День: 15.09.2023

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ. ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ОП МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ОС МАГІСТР (1 КУРС) ЩОДО ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІНІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ. ЗУСТРІЧ ЗДОБУВАЧІВ ОП МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО ОС МАГІСТР (1 КУРС) ЩОДО ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН

Відповідно Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору (спеціалізації) в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (2016) 14 вересня 2023 р. відбулася зустріч здобувачів вищої освіти першого курсу другого освітнього рівня (магістр) спеціальності 025 Музичне

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 024 ХОРЕОГРАФІЯ ІЗ ПРОЦЕДУРОЮ «ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН»ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 024 ХОРЕОГРАФІЯ ІЗ ПРОЦЕДУРОЮ «ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН»

14 вересня 2023 року відбулась онлайн-зустріч із здобувачами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр», які вступили до університету в 2023 році, для ознайомлення із процедурою вільного вибору дисциплін. На зустрічі розглянули та обговорили ряд питань: Анатолій

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЗДОБУВАЧАМИ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЗДОБУВАЧАМИ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

З метою інформування студентів про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в УДПУ імені Павла Тичини, 14 вересня 2023 року на факультеті мистецтв відбулася зустріч з українськими та китайськими студентами 1 року навчання

ПОЧАТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИПУСКНИКІВ-ХОРЕОГРАФІВПОЧАТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИПУСКНИКІВ-ХОРЕОГРАФІВ

На початку вересня 2023 відбулась зустріч кураторів із здобувачами спеціальностей 024 Хореографія та 014 Середня освіта (Хореографія) присвячена ознайомленню з «базою вакансій», створеною викладачами кафедри хореографії та художньої культури для подальшого працевлаштування. На зустрічі обговорились