ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ Радзівіл Тетяна Анатоліївна

Радзівіл Тетяна Анатоліївна

Радзівіл Тетяна Анатоліївна

Радзівіл Тетяна Анатоліївна

завідувач кафедри інструментального виконавства,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Emailt.a.radzivil@udpu.edu.uaradzivil_tetiana@ukr.net

Профіль Google Scholar
Профіль в репозитарії УДПУ
Профіль в ORCID 
Профіль у Web of Science 

Освіта:

1983–1987 – Уманське державне музичне училище за спеціальністю народні інструменти (баян);

1987–1990 – Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю музика;

1990–1992 – Одеський державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського за спеціальністю музика;

2011–2014 – аспірантура УДПУ імені Павла Тичини;

2015 – захист кандидатської дисертації в УДПУ імені Павла Тичини за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів»;

2015 – присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Професійна кар’єра:

1986–1987 – учитель Маньківської дитячої школи мистецтв;

1990–1992 – музичний керівник Маньківського дитячого садка № 4;

1992–2005 – викладач Уманського педагогічного училища ім. Т. Г. Шевченка (зростання від спеціаліста до викладача вищої категорії);

2005–2009 – викладач Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка;

2009–2011 – викладач кафедри хореографії та музінструменту УДПУ імені Павла Тичини;

2012–2014 – викладач кафедри музичного мистецтва УДПУ імені Павла Тичини;

З 2014 – викладач кафедри інструментального виконавства УДПУ імені Павла Тичини.

З 2015 – старший викладач кафедри інструментального виконавства УДПУ імені Павла Тичини.

З 2017 – доцент кафедри інструментального виконавства УДПУ імені Павла Тичини.

З 2021 – завідувач кафедри інструментального виконавства УДПУ імені Павла Тичини.

Здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями 025 Музичне мистецтво та 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Викладає:

 • фах (баян, акордеон);
 • ансамбль;
 • інструментування;
 • основи аранжування;
 • методика викладання фахових дисциплін;
 • методика викладання фахових дисциплін у закладах вищої музичної освіти;
 • основний музичний інструмент (баян, акордеон);
 • музичний інструмент (баян, акордеон).

Здійснює керівництво магістерськими випускними кваліфікаційними роботами, концертно-виконавською та педагогічною практиками здобувачів вищої освіти.

Організатор і засновник:

2010 – народного інструментального дуету «Ренесанс», який має звання «Народний аматорський колектив профспілок України».

2020 – Всеукраїнської (нині Міжнародної) науково‑практичної конференції «Сучасне мистецтво: науково‑методичний та практичний аспекти».

З 2018 – організатор Всеукраїнського науково‑практичного семінару з міжнародною участю (нині Міжнародна науково‑практична конференція) «Проблеми музичного виконавства в умовах сучасної мистецької освіти»;

З 2019 – організатор Всеукраїнської двотурової студентської олімпіади з інструментального мистецтва, яка проводиться двічі на навчальний рік (осінь, весна).

Творча діяльність:

2003–2009 – учасник народного ансамблю народних інструментів «Сувенір» (І баян) Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка;

2003–2018 – учасник народного самодіяльного ансамблю народних інструментів «Русь» (І баян) Уманського міського будинку культури;

2009–2018 – учасник народного ансамблю народних інструментів «Акварелі» (баян) УДПУ імені Павла Тичини;

З 2010 – учасник інструментального дуету «Ренесанс» (баян) УДПУ імені Павла Тичини.

Художній керівник:

2003–2014; 20162018 – студентських учбових курсових оркестрів (ІІ, ІІІ, ІV курсів) відділення музичного мистецтва Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка;

2010–2011 – народного аматорського інструментального ансамблю «Музичні візерунки» УДПУ імені Павла Тичини;

З 2010 – інструментального дуету «Ренесанс».

Дипломант:

2014 – ХІІІ Міжнародного конкурсу «Зустрічі акордеоністів» (м. Санок, Польща).

Лауреат:

2005 – Всеукраїнського конкурсу самодіяльних колективів профспілок, присвяченого 60-й річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні;

2013 – VI Міжнародного конкурсу «Perpetuum mobile» (м. Дрогобич, Україна);

2013 – Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Кубок Надросся» (смт Рокитне, Україна);

2013 – Міжнародного конкурсу «Cittá di Lanciano» (м. Ланчіано, Італія);

2014 – ІХ Міжнародного конкурсу «Закарпатський едельвейс» (м. Ужгород, Україна);

2016 – Міжнародного інтернет-конкурсу «International Music Competition» (м. Белград, Сербія).

Сертифікат з англійської мови, рівень В2

Part of the University of Cambridge, Cambridge, 2018, Certificate Number ccpf732968

Стажування та курси підвищення кваліфікації:

2017 –  «Modern methods and technologies in practice». Академія імені Яна Длугоша (Ченстохова, Республіка Польща). 

2022 – «Музика як художньо-естетичний феномен та сфера культурної діяльності», Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

2023«Академічна доброчесність: виклики сучасності». Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD (Варшава, Республіка Польща).

Дійсний член наукової організації «Центр українсько-європейського співробітництва», Регіонального науково-творчого центру художньої освіти і майстерності УДПУ імені Павла Тичини.

Сфера наукових інтересів:

– Теоретичні та методичні засади підготовки викладачів-інструменталістів;

– Теоретико-методичні засади підготовки інструменталістів-виконавців.

Радзівіл Т. А. є автором більше 40 наукових праць у галузі інструментального виконавства і музичної педагогіки.

Наукові праці за 2016 рік »

 1. Радзівіл Т. А. Розвиток музичних здібностей баяністів-акордеоністів у процесі інструментальної підготовки. Інструментальне виконавство : теорія, історія та практика : колективна монографія. Умань : ВЦП «Візаві», 2016. С. 111–141.
 2. Радзівіл Т. А., Радзівіл М. Г. Професійні вимоги до викладача фахових дисциплін в умовах мистецько-педагогічної освіти. Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. семінару з Міжнар. уч., 25 квіт. 2016 р. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 82–85.
 3. Радзівіл Т. А. Принципи і методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності інструменталістів у ВНЗ. Молодь, освіта, наука та мистецтво : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-метод. Інтернет-семінару з міжнар. уч., 24 листоп. 2016 р. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 129–134.
 4. Радзівіл Т. А. Професійна компетентність викладача фахових дисциплін в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти. Актуальные научные исследования в современном мире : ХVІІ Междунар. научн. конф., 26–27 сентября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. Вып. 9(17), ч. 4. С. 139–143.

Наукові праці за 2017 рік »

 1. Радзівіл Т. А. Організаційні форми роботи у процесі підготовки інструменталістів в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХІІ Междунар. научн. конф., 26–27 февраля 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. Вып. 2(22), ч. 6. С. 164–168.
 2. Радзівіл Т. А. Розвиваюче навчання у професійній підготовці інструменталістів в умовах ВНЗ. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. Випуск 15. С. 100–106.
 3. Радзівіл Т. А. Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ : методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів. Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 40 с.

Наукові праці за 2018 рік »

 1. Радзівіл Т. А. Готовність майбутніх учителів до навчання музики молодших школярів. Науковий вісник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 1. С.139–145.
 2. Радзівіл  Т. А. Особливості підготовки інструменталістів в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти. Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 квіт. 2018 р. Умань : Видавництво «АЛМІ», 2018. С.131–134.
 3. Radzivil T.A. Methodology of teaching professional disciplines at higher educational establishments in the system of professional preparation of instrumentalists in the conditions of higher artistic and pedagogical education. Pedagogical and psychological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium : Collective monograph. Volume 2. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. Р. 287–305.

Наукові праці за 2019 рік »

 1. Бай Ю. М. Веснянка січова. Партитура для оркестру народних інструментів / комп’ютерний набір Л. Семко, упорядкування Т. Радзівіл, Л. Семко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 76 с.
 2. Чухрай О., Лихошвай А. Чобітки. Партитура для оркестру народних інструментів / Переклад Т. Радзівіл, В. Козачка; муз. ред. та упоряд. Т. Радзівіл. Умань : ВПЦ «Візаві», 2019. 49 с.

Наукові праці за 2020 рік »

 1. Радзівіл Т. А. Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО : метод. рек. до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти спец. 025 Музичне мистецтво ОС «Магістр». Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 97 с.

Наукові праці за 2021 рік »

 1. Радзівіл Т. А. Формування готовності концертної програми інструменталістів до публічного естрадного виступу. Інноваційна педагогіка. Вип. 33. Т. 1. С. 100–103. http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/33/part_1/22.pdf
 2. Радзівіл Т. А. Методичні засади розвитку виконавської надійності здобувачів інструменталістів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип.  Том 3. С. 15–26.
  http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/33/part_1/22.pdf

Наукові праці за 2022 рік »

 1. РадзівілТ. А., Семко Л. В. Психолого-педагогічні проблеми підготовки інструменталістів у закладах вищої освіти. Modern challenges to science and practice. Abstracts of ІІІ International Scientific and Practical Conference. Varna, Bulgaria Pp. 408–412.
  https://eu-conf.com/events/modern-challenges-to-science-and-practice/
 2. Радзівіл Т., Семко Л. Володимир Зубицький – композитор, виконавець, диригент. Проблеми музичного виконавства в умовах сучасної мистецької освіти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. онлайн-конф. (м. Умань, 19–20 квіт. 2022 р.). Умань : Візаві, 2022. С. 42–48.
  https://drive.google.com/file/d/10WE9RN49rcrSgUWiAqoVCz5t3jWG5yNh/view /
 3. Семко Л., Радзівіл Т. Фізіологічні особливості підготовки інструменталістів у закладах вищої освіти. Проблеми музичного виконавства в умовах сучасної мистецької освіти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-прак. онлайн-конф. (м. Умань, 19–20 квіт. 2022 р.). Умань : Візаві, 2022. С. 49–52. https://drive.google.com/file/d/10WE9RN49rcrSgUWiAqoVCz5t3jWG5yNh/view
 4. Концертно-виконавська практика : робоча програма для здобувачів вищої освіти спец. 025 Музичне мистецтво ОС «Магістр» / розробники: Т. А. Радзівіл, Ю. М. Бай, Л. В. Семко; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т. імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Каф. інструментального виконавства. Умань : Візаві, 2022. 32 с.
 5. Педагогічна практика : робоча програма для здобувачів вищої освіти спец. 025 Музичне мистецтво ОС «Магістр» / розробники: Т. А. Радзівіл, Ю. М. Бай, Л. В. Семко; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т. імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Каф. інструментального виконавства. Умань : Візаві, 2022. 25 с.
 6. Методика викладання фахових дисциплін : робоча програма для здобувачів вищої освіти спец. 025 Музичне мистецтво ОС «Бакалавр» / розробники: Т. А. Радзівіл, Ю. М. Бай; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т. імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв, Каф. інструментального виконавства. Умань : Візаві, 2022. 27 с.
 7. РадзівілТ. А., Бойко І. М. Академічна доброчесність в освітньому процесі здобувачів вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво. Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. 2022. С. 202–206.
  https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/15202/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.-24.06.2022.%20%D0%A1.78-82.pdf
 8. Радзівіл Тетяна. Формування виконавської майстерності інструменталіста у процесі вивчення музичного твору. Сучасне мистецтво: науково-методичний та практичний аспекти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 22–23 верес.2022 р.). Умань : Візаві, 2022. С. 62–66.
  https://drive.google.com/file/d/1gOjFeOw1vY1h-RwVWf6b_EO0NzVV6FFp/view

Наукові праці за 2023 рік »

 1. Семко Л. В., Радзівіл Т. А. Теоретичні засади оптимізації процесу підготовки акордеоністів-виконавців у закладах вищої освіти. Наука і техніка сьогодні. Серія «Педагогіка. Київ, 2023. Вип. № 3(17). С. 403–415.
  http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/4150/4172
 2. Радзівіл Тетяна. Педагогічний артистизм – важлива складова професійної компетентності викладача-інструменталіста. Проблеми музичного виконавства в умовах сучасної мистецької освіти : матеріали ІV Міжнар. наук.-прак. онлайн-конф. (м. Умань, 26–27 квіт. 2023 р.). Умань : Візаві, 2023. С. 50–52.
  https://drive.google.com/file/d/1IFcfDBqN3WBDPTqE1VXG3tlz2Wx3RgmJ/view
 3. Бойко І. М., Радзівіл Т. А. Формування soft skills у здобувачів вищої освіти при викладанні дисципліни «Мистецтво концертмейстера». Вісник науки та освіти. Серія «Педагогіка». № 8(14). С. 426–435.
 4. Радзівіл Т. А., Бай Ю. М., Бойко І. М. Здоров’язберігаюча компетентність інструменталістів – важлива умова успішної концертно-виконавської діяльності. Наукові інновації та передові технології. Серія «Педагогіка». Київ, 2023. Вип. № 11(25). С. 567–576.

Статті проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science:

Dubrovina, I., Horash, K., Radzivil, T., & Oliynyk, T. (2019). The Role of Motivation in the Self-education of Future Teachers. e-mentor, 3(80), 10–17. DOI: 10.15219/em80.1418

URL: https://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/80/id/1418

Авторське право:

 1. Радзівіл Т. А. Навчально-методичний посібник «Теоретико-методичні основи формування виконавської майстерності баяністів-акордеоністів в умовах мистецько-педагогічної освіти» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №65316 від 13.05.2016).
 2. Гусак В. А., Калабська В. С., Кремешна Т. І., Радзівіл Т. А., Умрихіна О. С. «Інструментальне виконавство: теорія, історія та практика»: колективна монографія. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №75176 від 15.12.2017).
 3. Радзівіл Т. А., Олійник Т. І., Бойко І. М. «Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство» першого рівня вищої освіти (бакалавр)» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83126 від 26.11.2018).
 4. Бай Ю. М., Олійник Т. І., Радзівіл Т. А. «Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство» другого рівня вищої освіти (магістр)» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83068 від 23.11.2018). 
 5. Бай Ю. М., Олійник Т. І., Радзівіл Т. А. «Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Фортепіано» другого рівня вищої освіти (магістр)» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83064 від 23.11.2018).

Керівництво студентами, які стали лауреатами всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів: 

Семко Людмила: »

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Зоряна симфонія» (м. Харків, 24 березня 2019 р.). Диплом лауреата ІІ ступеня;

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Golden Time» (м. Грейвсенд, Англія, 10 лютого 2020 р.). Диплом лауреата ІІ ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/studentka-kafedry-instrumentalnoho-vykonavstva-otrymala-peremohu-na-mizhnarodnomu-konkursi-golden-time-m-hrejvsend-anhliya/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Золота амфора» (м. Київ, 4 5 квітня 2020 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/vitaemo-z-peremohoyu-u-mizhnarodnomu-festyvali-konkursi-zolota-amfora/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірковий грамофон талантів» (м. Львів, 25–26 квітня 2020 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/studenty-fakultetu-mystetstv-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnomu-festyvali-konkursi-zirkovyj-hramofon-talantiv/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини світових талантів» (м. Львів, 25 жовтня 2020 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/akordeonisty-kafedry-instrumentalnoho-vykonavstva-otrymaly-peremohu-na-mizhnarodnomu-festyvali-konkursi-perlyny-svitovyh-talantiv-m-lviv/);

Храновський Олександр: »

– Міжнародний фестиваль-конкурс «ЄВРО ФЕСТ 2021» (м. Львів, 20–21 березня 2021 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/vitaemo-z-peremohoyu-2/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановита молодь України» (м. Львів, 2–4 квітня 2021 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/vitaemo-z-peremohoyu-3/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановита молодь України» (м. Львів, 2–4 квітня 2021 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/vitaemo-z-peremohoyu-3/;

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Золота соната» (м. Полтава 10 жовтня 2021 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/vitaemo-z-peremohoyu-6/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірка української сцени 2021» (м. Львів, 16-17 жовтня 2021 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/vitaemo-z-peremohoyu-7/).

Народний аматорський інструментальний дует «Ренесанс» у складі Семко Людмили та Храновського Олександра: »

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Зоряна симфонія» (м.  Харків, 24 березня 2019 р.). Диплом лауреата І ступеня;

– ХІ Міжнародний фестиваль-конкурс інструментального, вокального, хореографічного, театрального, циркового мистецтв та театрів мод «Квітуча країна» (м. Умань, 18–19 травня 2019 р.). Диплом лауреата І ступеня;

– ІІ Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Елладійські ігри» (м. Київ, 5–6 грудня 2019 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/vitaemo-narodnyj-amatorskyj-instrumentalnyj-duet-renesans-z-peremohoyu/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Золота амфора» (м. Київ, 4 5 квітня 2020 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/vitaemo-z-peremohoyu-u-mizhnarodnomu-festyvali-konkursi-zolota-amfora/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірковий грамофон талантів» (м. Львів, 25–26 квітня 2020 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/studenty-fakultetu-mystetstv-vzyaly-uchast-u-mizhnarodnomu-festyvali-konkursi-zirkovyj-hramofon-talantiv/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Перлини світових талантів» (м. Львів, 25 жовтня 2020 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/akordeonisty-kafedry-instrumentalnoho-vykonavstva-otrymaly-peremohu-na-mizhnarodnomu-festyvali-konkursi-perlyny-svitovyh-talantiv-m-lviv/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Kyiv art fest» (м. Київ, 27 листопада 2021 р.) Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/mizhnarodnyj-festyval-konkurs-kyiv-art-fest/);

– Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Charming Vienna» (м. Відень, 3 червня 2023 р.). Диплом Гран Прі (https://mpf.udpu.edu.ua/peremoha-na-mizhnarodnomu-festyvali-konkursi-u-vidni/).

Обідник Андрій: »

– Міжнародний фестиваль-конкурс «Українська коляда» (м. Львів, 15 січня 2022 р.). Диплом лауреата І ступеня. (https://mpf.udpu.edu.ua/vidbuvsya-mizhnarodnyj-festyval-konkurs-ukrajinska-kolyada/);

– Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «POLTAVA-ARTFEST» (м. Полтава, 21.05.2022 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/vitaemo-z-peremohoyu-9/);

– Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс «Stars of Paris» (м. Париж, 19.11.2022 р.). Диплом Гран Прі (https://mpf.udpu.edu.ua/hran-pri-na-mizhnarodnomu-festyvali-konkursi-u-frantsiji/);

Міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс «BUKOVEL-FEST» (м. Буковель, 4–7 травня 2023 р.). Диплом лауреата І ступеня (https://mpf.udpu.edu.ua/peremoha-na-mizhnarodnomu-dvoturovomu-festyvali-konkursi/)

Відзнаки:

2007 – Почесна грамота Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації за високі показники в навчально-виховній, науково-творчій, культурно-освітній роботі та з нагоди 50-річчя відділення музичного виховання Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу;

2008 – Почесна грамота Президії Черкаського обкому Профспілки працівників освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів, плідну наукову і педагогічну діяльність, захист соціально-економічних прав та інтересів працівників і ветеранів та з нагоди 100-річчя з часу заснування Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка;

2008 – Подяка директора Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка за популяризацію українського музичного мистецтва та з нагоди 30-річчя діяльності народного самодіяльного ансамблю народних інструментів «Русь»;

2008 – Грамота директора та голови профспілкового комітету Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка за багаторічну плідну творчу працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у збереження, розвиток, популяризацію українського національного мистецтва та з нагоди 35-ої річниці створення народного самодіяльного ансамблю народних інструментів «Сувенір»;

2014 – Грамота ректора УДПУ імені Павла Тичини за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність;

2016 – Подяка голови Уманської міської ради за активну участь у культурному житті міста та регіону, високий професіоналізм, творчий потенціал, збереження і примноження національних культурних надбань та з нагоди 85-річчя Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

2016 – Почесна грамота ректора УДПУ імені Павла Тичини за багаторічну плідну працю і вагомий особистий внесок у розвиток національної науки, запровадження сучасних технологій навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня науки.

2018 – Подяка ректора УДПУ імені Павла Тичини за вагомий внесок у розвиток культури, естетичне виховання студентської молоді та підготовку висококваліфікованих фахівців.

2018 – Почесна грамота голови Уманської районної ради за багаторічну плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національної науки, запровадження сучасних технологій навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня науки.

2018 – Диплом Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талановита молодь України» за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтв дитячої та юнацької творчості талановитої молоді України.

2019 – Почесна грамота ректора УДПУ імені Павла Тичини за сумлінну працю і вагомий особистий внесок у становленні та розвиток факультету мистецтв та з нагоди 30-річчя започаткування мистецьких спеціальностей в УДПУ імені Павла Тичини.

2019 – Грамота голови профспілкового комітету УДПУ імені Павла Тичини за вагомі досягнення у професійній діяльності, високий рівень виконавської майстерності, сумлінну працю, пропаганду цінностей українського народу та з нагоди 30-річчя започаткування мистецьких спеціальностей в УДПУ імені Павла Тичини.

2019 – Диплом Міжнародного фестивалю-конкурсу «Елладійські ігри» за високу педагогічну та виконавську майстерність у підготовці учнів до участі у фестивалі мистецтв, за власний приклад у вихованні культурних та мистецьких смаків дітей і молоді.

2020 – Диплом Міжнародного фестивалю-конкурсу «Перлини світових талантів» за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтв дитячої та юнацької творчості талановитої молоді України.

2021 – Диплом Міжнародного фестивалю-конкурсу «Талановита молодь України» за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтв дитячої та юнацької творчості талановитої молоді України.

2021 – Диплом Міжнародного фестивалю-конкурсу «Зірка української сцени» за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтв дитячої та юнацької творчості талановитої молоді України.

2021 – Диплом Міжнародного фестивалю-конкурсу «ЄвроФест» за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтв дитячої та юнацької творчості талановитої молоді України.

2021 – Подяка голови МГО «Європейська молодіжна ліга» за підготовку до Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Золота амфора» талановитих учнів.

2022 – Подяка ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «POLTAVA-ARTFEST» за високу педагогічну та виконавську майстерність у підготовці учнів до участі у фестивалі мистецтв, за власний приклад у вихованні культурних та мистецьких смаків дітей і молоді.

2022 – Диплом Міжнародного фестивалю-конкурсу «Українська коляда» за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтв дитячої та юнацької творчості талановитої молоді України.

2021 – Подяка голови МГО «Європейська молодіжна ліга» за підготовку до Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Bukovel-Fest» талановитих учнів.

2023 – Подяка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за багаторічну співпрацю з Інститутом та з нагоди відзначення Дня науки.