ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ » VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Роздрукувати публікацію

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь
у VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти:
здобутки, проблеми та перспективи»,

що проводиться 2122 жовтня 2021 року факультетом мистецтв та Регіональним науково-творчим центром художньої освіти і майстерності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 Тематичні напрями конференції:

  • Філософський аспект мистецької освіти.
  • Формування морально-естетичних цінностей особистості засобами мистецтва (світовий досвід).
  • Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисциплін мистецького циклу.
  • Інтеграція в системі мистецької освіти.
  • Виховний і розвивальний потенціал художньої діяльності.
  • Підготовка майбутніх учителів мистецьких дисциплін (сучасні освітні технології) у контексті євроінтеграційних процесів.

Робочі мови: українська, російська, польська, англійська, німецька.

У програмі конференції:

  • ІІ етнофестиваль «Відкритий простір творчості»;
  • мистецький вернісаж;
  • майстер-класи.

Умови участі у конференції:

 1. 1. Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2021 р. подати до оргкомітету такі матеріали:
  • заявку (зразок додається);
  • текст доповіді у електронному варіанті;
  • копію квитанції про оплату публікації матеріалів.
 1. 2. За матеріалами науково-практичної конференції планується підготовка та видання матеріалів (тез). Вартість однієї сторінки – 45 грн. Пересилка авторського екземпляру збірника – 50 грн.

Вимоги до оформлення публікацій:

До редакції приймаються матеріали у вигляді електронної версії загальним обсягом 5-6 сторінок друкованого тексту, формат – А4.

Стандарти: шрифт Times New Roman; 16 кегль; міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 1,25 см; усі поля – 2 см; редактор Word, тип файлу RTF.

На першій сторінці у правому верхньому куті жирним шрифтом вказати прізвище та ініціали. Назва доповіді – великими жирними літерами по центру.

Посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках [2, с. 123].

Перелік використаних джерел, на які посилається автор, набирається у кінці основного тексту і складається відповідно до вимог стандарту ДСТУ 2015 р. Бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку.

За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій.

Матеріали доповідей надсилаються у вигляді комп’ютерних файлів на електронну адресу: veravera@meta.ua, з поміткою: Аспекти 2021.

Грошові перекази просимо здійснювати за адресою: 20308, поштове відділення № 308, м. Умань 8, Черкаська обл., з поміткою: до запитання Калабській Вірі Степанівні.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном:
8-063-790-22-29 (Калабська Віра Степанівна).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ:

Завантажити (DOCX, 30KB)

Прокоментуй!  • 4 Жовтня, 2021

Залишити коментарі:

 

Контактні дані адміністратора сайту:

Телефони: (093)-188-35-45; (096)-171-61-75.
Email: kutsenko.udpu@gmail.com
Сторінка у facebook

НАША ПЕРЕВАГА - ЯКІСНА ОСВІТА

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини готує спеціалістів за трьома напрямками:КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28
Телефон: (04744) 3-23-23 – деканат
Факс: (04744) 3-53-08 – методист заочного відділу
E-mail:art_dekanat@meta.ua

Роздрукувати публікацію