ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Калабська Віра Степанівна

Калабська Віра Степанівна

Калабська Віра Степанівна
Калабська Віра Степанівна (19.04.1977) – педагог, диригент,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Освіта:
1996 – Уманське державне музичне училища імені Порфирія Демуцького, диплом з відзнакою;
2001 – Донецька державна консерваторія імені Сергія Прокоф’єва, диплом з відзнакою;
2005 – Уманський аграрний університет;
2010 – аспірантура УДПУ імені Павла Тичини;
2014 – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук;
2015 – присвоєно вчене звання доцента кафедри інструментального виконавства.

Професійна кар’єра:
2001 – викладач кафедри музики та хореографії УДПУ імені Павла Тичини;

2004 – завідувач мистецько-педагогічного відділення Інституту соціальної та мистецької освіти УДПУ імені Павла Тичини;
2005-2007 – заступник декана мистецько-педагогічного факультету з навчальної роботи;
2011 – старший викладач кафедри хореографії та музінструменту УДПУ імені Павла Тичини;
2014 – заступник декана з наукової роботи мистецько-педагогічного факультету УДПУ імені Павла Тичини;
2014 – доцент кафедри музичного мистецтва УДПУ імені Павла Тичини;
2014 – доцент кафедри інструментального виконавства УДПУ імені Павла Тичини.

Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво»

Основні навчальні курси, які викладає Калабська В. С.:

– оркестровий клас,
– ансамбль,
– музикування в малих формах,
– інструментознавство,
– диригування,
– методика викладання оркестрового диригування,
– мистецтво колективного музикування,
– музичний інструмент.

Науковий керівник магістерських досліджень.

Керівник наукової теми кафедри інструментального виконавства «Вітчизняна та зарубіжна мистецько-педагогічна спадщина (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)».
Номер державної реєстрації НДР: 0115U000071

Організатор і засновник:
2001 – народного інструментального ансамблю «Акварелі»;

2010 – інструментального дуету «Ренесанс»;
2011 – збірника наукових праць студентів факультету мистецтв УДПУ імені Павла Тичини «Мистецтвознавчі студії».

Художній керівник та диригент:
2001 – народного інструментального ансамблю «Акварелі» УДПУ імені Павла Тичини;

2003 – студентського учбового оркестру народних інструментів УДПУ імені Павла Тичини;
2009– 2022 – народного аматорського ансамблю народних інструментів «Русь» Уманського міського будинку культури імені Ю. Смолича;
2012– 2015 народного аматорського інструментального ансамблю УДПУ імені Павла Тичини «Музичні візерунки».

Член журі конкурсів:
– «Пісенний вернісаж» (УДПУ імені Павла Тичини);

– Республіканського конкурсу учнів музичних та балетних шкіл Сербії (2016 р., м. Нові Сад, Сербія);
– ІІ Міжнародного конкурсу мистецтв «CA ART WORLD» (2019 р., Турція)
– Міжнародних багатожанрових дистанційних фестивалів-конкурсів мистецтв Центру освітніх інновацій та творчості «Гармонія».

Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського співробітництва», член творчої спілки «Асоціації діячів естрадного мистецтва України», громадської організації «Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського», Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності та науково-дослідної лабораторії «Етнологія Черкаського краю» УДПУ імені Павла Тичини.

Лауреат:
2008 – І Всеукраїнського конкурсу «Вічний рух» (м. Дрогобич, Україна);
2013 – VІ Міжнародного конкурсу «Perpetuum mobile» (м. Дрогобич, Україна);
2013 – Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Кубок Надросся» (м. Ракитне, Україна);
2013 – Міжнародного конкурсу «Citta di Lanciano» (м. Ланчіано, Італія);
2014 – Міжнародного інтернет-конкурсу «Internet music competition 2014» (м. Белград, Сербія);
2014 – ІХ Міжнародного конкурсу «Закарпатський едельвейс» (м. Ужгород, Україна);
2014 – ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального виконавства «Квітуча країна» (м. Умань, Україна);
2015 – ІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу інструментального виконавства «Квітуча країна» (м. Умань, Україна);
2016 – Міжнародного інтернет-конкурсу «Internet music competition 2016» (м. Белград, Сербія);
2016 – ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Музичні перлини» (м. Одеса, Україна);
2017 – VІІІ Міжнародного конкурсу-фестивалю «Квітуча країна» (м. Умань, Україна);
2019 – ХІ Міжнародного конкурсу-фестивалю «Квітуча країна» (м. Умань, Україна);
2019 – Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Music Universe» (м. Одеса, Україна);
2019 – ІІ Міжнародного інтернет-конкурсу мистецтв «CA ART WORLD» (Турція).
2020 – Міжнародного інтернет-конкурсу інструментального виконавства «Musical Power 2020» (м. Одеса, Україна).
2020 – ІV Міжнародного інтернет-конкурсу мистецтв «Musical South Palmyra» (м. Одеса, Україна).

Дипломант:
IV Міжнародного конкурсу «Fortissimo» (м. Харків, Україна – 2006);

V Всеукраїнського фестивалю аматорського мистецтва (Україна, 2007);
ХІІІ Міжнародного конкурсу «Зустрічі акордеоністів» (м. Санок, Польща – 2014).

Науково-методичні роботи:
– понад 40 наукових праць;

– монографії: одноосібна «Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ століття)» (2013), колективна «Інструментальне виконавство: теорія, історія та практика»;
– навчально-методичні посібники:
у співавторстві: «Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза)» (2014), «Технології проектного моделювання в мистецькій освіті» (2014), «Етнопедагогічні дослідження: історія, довід, перспективи» (2015);
одноосібні: «Оркестровий клас та ансамбль» (2015), «Оркестровий клас» (2021).

Наукові праці за 2017 р.: »

Наукові праці за 2017 р.:

 1. Калабська Віра. Концерт для домри з оркестром В. Подгорного: виконавський аспект. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2017. Випуск 15. С. 370-378.
 2. Андерсон Л. Синкопований годинник. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад В. Калабської, Т. Похолюк; муз. ред. та упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 53 с.
 3. Шамо І., Палійчук В. Де ти тепер. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад В. С. Калабської, Т. В. Косінської; муз. ред. та упоряд. В. С. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві»,2017. 53 с.
 4. Тамарин Й. Старовинний гобелен. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад В. С. Калабської, Т. С. Добровецької; муз. ред. та упоряд. В.С.Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві»,2017.61 с.
 5. Косінська Т.В., Калабська В.С. Музичний конкурс к необхідний компонент у формуванні музично-виконавської компетентності учнів-бандуристів ПСМНЗ. Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру. Умань, 2017. Вип. 1, Ч. ІІ. С. 33-38.
 6. Калабська В.С., Шевчук А.В. Колективне музикування як удосконалення педагогічної майстерності виконавця-скрипаля (на прикладі творчих колективів м. Умані). Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей. К., 2017. Вип. 8 (12). С. 109-112.
 7. Калабська В. С. Вальс № 2 (cis-moll) С. Прокоф’єва у виконавській практиці домриста. Творчість С. Прокоф’єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України : традиції та сучасність. Суми, 2017. С. 70-77.
 8. Kalabska V. Instrumental ensembles of USPU named after Pavlo Tychyna. Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 грудня 2017 року, м. Суми). – Суми, 2017. С. 134-136 

Наукові праці за 2018 р.: »

Наукові праці за 2018 р.:

 1. Калабська Віра, Умрихіна Оксана. Компетентнісний підхід становлення особистісно-професійних якостей майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2018. Вип. 17. С. 182-187.
 2. Скорик М. Мелодія з музики до кінофільму «Високий перевал». Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад В. Калабської, В. Галімон; муз. ред. та упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018.42 с.
 3. Войтенко С. Откровение. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад Я. Прилуцького; муз. ред. та упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві»,2018. 71 с.
 4. Чухрай О., Котляр В. Молодичка. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад В. Калабської, О. Денисенка; муз. ред. та упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві»,2018.42 с.
 5. Бабаджанян А. Ноктюрн. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад В. С. Калабської, О. Г. Бойка; муз. ред. та упоряд. В. С. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві»,2018.76 с.
 6. Вівальді А. Глорія. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад В. С. Калабської, Б. В. Козоріза; муз. ред. та упоряд. В. С. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві»,2018. 58 с.
 7. Дмитрієв В. Стара карусель. Партитура для оркестру народних інструментів / переклад О. О. Черевченко, муз. ред. та упоряд. О. О. Черевченко, В. С. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 70 с.
 8. Калабська В. С., Умрихіна О. С. Духовність та культурно-мистецька освіта: пошуки раціонального. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 19-20 квітня 2018 р.). Умань, 2018. С.62-65.
 9. Калабська В. Інструментальне колективне музикування як елемент конкурентноспроможності педагога-музиканта. Мистецтвознавчі студії : матеріали ІV Всеукраїнського науково-методичного Інтернет-семінару з Міжнародною участю (м. Умань, 23 листопада 2017 р.) та V Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Умань, 22-23 березня 2018 р.). Умань, 2018. Випуск 11. Музичне мистецтво. Хореографічне мистецтво. Мистецтво дизайну. С. 27-29.
 10. Калабська Віра Степанівна. Підготовка диригента-випускника на практичних заняттях з оркестрового класу в УДПУ імені Павла Тичини. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 9-10 квітня 2020 р.). Умань, 2018. С.37-39.

Наукові праці за 2019 р.: »

Наукові праці за 2019 р.:

 1. Palii A.P., Lukyanov I.M., Kovalchuk A.O., Denicenko S.A., Kalabska V.S., Ivashchenko S.G., Boyko Y.A., Sychova T.O., Diachuk P.V., Mitiashkina T.Y., Paliy A.P. Efficiency of Various Reagents on Ammonia Reduction in Litter Removal From Belt Conveyors for Battery Cages UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY 2019 V.9 Issue 4 P. 571-577.
 2. Біберган В. Арія. Партитура / Переклад В. Калабської, А. Нетребенка; муз. ред. та упоряд. В.Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2019. 38 с.
 3. Герасименко О. Сповідь. Партитура / Переклад В. Калабської, А.Наливалкіної; муз. ред. та упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві»,2019. 44с.
 4. Прилуцький Ярослав, Калабська Віра. Гітарне мистецтво на теренах України у ХІХ столітті. Мистецтвознавчі студії. Умань: АЛМІ, 2019, вип. 12. С.133-137.

Наукові праці за 2020 р.: »

Наукові праці за 2020 р.:

 1. Palii A. P., Nanka O.V., Kovalchuk Y. O., Kovalchuk A. O., Kalabska V. S., Kholod I. V., Pobirchenko O. M., Umrihina O. S., Poliakov A. M., Ishchenko K.V., Paliy A. P. Effect on the bactericidal device for decontamination the air microorganisms in poultry house on the content of toxic gases UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY 2020 Том: 10 Выпуск: 1 Стр.: 24-29.
 2. Palii A.P. Paliy A.P. Rodionova KO Zolotaryova S.A. Kushch L.L. Borovkova V.M., Kazakov M.V., Pavlenko I.S., Kovalchuk Y.O. Kalabska V.S. Kovalenko O.V. Pobirchenko O.M. Umrihina O.S. Microbialcontaminationofcow’smilkandoperatorhygiene UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY 2020 Vol. 10, Issue 2, pp. 392-397.
 3. PaliiA. P., KovalchukY. O.,BoykoY. A.,BondarukY. V.,DiachukP. V.,DukaT.M.,PidlypniakI. Y.,KalabskaV. S.,KovalenkoA. S.,TarasukL. M.,PaliyA. P.Impact of various milking equipment on incidence of mastitis in dairy herd UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY2020 Volume: 10 Issue: 5 Pages: 160-165
 4. Байкін В., Руденко Ф. Сивина. Партитура / Переклад для оркестру народних інструментів В. Ткача, В. Калабської; муз. ред. та упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 39 с.
 5. Товпеко М. Ой, при лужку. Партитура / Перклад С. Бурлаки, В. Гусака; муз ред. та упоряд. В.Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 69 с.
 6. Свірідов Г. Військовий марш. партитура / Переклад І. Проданова, В. Калабської; муз. ред. та упоряд. В. Калабська. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 46 с.

Наукові праці за 2021 р.: »

Наукові праці за 2021 р.:

 1. Оркестровий клас: навч-метод. посіб. для вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Ч. 1. Умань : Візаві, 2021. 250 с.
  https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14676
 2. Palii, А.P., Osipenko, T.L., Patryeva, L.S., Chechui, H.F., Kirovych, N.O., Kosenko, S.Y., Nikolenko, I.V., Kalabska, V.S., Boyko, Y.A., Paliy, A.P. (2021). Dependences between the milk protein characteristics in cattle and offspring. Ukrainian Journal of Ecology, 11 (2), 313-319.
 3. Budnyk, O., Matveieva, N., Fomin, K., Nazarenko, T., & Kalabska, V. (2021). Preparation of future teachers for the introduction of digital innovation in a Rural School: problems and prospects. Revista Brasileira De Educação Do Campo6, e13124.
  https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e13124
 4. Kalabska V.S. Scientific achievements – a factor of successful training of future choreographers in Pavlo Tychyna USPU. Modern systems of science and education in the USA,EU and post-Soviet countries ‘2021: International scientific conference proceedings (USA, February, 15-16, 2021). USA, 2021. P. 180-183.
 5. Дишлевий С. О., Калабська В. С. Джаз – популярний напрям виконавства на трубі (ХХ століття). Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи  = The theoretical and methodological aspects of art education: achievements, problems and prospects: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Умань, 21-22 жовт. 2021 р. Умань : Візаві, 2021. – С. 60-63.
  https://drive.google.com/file/d/1F79KqUmIzffvukqBzt3Z4dqw3y8udOyI/view?usp=drivesdk

Наукові праці за 2022 р.: »

Наукові праці за 2022 р.:

 1. Hrebeniuk, L., Motsak, S., Ruzhytskyi, V., Kalabska, V., & Tepla, O. (2022). Students’ preparation for international cooperation in distance learning with role-playing, Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges, Youth Voice Journal Vol. IV pp. 17-30. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-60-7
  https://www.rj4allpublications.com/product/students-preparation/
 2. Kseniia Prykhodko, OlenaKhil, Olena Pobirchenko, Oksana Umrykhina, Vera Kalabska, Olha Bobyr. Art Education on Big Data and Digital Platforms Base of Higher Education Institutions. International Journal of Health Sciences .Vol. 6 No. 1, April 2022, pages: 357-365 e-ISSN: 2550-696X, p-ISSN: 2550-6978
  https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n1.4440
 3. Віра Калабська. Історія відомих струнно-смичкових інструментів (на прикладі віолончелі). Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін. Умань : Візаві, 2022. С. 43-48.
  https://drive.google.com/file/d/13SIMa5HChcCDy5P0emF-GH4kcPT5zcRM/view
 4. Віра Калабська, Андрій Кислюк. Кирило Карабиць – сучасний український диригент. Проблеми музичного виконавства в умовах сучасної мистецької освіти. Умань : Візаві, 2022. С. 20-23.
  https://drive.google.com/file/d/10WE9RN49rcrSgUWiAqoVCz5t3jWG5yNh/view
 5. Віра Калабська. Пам’яті Валерія Івка. Проблеми музичного виконавства в умовах сучасної мистецької освіти. Умань : Візаві, 2022. С. 16-19.
  https://drive.google.com/file/d/10WE9RN49rcrSgUWiAqoVCz5t3jWG5yNh/view
 6. Калабська Віра Степанівна. Педагогічна діяльність видатних виконавців (на прикладі М. Ростроповича). Концептуальні шляхи розвитку освіти та мистецтва: науково-методичний та практичний аспекти. Умань, 2022. С. 78-84.
 7. Калабська В. С. Майстер–клас у мистецьких ЗВО (на прикладі факультету мистецтв УДПУ імені Павла Тичини). Філософія культурно–мистецької освіти : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 24 бер. 2022 р. (24 черв. 2022 р.). Київ, 2022. С. 76-80.
  https://drive.google.com/file/d/1zCmJJEX-PTt7hwP0MY_28LZvtkVq6wRb/view
 8. Калабська В.С. Академічна доброчесність на факультеті мистецтв УДПУ імені Павла Тичини. Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022). Варшава, 2022. С.116-119.
  https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf

Наукові праці за 2023 р.: »

Наукові праці за 2023 р.:

 1. Бай Ю.М., Калабська В. С. Творчість митців Центрального регіону України як складова підготовки здобувачів ОП Музичне мистецтво (на прикладі учбових колективів м. Умані). Наука і техніка сьогодні 2023. №10 (24). С. 198-205. http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/6008/6041
 2. Каласбка В.С. Особливості самостійної роботи здобувача-диригента інструментального колективу. Системні інновації в сучасній музичній освіті та науці. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 21-23.

Стажування: »

Стажування:

 1. Наукове стажування «Академічна доброчесність» в обсязі 6 кредитів (180 год.) в Польщі (Вищий Семінаріум Духовного університету UKSW (Варшава, Польща) Сертифікат KW-240622/014, виданий 24.06.2022 р.Сертифікат
 2. Наукове стажування «Академічна доброчесність» в обсязі 6 кредитів (180 год.) в Польщі (Вищий Семінаріум Духовного університету UKSW (Варшава, Польща) Сертифікат KW-001/0223, виданий 24.02.2023 р.Сертифікат

Підвищення кваліфікації: »

Підвищення кваліфікації:

 1. Участь у Міжнародному науково-творчому семінарі з підвищення кваліфікації та пройшла 30-ти год. інтенсив-практикум за участі таких диригентів: Rasa Gelgotiene (Lithuania), Сергія Савенка, Володимира Дикого (Україна). Сертифікат виданий 19.07.2020 р. №0045.Сертифікат
 2. Прослухала цикл лекцій та майстер-класів «Парадокси музичного мистецтва» піаніста, музичного діяча, члена Національного Союзу Журналістів України, голови Місії Д. Ойстраха та С. Ріхтера в Одесі, професора Ю.Б. Дикого Довідка
 3. З 27.03.2023 по 07.05.2023 було пройдено підвищення кваліфікації «Системні інновації в сучасній музичній освіті та науці» в обсязі 6 кредитів (180 год.). Свідоцтво №ADV-270309-CSI від 07.05.2023 р.Свідоцтво

06.10.2020 р. взяла участь у семінарі-тренінгу «Шляхи розвитку мистецької освіти в умовах ронкової економіки» Сертифікат 

13.01.2022 р. взяла участь у вебінарі «Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці за даними Web of Science та InCites». Організатор компанія «Clarivate» Сертифікат 

17.10.2022 р. взяла участь у вебінарі «Цифрові інструменти Google для освіти». Організатор Академія цифрового розвитку. Сертифікат

З 17 по 23.10.2022 р. пройшла курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (середній рівень). Організатор Академія цифрового розвитку. Сертифікат

27.04.2023 р. взяла участь у вебінарі «ChatGPT: що потрібно знати науковцям, освітянам, бібліотекарям». Організатори: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Одеський національний технологічний університет, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» та «Clarivate». Сертифікат

Розробник навчально-методичного забезпечення студентів за ОП «Музичне мистецтво».

Входить до складу редакційної колегії Міжнародних наукових журналів: «Науковий погляд у майбутнє», «Modern engineering and innovative technologies», «SWorldJournal».

Авторське право: »

Авторське право:
Навчально-методичний посібник «Технології проективного моделювання в мистецькій освіті»
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67006.

Навчально-методичний посібник для студентів «Ритмопластичне інтонування у діалоговій взаємодії мистецтв (на матеріалі методичної системи Еміля Жак-Далькроза)»
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67005.

Альбом-посібник «Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель»
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 66998.

Гусак В. А., Калабська В. С., Кремешна Т. І., Радзівіл Т. А., Умрихіна О. С. «Інструментальне виконавство: теорія, історія та практика»: колективна монографія.
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75176

Навчальний посібник «Етнопедагогічні дослідження: історія, довід, перспективи»;
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88135

Щоденник репетицій диригента
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №82792

Нагороди:
2008 – Диплом Всеукраїнського конкурсу «Вічний рух» за підготовку Лауреата ансамблю «Акварелі»;
2011 – Грамота директора комунальної установи Черкаської обласної ради «Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи»;
2012 – Диплом ректора УДПУ імені Павла Тичини;
2014 – Подяка Міністра освіти і науки України;
2014 – Подяка Голови Федерації профспілок Черкаської області;
2015 – Почесна Грамота Голови Уманської райдержадміністрації;
2015 – Подяка начальника відділу культури і туризму Уманської міської ради;
2016 – Дипломом за фахову майстерність, активну участь та підготовку Лауреата ансамблю «Акварелі» ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Музичні перлини»;
2017 – Подяка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
2018 – Грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
2019 – Подяка та Грамота відділу культури і туризму Уманської міської ради;
2019 – Диплом за фахову майстерність та підготовку Лауреата ІІ Міжнародного інтернет-конкурсу мистецтв «CA ART WORLD» ансамблю «Акварелі».
2019 – Грамота «Обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи» Черкаської обласної ради;
2020 – Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України;
2020 – Диплом Міжнародного фестивалю конкурсу «Зірковий грамофон талантів» за вагомий внесок у розиток культури та мистецтво дитячої та юнацької творчості талановитої молоді України;
2020 – Диплом ІV Міжнародного інтернет-конкурсу мистецтв «Musical South Palmyra» за підготовку конкурсантів інтернет-конкурсу, за вдосконалення виконавської майстерності та культури конкурсантів;
2020 – Диплом Міжнародного інтернет-конкурсу інструментального мистецтва «Musical Power 2020» за професійну майстерність та активну участь у підготовці учнів до конкурсу;
2021 – Грамота Управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради;
2023 – Подяка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Грамоти та подяки УДПУ імені Павла Тичини (2014, 2017, 2018, 2021, 2023).