчитель музики та музичного мистецтва Громівського НВК.

2010-2014 роки – вчитель музики та музичного мистецтва Юрківського НВК, музичний керівник дитячого садочка.

2014-2019 роки – викладач кафедри інструментального виконавства, факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

з 2020 року – старший викладач кафедри інструментального виконавства і заступник декана з впровадження платформи MOODLE, факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Основні навчальні курси, які викладає Бойко І. М.:

 • Фах (фортепіано);
 • Музичний інструмент (фортепіано);
 • Основний музичний інструмент (фортепіано);
 • Концертмейстерський клас;
 • Мистецтво концертмейстера;
 • Історія фортепіанного мистецтва.

Курси підвищення кваліфікації:

Бойко І. М. є розробником та лектором 30-ти годинних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою). Напрям: Удосконалення фахової компетентності виконавців-концертмейстерів музичного мистецтва. Тема: Теоретичні та практичні аспекти роботи концертмейстера в закладах мистецької освіти.

Наукова діяльність:

З 2022 року – член наукової організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва», основною метою якої є вивчення досвіду діяльності закладів вищої освіти та суб’єктів публічного адміністрування у сфері освіти і науки держав Європейського Союзу, а також створення спільного сприятливого наукового середовища України та держав Європейського Союзу.

Автор публікацій у наукових збірниках України та закордону. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій та семінарів.

 Список опублікованих праць:

 1. Бойко І. Розвиток української інструментальної (фортепіанної) освіти у сучасному музично-педагогічному дискурсі. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2015. Вип. 12. Ч. 2. С. 221‑228
 2. Бойко І. Генезис інструментальної (фортепіанної) освіти України. Молодь, освіта, наука та мистецтво: тези доп. всеук. наук.-паракт. сем. (м. Умань, 27 лист. 2015 р.). Умань, 2015. С. 50-53.
 3. Бойко І. Соціокультурні функції фахової (фортепіанної) освіти. Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти: тези доп. ІІ всеукр наук-практ. сем. з міжнар. уч. (м. Умань, 25 квіт. 2016 р.). Умань, 2016. С. 17-19.
 4. Бойко І. Сучасний стан та перспективні тенденції розвитку фахової (фортепіанної) освіти в мистецьких закладах України. Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства: тези доп. ІІ міжнар. конф. мол. учених та студ. (м. Одеса, 6-7 жовт. 2016 р.). Одеса, 2016. С. 8-13.
 5. Бойко І. Періодизація розвитку фахової (фортепіанної) освіти сучасних музично-педагогічних дослідженнях. Молодь, освіта, наука та мистецтво: тези доп. ІІІ всеук. наук.-паракт. сем. (м. Умань, 24 лист. 2016 р.). Умань, 2016. С. 23-28.
 6. Бойко І. Аналіз творчо-педагогічної діяльності видатного піаніста-педагога Ф. Якименка. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: тези доп. ХХХVІІІ всеукр наук.-практ. інт.-конф. (м. Переяслав Хмельницький, 14 груд. 2017 р.). Переяслав-Хмельницький, 2017. С. 238-240.
 7. Бойко І. М. Аналіз творчо-педагогічної діяльності провідного педагога-піаніста М. Лисенка. Історичний аспект. Мистецтвознавчі студії. 2019. – Вип. 12. С. 27-31.
 8. Бойко І.М., Умрихіна О.С. Особливості роботи концертмейстера в класі хорового диригування. Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти : матеріали І Всеукр. наук.-прак. конф. з між нар. участю (Умань, 28-29 квіт. 2020 р.) і І Міжнар. наук.-прак. конф. (3- верес. 2020 р.). МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Терешко, Ю.М. Бай, Т.А. Радзівіл, Т.І. Олійник]. – Умань : Візаві, 2020. С. 7-10.
 9. Бойко І. М. Мистецтво концертмейстера: метод. рек. до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти / І. М. Бойко ; МОН України, Уманський держ. пед. Ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 51 с.
 10. Бойко І. М. Соціокультурні функції фахової (фортепіанної) освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І.Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельвестика», 2021. – Вип. 38. Том 1. – 10-15 с.
 11. Ірина Бойко. Формування концертмейстерських умінь і навичок у здобувачів вищої освіти. International Science Journal of Education & Linguistics. Vol. 1, No. 3, 2022, pp. 64-69. doi: 10.46299/j.isjel.20220103.6. https://isg-journal.com/isjel/article/view/38
 1. Радзівіл Т. А., Бойко І. М. Академічна доброчесність в освітньому процесі здобувачів вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. 2022. С. 202–206.
 2. Бойко І. М. Комплекс музично-теоретичних та педагогічних дисциплін як невід’ємна складова подальшої професійної діяльності концертмейстера. Вісник науки та освіти. Серія «Педагогіка». Київ, 2023. № 5(11). С. 401–412.  https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-5(11)-401-412
 1. Бойко І. М., Радзівіл Т. А. Формування soft skills у здобувачів вищої освіти при викладанні дисципліни «Мистецтво концертмейстера». Вісник науки та освіти. Серія «Педагогіка». 2023. Вип. 8(14). С. 426–435.  https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-8(14)-426-435  
 1. Радзівіл Т. А., Бай Ю. М., Бойко І. М. Здоров’язберігаюча компетентність інструменталістів – важлива умова успішної концертно-виконавської діяльності. Наукові інновації та передові технології. Серія «Педагогіка». Київ, 2023. Вип. № 11(25). С. 567–576.  https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-11(25)-567-576

Авторське право:

 1. Радзівіл Т. А.,Олійник Т. І., Бойко І. М. «Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство» першого рівня вищої освіти (бакалавр)» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83126 від 26.11.2018).

Нагороди:

2019 рік:

«Подяка» за підготовку Лауреата І ступеня ХІІ Міжнародного багатожанрового  фестивалю мистецтв «КВІТУЧА КРАЇНА». 13 жовтня, Умань.

2022 рік:

«Подяка» за підготовку Лауреата І ступеня Міжнародного двотурового фестивалю-конкурсу «ЧОРНОМОРСЬКА СОНАТА». 31 травня, Одеса.

«Подяка» за підготовку Лауреата Міжнародного багатожанрового двотурового благодійного конкурсу мистецтв «LAND OF TALENTS 2022 – З МИРОМ У СЕРЦІ» (міжнародний проект УКРАЇНА-АВСТРІЯ). 18-27 липня.

2023 рік:

«Подяка» за плідну наукову роботу та високий рівень підготовки здобувачів вищої освіти до всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсів у 2021/2022 – 2022/2023 н. р. р. (м. Умань, 2023 р.).